POZITĪVI: Biedrība J3 atbalstīs arī Puzes daudzbērnu ģimenes

 
©f64

Pēc Jūrkalnes draugu grupas iniciatīvas, dibināta Biedrība J3, kas atbalsta Ances, Jūrkalnes un Užavas pagastu daudzbērnu ģimenes un par godu valsts svētkiem un vietējo uzņēmēju atbalstam no 18. novembra apņēmusies atbalstīt arī Puzes pagasta ģimenes, kurās piedzims trešais, ceturtais vai nākamais bērniņš.

Kopš biedrības dibināšanas, kuras nosaukuma atšifrējums ir: Jūrkalne, trīs bērni, vienreizēju atbalstu saņēmušas divas ģimenes – Ancē un Jūrkalnē. Leperu ģimene no Ances finansējumu ir izmantojuši automašīnas iegādei, bet Priedoliņu ģimene no Jūrkalnes uzlabos savu privātmāju, kas atrodas Jūrkalnes stāvkrastā. Biedrības virsuzdevums ir pierādīt, ka ar attieksmes maiņu pret kuplajām ģimenēm ir iespējams panākt, ka ģimenēs dzimst trešais, ceturtais un vairāk bērnu. Piedzimstot mazulim, biedrība piešķir finansējumu tūkstoš eiro apmērā, ko ģimene var izlietot pēc saviem ieskatiem, bet tai ir jānorāda, kam tieši tā gatavojas naudu izlietot. Biedrības pārstāvis Aigars Ālītis stāsta, ka pašlaik biedrībai izdevies piesaistīt naudu vismaz desmit ģimeņu atbalstam. Ziedotāji ir biedrības aktīvisti – Ventspils novada patrioti. Biedrība aicina arī citus Latvijas pagastus un turīgos uzņēmējus pievienoties daudzbērnu ģimeņu atbalstīšanā. Biedrība izsaka pateicību visiem Ventspils novadā dzīvojošajiem uzņēmējiem par saņemto atbalstu, kas ļaus no 1. janvāra uz vienreizēju maksājumu pieteikties arī Puzes pagasta ģimenēm. Tā kā biedrība reģistrēta kā sabiedriskā labuma guvēja, tad ziedotā nauda nokļūs pie daudzbērnu ģimenēm bez nodokļu sloga.

***

UZZIŅAI

Varam atbalstīt Biedrību J3

Reģ. nr.: 40008197872

Banka: AS SWEDBANK

Konta numurs: LV12HABA0551034451679

Maksājuma mērķis: ziedojums jaundzimušo atbalstam