Horoskopi

23.aug
Lauva apzinās savu spēku, taču ir muļķīgi domāt, ka tas visu atrisina – savu cilvēcisko pieredzi atklāj dzīvnieku karaļa zīmē dzimušais Nacionālā teātra aktieris ULDIS ANŽE.
 
22.aug
Ziemeļu puslodē augusta siltās naktis ir piemērotākais laiks, lai nodotos zvaigžņu lietus vērošanai, iedomājoties kādu vēlēšanos ik reizi, kad ieraudzīta krītošā zvaigzne. Patiesībā jau zvaigznes paliek tur, kur bijušas, un nekur nekrīt, bet tas, ko kopš senseniem laikiem novērojusi cilvēce, ir mūsu planētas atmosfērā uzliesmojošie meteori – pavisam sīkas matērijas daļiņas, ko savu orbītu ceļā atstājušas komētas vai asteroīdi.
 
21.aug
«Latvijā ir cilvēki ar īpašām spējām, kas uz atlasi nāca sagatavojušies. Nebija nedz šarlatānu, nedz nelīdzsvarotu personu,» – pie šāda secinājuma pēc jūlija sākumā notikušās slavenā Krievijas TV šova «Ekstrasensu cīņas» dalībnieku atlases nonāca producentu komanda.
 
20.aug
Ne tikai automašīna, bet arī tās numurzīme mēdz būt savdabīgs fetišs, statusa apliecinājums vai vēlme izrādīties. Starp citu, Amerikā 1901. gada 25. aprīlī tika ieviesti pasaulē pirmie auto numuri. Savulaik premjers Andris Šķēle Latvijā ieviesa MK sērijas numurus. Vārdos pamatojums bija skaists – lai sabiedrība var kontrolēt vēlēto institūciju vadītājus, bet darbos… Būsim godīgi, tas ļāva daudzos gadījumos palikt nesodītiem, jo ceļu satiksmes noteikumus ir pārkāpis īpašā numura īpašnieks!
 
19.aug
Pie šīs sarunas saknes, serdes, būtības, pie atbildēm nonākam soli pa solim. Personīgās izaugsmes trenere, vēsturniece, meditāciju vadītāja Astra Kalniņa nesteidzas un nesteidzina, un saruna par to, kā dzīvot pārmaiņu laikā un kā atmodināt, sajust un vadīt savu enerģiju, iestiepjas gandrīz līdz Saules rietam. Viņa saka tādus vienkāršus un daudziem saprotamus secinājumus, bet šīs sarunas kontekstā tie iegūst plašāku jēgu.
 
17.aug
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
16.aug
Fakts paliek fakts, papardes zieda meklēšana mazumā neiet, lai gan paparde neuzzied. Intrigu turpina uzturēt dažādu tautu ticējumi par to, kas notiek ar izredzētajiem, kuri spējuši saskatīt papardi uzziedam. Mūsdienu cilvēkam ir kāre pārbaudīt ticējumus, bet nav dzirdēts, ka kāds plātītos ar pieredzēto – vai tiešām zelta pods ir uziets un maģiskas spējas atraisītas. Jo paparde tiek uzskatīta par augu, kas ļauj atraisīt maģiskas spējas un sazināties ar astrālo pasauli.
 
15.aug
Lai nopietni runātu par saderību, ir jāzina abu partneru dati, taču reizumis cilvēki nezina savu piedzimšanas pulksteņa laiku.
 
14.aug
Mīlestības dieviete Venera. Tās aizgādnībā ir viss daiļais, iedvesmojošais un pati mīlestība. Arī planēta, kas nosaukta Veneras vārdā, astroloģijā «atbild» par šīm tēmēm.
 
13.aug
Šoreiz pat rēķināt nevajadzēs, vien saskaitīt ciparus, ja kādam no lasītājiem mīļākais skaitlis sastāv no vairākiem cipariem. Šā testa izpildei nepieciešams izvēlēties skaitli no 0 līdz 9.
 
12.aug
Aplūkojot cilvēku saderību, protams, jāņem vērā katra individuālā astroloģiskā karte un daudzas nianses. Tajā pašā laikā eksistē stihiju saderības apraksti, kuri arīdzan atbilst patiesībai.
 
10.aug
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
9.aug
Simetriskas, proporcionālas un apjomīgas lūpas vienmēr uzskatītas par jaunības, skaistuma un jutekliskuma simbolu. Diemžēl nekas nav mūžīgs – arī lūpas novecojot zaudē savas dabiskās formas un apjomu. Turklāt pat jaunībā ne visus apmierina lūpu dabiskais lielums vai forma.
 
7.aug
Rita Lasmane ir sieviete, kura prot un grib runāt par seksu. Varbūt ne vienmēr grib runāt TIKAI par seksu. Viņas publiskais tēls ir izaicinošs, jo tādi ir spēles noteikumi, bet nepamet sajūta, ka Rita Lasmane ir introverts cilvēks. Viņa lasa lekcijas – arī par seksu, jā. Un spēlē teātri. Pēc profesijas viņa ir vēsturniece. Uzrakstījusi padomu grāmatu sievietēm «Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu».
 
6.aug
Pēc izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas.
 
5.aug
Lai kā arī šķis­tu no jau­kām bēr­nī­bas pa­sa­kām par prin­ce­sēm un prin­čiem, kas «ap­pre­cē­jās un dzī­vo lai­mī­gi vēl šo­balt­dien», lai­mī­ga lau­lī­ba un īs­ta mī­les­tī­ba ne­būt nav vien­mēr ne­ap­strī­da­mi sais­tī­tas. Mēs vis­i tie­ca­mies pēc mī­les­tī­bas, pa­tie­si ce­rot un ti­cot, ka li­kum­sa­ka­rī­gi tā no­ve­dīs līdz lau­lī­bai un lai­mī­gai ģi­me­nes idil­lei. Īs­te­nī­bā šīs di­vas lie­tas ne ti­kai ne­iz­riet vie­na no ot­ras, bet arī at­tīs­tās pēc da­žā­diem li­ku­miem.
 
3.aug
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
2.aug
Karmiskās attiecības dabiski beidzas tad, kad karma ir atstrādāta, visi parādi atdoti, un to uzreiz varēs just – pāriet vainas izjūta (raksturīgi līdzatkarīgajiem, kas dzīvo ar narkomānu vai alkoholiķi), pazūd bezcerība, bezspēcība, rodas jauna enerģija, var «sākt jaunu dzīvi» un pārraut vecās attiecības.
 
2.aug
Pavisam labi nav nekad, bet augustā lietišķiem ļaudīm ies daudz sekmīgāk nekā jūlijā. Mazinās vairākas saspringtas planētu kombinācijas. Jau šobrīd savā ierastajā «normālajā» stāvoklī atgriežas planēta Merkurs.
 
2.aug
Lauvu nevar nepamanīt. Viņa uzvedībā netrūkst pašpārliecinātības, viņš parādās un vienkārši IR! Mēdz sacīt, ka Lauva ir zvēru un džungļu karalis. Dodiet Lauvām to, kas Lauvām pienākas, jo viņu attieksmē pret pasauli daudz kas atkarīgs no līdzcilvēku attieksmes, atzinības un labvēlības.
 
2.aug
Katram cilvēkam individuālajā astrokartē konkrētā periodā aktualizējas atšķirīgas tēmas, taču tā dēvētās tālās planētas var ietekmēt globālus procesus. Augustā nelabvēlīgo retrogrādo stāvokli ieņems planēta Urāns – neprognozējamais nemiera cēlājs. Turklāt tas atrodas Vērša zodiaka zīmē, kuras aizgādībā ir īpašumi, finanšu iestādes, lauksaimniecības nozare, restorānu bizness, stabilitāte u.c.