Valdība SVF raksta par Gaismas pils būvniecības atlikšanu

 
©Reinis Hofmanis, f64

Latvijas valdības un Starptautiskā valūtas fonda (SVF) nodomu protokolā saistībā ar līdzekļu taupīšanu teikts, ka "atlikti investīciju projekti. Atliekot vairākus investīciju projektus, tajā skaitā Nacionālās bibliotēkas (LNB) (..), paredzamais ietaupījums 2010. gadā ir 24 miljoni latu".

No tā izriet, ka valdība ir atlikusi Gaismas pils būvniecību, lai gan patiesībā šogad tās celšanai ir atvēlēti nedaudz vairāk nekā 13 miljoni latu.

Kultūras ministrija (KM) uzskata, ka šie izdevumi Gaismas pils būvēšanai tiks pārdalīti uz nākamajiem gadiem, kas jau ir izdarīts, sagatavojot 2010. gada budžetu. "Šogad LNB projekta īstenošanai, kā zināms, no sākotnēji plānotajiem 38,5 miljoniem latu piešķirti 13 miljoni latu, no tiem LNB ēkas būvniecībai 12 miljoni latu. Šāds finansējums nebūtu pietiekams projekta pabeigšanai iepriekš plānotajos termiņos. Līdz ar to vienošanās projektā minētais ir jāsaprot kā LNB projekta īstenošanas termiņa atlikšana, nevis projekta īstenošanas pārtraukšana," stāsta KM preses sekretāre Dace Vizule.

No tā izriet, ka valdības iecerētajā nodomu protokolā ar SVF sadaļa par atliktajiem investīciju projektiem īsti neatbilst patiesībai. To, ka šogad līdzekļi Gaismas pils būvniecībai ir paredzēti, apstiprina arī Finanšu ministrija (FM).

"FM rīcībā nav informācijas, ka tiktu plānots pārtraukt LNB projekta īstenošanu. Likumā Par valsts budžetu 2010. gadam šim mērķim Kultūras ministrijas budžeta programmā LNB projekta īstenošana ir plānots finansējums 13 018 380 latu apmērā," Neatkarīgajai stāsta FM Komunikācijas departamenta direktore Baiba Melnace.

Viņa piebilst, ka pagājušajā nedēļā notika LNB projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā tika izskatīts jautājums arī par LNB projekta īstenošanas turpmāko stratēģiju. Neviens no turpmākās stratēģijas īstenošanas variantiem neparedzot Gaismas pils būvniecības pārtraukšanu.

KM uzskata, ka LNB projekta īstenošanas termiņa atlikšana sadārdzinātu gala izmaksas. "Informācija par to, ka šāgada budžetā nebūs iespējams piešķirt sākotnēji plānoto finansējumu LNB projekta īstenošanai, tika pausta jau 2010. gada budžeta sagatavošanas laikā. Lai rastu ekonomiski pamatotāko risinājumu šajā situācijā, KM gatavo informāciju uz nākamo LNB projekta īstenošanas uzraudzības padomes sēdi par kopmleksu šīs problēmas risinājumu saistībā ar LNB būvniecības projekta īstenošanas pabeigšanu, LNB infrastruktūras projektu un citiem ar bibliotēkas projekta īstenošanu saistītiem darbiem. Attiecīgus aprēķinus patlaban KM uzdevumā veic LNB būvnieki un inženierkompānija Hill International," precizē KM pārstāve.