Horoskopi

14.mar
Astroloģes Gunas Kārkliņas prognoze
 
13.mar
Numeroloģija piedāvā «saciparot», kāds ir cilvēka talismans atbilstoši vārdam un uzvārdam. Kopš seniem laikiem talismanus izmanto, lai piesaistītu veiksmi un gūtu atbalstu kādos pasākumos.
 
12.mar
Piedāvājam vēl vienu versiju, kā izskaitļot cilvēka attiecības ar naudu, jo numeroloģija piedāvā visai plašas iespējas un daudzveidīgus skaidrojumus.
 
11.mar
Nu­me­ro­lo­ģi­ja ļauj no­teikt no­za­res un jo­mas, ku­rās cilvēkam ir iespējas gūt pa­nā­ku­mus. Atbilstošas profesijas izvēle ir atslēga uz turpmākajiem panākumiem. Ja ejam pa īsto ceļu – viss notiek, ja ne, tad cilvēks pinas kā pakulās, nav veiksmes, nav gandarījuma.
 
10.mar
Vēl viens tests saderības un attiecību rakstura noteikšanai. Šoreiz pēc dzimšanas datiem. Aprēķinu rezultātā iegūsiet informāciju par attiecību raksturu, plusiem un mīnusiem.
 
9.mar
Numeroloģijā katram skaitlim atbilst savs burts, savukārt, sasaistot numeroloģiju un astroloģiju, katram skaitlim atbilst kāda planēta. Tādējādi varat izzināt, kādu «zvaigžņu kodu» nes jūsu vārds.
 
8.mar
Kādu vārdu bērniņam dodam, ar tādu visu mūžu jādzīvo. Vārds ietver sevī enerģiju, ar vārdu varam paspilgtināt vai notušēt kādas rakstura īpašības vai dzīves tendences.
 
8.mar
Šo trīs horoskopa zīmju pārstāvjus nokaitināt esot visvieglāk, vēsta "yourtango".
 
8.mar
Kā­da no­zī­me dzīvē ir nau­dai? Tā paredzēta tērēšanai? Glabāšanai zeķē? Vērtīgiem ieguldījumiem? Lai to no­skaid­ro­tu, ap­rē­ķi­nā­sim dzim­ša­nas die­nas skait­li.
 
7.mar
Jauns Mēness. Sākumā ir pasīvais, aizmigušais stāvoklis. Cilvēki vairāk noslēgušies sevī, līdz ar to jaunmēness pirmajās dienās nevajadzētu sākt jaunus darbus un risināt svarīgas sarunas. Tomēr tas slēpj lielu potenciālu – ir īstais laiks, lai kaldinātu nākotnes plānus.
 
7.mar
Horoskopi no 6. līdz 12. martam
 
6.mar
Varbūt esat ievērojuši, ka jūs visu dzīvi pavada vieni un tie paši skaitļi. Un daži varbūt ir pieņēmuši, ka kāds no tiem ir viņu laimīgais un veiksmīgais skaitlis, kuru uzskatīt par savu talismanu. Iespējams, tie ir datumi, kad viss izdodas, pārrunas norit veiksmīgāk nekā citās dienās, darījumi sokas, garastāvoklis labs un apkārt daudz pozitīvisma.
 
6.mar
Kas jāņem vērā šajā mēnesī – horoskopi izklaidei un iedvesmai.
 
6.mar
Mediju ļaudis dažkārt mēdz jokot: «Laba ziņa ir slikta ziņa.» Un šāda tendence nereti parādās arī astrologu prognozēs. Saturieties! Nāk negantnieks Merkurs! Jupiters piešķiļ jaunu paātrinājumu bēgļu plūsmai Eiropā, Urāns Vērša zodiaka zīmē sagrauj banku sistēmu, un vispār – nākamnedēļ ir piektdiena, trīspadsmitais... Kosmosa stāvokļi ietekmē notikumus uz Zemes un ienes mūsu ikdienā dažādas noskaņas, bet nedrīkst apgalvot, ka kādā brīdī visiem viss slikti. Marta labā ziņa ir tāda, ka, sākot no mēneša vidus, ir daudz labu dienu, kad varam paveikt daudz labu darbu.
 
5.mar
Katram auto, tāpat kā cilvēkam, ir sava daba un raksturs. Arīdzan saderība ar saimnieku. Ko par saimnieku un pašu mašīnu vēsta tās numurs, mēģināsim noskaidrot šajā vienkāršotajā testā.
 
4.mar
Attiecības bieži vien nav vienkārša lieta. Ir kaislības, kas uznes viļņa virsotnē, ir tādas, kas iztukšo, lai cik stipra būtu mīlestība.
 
3.mar
Dzīvē kā jau dzīvē ir kāpumi un kritumi. Vienu gadu izdodas teju vai kalnus gāzt, cits rit piņķerīgi, un viss nāk caur grūtībām. Numeroloģija piedāvā izrēķināt savu individuālo gadu un izprast, ko tajā plānot un ko atstāt uz citu gadu.
 
2.mar
Atkarībā no dzimšanas datuma un mēneša ir nosakāms ne tikai individuālais gads, bet arī mēnesis un pat diena, kas var atšķirties no reālā kalendāra datuma. Ir cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka pastāv «labās» un «sliktās» dienas, un atkarībā no tām rīkojas.
 
1.mar
Katrs cilvēks ir citāds, taču daudziem no mums ir kopīgas rakstura iezīmes. Tās iespējams izzināt pēc dzimšanas dienas datuma. Šajā testā atklājiet savas stiprās un ne tik stiprās puses, kuras īpašības attīstīt un kuras notušēt.
 
29.feb
Horoskopi no 28. februāra līdz 5. martam.
 
28.feb
Ie­dzī­vo­tā­jiem tagad ir iespējas lūgt pie­šķirt per­so­nas ko­du bez dzim­ša­nas da­tu­ma no­rā­dī­ša­nas jeb tā sau­kto iden­ti­fi­kā­ci­jas nu­mu­ru – brī­vi iz­vē­lē­tu skait­ļu vir­kni. Ko tas no­zī­mē no­me­ro­lo­ģis­ki? Kā zi­nāms, skait­ļiem ir sa­vas vib­rā­ci­jas un vēs­tī­jums, ko tie nes.