GRĀMATU APSKATS: Dzintra Maļinovska "Ķekavas novada personības"
 
©Publicitātes foto

Izdevniecība "Jumava"

Latvijas valsts simtgade bijusi par iemeslu daudziem projektiem, arī novadu vēstures apzināšanai. To paveicis arī Ķekavas novads. Šīs grāmatas autore Ķekavā dzīvojusi un strādājusi 46 gadus, bieži vien ikdienā saskaroties ar šīs grāmatas varoņiem. Kopumā grāmatā iekļauti apraksti par 62 personībām. Grāmatas autore izmantojusi ne tikai savu personisko pieredzi, bet arī izziņu materiālus no novadpētniecības muzeja, pagasta arhīvu, kā arī publikācijas presē. Grāmata sniedz īsu ieskatu personību dzīves gājumā un veikumu Ķekavas novada labā.