Izdotas unikālas pastmarkas sērijā Putni

 
©F64

Latvijas Pasts šogad izdod unikālus papildinājumus pastmarku sērijā Putni, iekļaujot tajā divas jaunas pastmarkas ar Latvijas 2014.gada putnu pupuķi (Upupa epops) un vistilbi (Lymnocryptes minimus), kas nekad iepriekš pasaulē nav publicēta nevienā filatēlijas izdevumā.

 Jauno pastmarku pirmās dienas zīmogošana notika 16.maijā pasta centrā Sakta, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.

Pastmarku diziana autors ir mākslinieks Ģirts Grīva, un katra no tām izdota 300 000 eksemplāru tirāžā. Pastmarka ar pupuķa attēlu ir paredzēta ierakstītas vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā - tās nominālvērtība ir 1,39 €, savukārt pastmarku ar vistilbes attēlu un nominālvērtību 0,50 € var izmantot vienkāršas vēstules nosūtīšanai Latvijas teritorijā. Papildus pastmarkām izdotas arī divas speciālas aploksnes ar abu putnu attēliem, katra no tām - 1500 eksemplāru tirāžā.

"Šogad Latvijas Pasta putnu sugu izvēle ir īpaša faunistiski filatēlistiskā aspektā. Varētu teikt, ka tā pārstāv abus sastopamības polus.Pupuķis, kas vienlaikus ir arī Latvijas šā gada putns, ir viena no populārākajām un biežāk attēlotajām putnu sugām pastmarkās. Savukārt slēptā dzīvesveida dēļ reti novērotā vistilbe uz pastmarkas parādās pirmoreiz pasaulē!" uzsver publicists Egīls Zirnis, kurš pēc izglītības ir biologs un brīvajā laikā nodarbojas ar filatēliju, krājot dažādu valstu pastmarkas tieši ar putnu attēliem.

Gada putns ir viens no ikgadējiem Latvijas dabas simboliem, kuru kopš 1996.gada izraugās Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar mērķi konkrētajai putnu sugai pievērst lielāku sabiedrības uzmanību, lai iegūtu vairāk informācijas tās izpētei vai nodrošinātu īpašus pasākumus aizsardzībai. Par 2014.gada putnu izvēlēts pupuķis - krāšņs zaļvārnveidīgo kārtas pupuķu dzimtas putns, kurš Latvijā sastopams reti un kura lielākā koncentrācijas vieta ir Rīgas apkārtne: no Jūrmalas līdz Zvejniekciemam. Eiropā to izplatība kopš 19.gs. beigām ir būtiski samazinājusies, pilnībā izzūdot Beļģijā, Dānijā, Nīderlandē, Zviedrijā un lielā daļā Vācijas.

Vistilbe ir viena no 30 Latvijā sastopamajām sloku dzimtas putnu sugām. Sloku dzimtas putni ir novērojami gandrīz visā pasaulē, izņemot Antarktīdu. Latvijā sastopama ceļošanas laikā pavasarī un rudenī, vasarā parasti nav novērojama, bet pārziemo nelielā skaitā valsts rietumu un centrālajā daļā. Slēptā dzīvesveida dēļ ir grūti pamanāma un reti novērota.

Putnu sērijas pastmarkas Latvijas Pasts izdod kopš 2010.gada, ik gadu emitējot divas jaunas pastmarkas.