Piešķirtas mūža stipendijas

MŪŽA STIPENDIJA. Starp sešpadsmit jaunajiem VKKF mūža stipendiātiem ir arī lasītāju iecienītā rakstniece Māra Svīre. Paradoksāli, bet viņas lieliskais stāsts Limuzīns Jāņu nakts krāsā tikai 2019. gadā pirmoreiz izdots atsevišķā grāmatā © Jānis AMOLIŅŠ, F64 Photo Agency

VKKF padome savā pirmsziemassvētku sēdē apstiprinājusi jaunos VKKF mūža stipendiātus dažādās kultūras jomās.

Kopā piešķirtas sešpadsmit mūža stipendijas. Tas ir ievērojami mazāk par cerēto, jo kopumā tām tika pieteikti 82 kandidāti. Faktiski uz vienu stipendiju tika virzīti nedaudz vairāk kā pieci pretendenti - stipendijas cienīgi bija visi. Diemžēl fonda rocība šajā jomā ir vairāk nekā nepietiekama.

VKKF padome piešķīrusi mūža stipendiju keramiķei, dizainerei Beatrisei Kārkliņai, arhitektam Teodoram Nigulim, muzeju speciālistēm Rutai Cimdiņai, Laumai Lancmanei, literātēm Andai Līcei, Mārai Svīrei, klarnetes spēles pedagogam Gunāram Kļaviņam, baletdejotājam Laimonim Šmitam, režisoriem Modrim Tenisonam, Ilonai Brūverei, aktrisēm Līgai Liepiņai, Lāsmai Kugrēnai, Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātājai Silvijai Babānei, tautas lietišķās mākslas meistarei Dagmārai Prībergai, fotogrāfam Andrejam Grantam un māksliniekam Jurim Putrāmam.

Mūža stipendiju izmaksu VKKF uzsāks no 2020. gada janvāra. To 170 eiro apmērā izmaksā katru mēnesi papildus pensijai un citiem ienākumiem, un saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli stipendija netiek aplikta ar nodokli. Tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendijas saņemšanai ir Kultūras ministrijai, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai, Kultūras ministrijas padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm, Kultūras ministrijas pārziņā esošajiem valsts uzņēmumiem un kapitālsabiedrībām (uzņēmējsabiedrībām), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļas turētāja. Balstoties uz VKKF nozares ekspertu komisijas atzinumu, lēmumu par mūža stipendijas piešķiršanu pieņem VKKF padome, izskatot katra pretendenta lietu individuāli. VKKF padome katru gadu nosaka piešķiramo mūža stipendiju skaitu. VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1999. gada.

Pirms Ziemassvētkiem tikuši izsludināti arī divi konkursi. Līdz 2020. gada 17. janvārim pulksten 12 (sūtot pa pastu - līdz 13. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammā Mazbudžeta pilnmetrāžas filmu ražošana.

Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) tiek gaidīti pieteikumi mērķprogrammā Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai. Vairāk informācijas meklējiet vietnē www.vkkf.lv.Svarīgākais