PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Izrēķini pats: Dzimšanas gads un tavi dzīves uzdevumi

© depositphotos.com

Kādas kopīgas iezīmes ir katrai desmitgadei un katram gadam desmitgadē? Kādi uzdevumi jāpaveic, kādas grūtības jāpārvar pagājušajā un šajā gadsimtā dzimušajiem? Kāpēc dažādās desmitgadēs dzimuši cilvēki nesaprotas? Kā mums, tik atšķirīgiem, unikāliem un neatkārtojamiem, sadzīvot, pieņemt vienam otru un nemeklēt utis cita kažokā? Ir vērts par to padomāt pirms gadu mijas, kad daudzi izvērtē aizvadītā gada plusus un mīnusus un pārdomā nākamā gada mērķus. Konsultē biznesa numerologs Kristaps Baņķis.

«Katra no desmitgadēm noliedz iepriekšējo,» samiernieciski saka Kristaps Baņķis. Tāpēc uztversim to ar sapratni un nemetīsimies cīņā ar vējdzirnavām, pārveidojot citus. Piemēram, vienas desmitgades cilvēks citas paaudzes cilvēkam postulē, ka dzīvē galvenais ir nauda un striktas instrukcijas. Savukārt tas otrs ir neizpratnē - hei, kam tev nauda, ja nevari apceļot pasauli? Desmitgades nosaka paaudžu toni - tas ir mūžīgais tēvu un dēlu konflikts.

Desmitgades kods

Pagājušā gadsimta 40. gados dzimušajiem (neskatoties vēsturisko kontekstu) ir vēlme pēc stabilitātes. Viņi mēģina dzīvot savā slēgtajā iedomātajā telpā, kurā valda šabloniski uzstādījumi, teiksim, ka darbs ir maizes avots. Darbaholiķu paaudze. Atņem viņiem darbu, un viss. Dzīve ir beigusies. Svarīga arī veselība. Krīzes situācijās notiek pārbaude tieši ar darbu un veselību - visbiežāk cilvēks kādu vai abus no šiem komponentiem zaudē.

50 gados dzimušie ir reformatoru paaudze. Viņiem gribas pārmaiņas, vēlas dzīvi nodzīvot interesanti, krāšņi. Naudu nopelna viegli, bet tikpat viegli to iztērē. Viņi mēdz kļūt par pārmaiņu upuriem - dzīvē vairāk par visu vēlas pārmaiņas, bet, kad tās īstenojas, tad var gadīties, ka rikošetā trāpa pašiem. Lielākais kārdinājums ir baudīt brīvību un pārpilnību. Ja nāk krīze, tad tā «sit» pa naudu. Toties ģimene saglabājas, un tā ir būtiska drošības izjūta. Šajā desmitgadē dzimušajiem ir vēl kāds atslēgas vārds - seksualitāte.

60 gados dzimušie tīko pēc harmonijas, mīlestības, baudām, ģimenes. Viņiem patīk skaistas lietas, daiļās mākslas. Estēti. Viņu moto: miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Krīzes laikā neiztur pārbaudījumu ar attiecībām, proti, kā un vai spēj noturēt ģimeni.

70 gados dzimušie ir sarežģītie zvirbulēni. Individuālisti, vienpatņi. Meklē garīgumu caur vienpatību. Grib iepazīt pasauli. Iepriekšējā desmitgadē dzimušajiem ir grūti, ja viņiem atņem ģimeni, bet šajā desmitgadē dzimušie paši bēg no ģimenes un saistībām.

depositphotos.com

80 gadi ir jaudīgākā desmitgade. 80. gados dzimušo dzīves uzdevums - mācēt vadīt. Sevi un citus. Viņi prot mijiedarboties dažādās sistēmās, atšķirīgās vidēs, ar visdažādākajiem cilvēkiem. Šajā desmitgadē dzimušie spēj domāt sistemātiskāk nekā iepriekšējās desmitgadēs dzimušie. Ne velti 80. gadi atnesa pārmaiņu vētras, jo astotnieks vēlas visu mainīt, uzlabot, saka Kristaps Baņķis. Šiem cilvēkiem ir vēl kāds dzīves uzdevums - kalpošana. Daudzi kļūst par ārstiem.

90 gados dzimušie ir īpatņu paaudze. Viņi ir pārejas solis uz divtūkstošajiem gadiem. Daudz viedu, apgarotu cilvēku - un viņi tādi jau piedzimst. Cilvēki, kuri ir vērsti uz nākotni. Par šiem cilvēkiem var teikt - nanotehnologi. Tāpēc viņi no laba prāta izvēlas dažādas atkarības, jo nav interesanti atrasties šajā materiālajā pasaulē. Viņiem kā ēst vajag kaut ko citu, garīgu, bet vēl nemāk to atrast.

2000 gadi. Šīs paaudzes moto ir: svarīgākais ir tas, nevis kurp tu ej, bet kāds tu tur dodies. Viņi saka: jā, mērķis dzīvē - tas ir lieliski, tomēr vēl nozīmīgāk ir, kādā veidā līdz mērķim nonāc. Jā, viņi nav tik mērķtiecīgi kā iepriekšējā gadsimta cilvēki, toties labprāt notestē visu, ko dzīve piedāvā, un ir daudz gudrāka paaudze par iepriekšējām.

Kristaps Baņķis uzskata, ka nulles dzimšanas gadskaitlī nozīmē - bērniem ir misija un uzdevumi, kas nav atkarīga no viņu vēlmēm. Ja iepriekšējā gadsimta sākumā dzimušajiem cilvēkiem daudz kas bija atkarīgs no paša, tad šis gadsimts sākas ar tik milzīgu jaudu, ka tai prototies ir grūti. Ja kāds jaunā gadsimta disidents izlems, ka viņš nu gan ies pret straumi, tad straume viņu var paraut zem ūdens.

Tāpēc liela nozīme ir vārdam un uzvārdam, kas nosaka bērna dzīves kodu. Un kas nosaka, kā bērni dzīvos? Vecāki! Divtūkstošajos gados dzimušie ļausies tam uzdevumam, kas viņiem sagatavots. Viņi pasaulē ieradušies ar tīru, nepiesārņotu matricu, kā glābēji, viņi ir skolotāji saviem vecākiem. Kādā vidē nonāk, tā dzīvo. Vecāku uzdevums ir nesabojāt bērnus - nevis izveidot viņus pēc sava ģīmja un līdzības, piegriezt pēc savām vēlmēm, bet pētīt, ko viņi jūt. Šie bērni dzīvo ar sajūtām, nevis prātu. Viņi netic nekam, ko nav izjutuši. Viņi ir jūtīgi, asi reaģē uz emocionālu vardarbību. Uz viņiem nedrīkst kliegt. Audzināšanā liela nozīme ir mātei.

XXI gadsimta pirmās desmitgades enerģija ir līdzsvarotāka - tajā jau ir gan sievišķais, gan vīrišķais elements. Parādās mērķa izjūta, vajadzība pēc personīgās izpausmes, dinamikas. Joprojām vārds un uzvārds ir būtisks, tāpēc to ieteicams izvēlēties ar sapratni, ka bērnam ir jāpalīdz dzīvot, nevis jārada problēmas viņa dzīvē.

Dzīves uzdevumu kalendārs

Kristaps Baņķis atgādina, ka no numeroloģijas skatupunkta jauns gads sākas ziemas saulgriežos 21. decembrī. Piemēram, ja esat dzimis 1968. gada 22. decembrī, tad jūsu dzimšanas gads ir 1969.

1940 = 14 = 5 Valdonīgai un uzstājīgai dabai jāsaprot, ka prasme uzturēt līdzsvaru un atrast kompromisu ir drošs līdzeklis panākumu sasniegšanai.

1941 = 15 = 6 Radiet mājās atmosfēru, kurā valdītu emocionāls līdzsvars, vilšanās pārvērstos par uzvarām, starp mājiniekiem valdītu labestīgas un produktīvas attiecības.

1942 = 16 = 7 Neļaujiet pār sevi valdīt pašiznīcinošām domām. Domājiet pozitīvi. Mīliet sevi arī tad, kad analizējat savu rīcību.

1943 = 17 = 8 Šim cilvēkam būs pietiekami spēka palikt pie sava viedokļa un akli nesekot citu idejām. Viņš tieksies pēc brīvības caur sevis izzināšanu.

1944 = 18 = 9 Pasaulei nav vajadzīgs vēl viens padomdevējs, kurš ir pelnījis cieņu. Tai ir vajadzīgs, lai uz Zemes būtu par vēl vienu labu cilvēku vairāk. Izdariet tā, lai jūs vispirms mīlētu, bet pēc tam cienītu.

1945 = 19 = 1 Spēcīga un pilnvērtīga personība ir nākusi pasaulē, lai kļūtu par universālas ģimenes locekli, lai arī cik sadrumstalota tā būtu no pirmā acu skata.

1946 = 20 = 2 Neatkarīga un patstāvīga personība. Nepieciešams justies komfortabli sava laika kultūras tradīcijās.

1947 = 21 = 3 Saikne ar dzīvi pieprasa iecietīgi vērtēt apkārtējo pasauli un savu vietu tajā.

1948 = 22 = 4 Piemīt spēja būt patstāvīgam, tāpēc prot būt diplomātisks un nepretojas pārmaiņām, kas visu izmaina uz labo pusi.

1949 = 23 = 5 Strādīgums nenesīs īstas laimes sajūtu tik ilgi, kamēr pret darbu neizturēsies radoši.

1950 = 15 = 6 Raksturīgs dvēseles komforts. Jūsu dvēsele ir vieta apkārtējai pasaulei, ģimenei, draugiem. Bet īsti dvēselisks miers iestājas tikai tad, ja tajā ir vieta mīlestībai pret sevi.

1951 = 16 = 7 Dots ziņkārs prāts, lai varētu atbrīvoties no novecojušas morāles, stingriem spriedumiem un pārliecības par to, ka dzīve stāv uz vietas. Jo dzīvē viss plūst un mainās!

1952 = 17 = 8 Cilvēkam ar lielu gribasspēku pietrūks prieka dzīvē, ja viņš tieksies pēc tā, lai viss dzīvē atbilstu viņa gribai.

1953 = 18 = 9 Cilvēkam piemīt garīgums, kas dod spēju nenocietināties, sastopoties ar nebūšanām, kā arī ļauj saprast, ka dzīvē nevajag visu vadīt. Vērtē humānismu augstāk par visu pārējo. Pirms šis cilvēks sasniegs garīgu briedumu, viņam tomēr jāiemācās kontrolēt dažas lietas.

1954 = 19 = 10 = 1 Ļoti izglītots un labi audzināts cilvēks. Bet viņam nevajadzētu slēpt savu izglītotību no citiem. Viņam tā atklāti jāizpauž itin visās dzīves sfērās. Cēlsirdīgs cilvēks.

1955 = 20 = 2 Šī cilvēka dzīve ir cīņa, kurā viņš pielāgojas attiecībām. Ja kādas attiecības viņu ir darījušas laimīgu, tātad viņš ir sasniedzis pašizziņas mērķi, jo bez attiecībām nav iespējama laime.

1956 = 21 = 3 Runāt par to, ka viss dzīvē ir savstarpēji saistīts, sagādā prieku tad, kad cilvēks pats to ir izjutis. Nenoslēdzieties sevī, kļūstiet par šīs pasaules daļu!

1957 = 22 Šim cilvēkam piemīt spēja mierīgi atrisināt jebkuras problēmas un jautājumus. Trauksmainā dzīves plūsmā pacentieties iemācīties uzticēties, būt atklātam un jautram.

1958 = 23 = 5 Jebkuru attiecību iniciators. Viņš grib, lai pārmaiņu vējš un tā sekas nekādi neietekmētu viņa vieglo attieksmi pret dzīvi.

1959 = 24 = 6 Iemācieties atrast līdzsvaru. Šī prasme palīdzēs radīt ģimenē komforta atmosfēru. Pacentieties nekrist galējībās, jo tās grauj mieru ģimenē.

1960 = 16 = 7 Padomājiet par to, kā novirzīt savu dzīves ceļu no sevis žēlošanas jūtām.

1961 = 17= 8 Sasniedzis dzīvē panākumus, jūs ar cieņu varēsiet izkļūt no nepatīkamām situācijām un izvairīties no attiecībām, kurās jums ir atvēlēta upura loma.

1962 = 18 = 9 Rakstura, kam piemīt lielsiekšējs spēks, garīgai attīstībai jānorit patstāvīgi, bez jebkādas apkārtējo iejaukšanās.

1963 = 19 = 10 = 1 Sevi cienošai personībai ir jāatrod paņēmiens, kā pievienoties sabiedrībai, kurā valda mīlestība un vienlīdzība.

1964 = 20 = 2 Attiecības pašam ar sevi, kas veidotas uz sevis mīlestību un bez bailēm par to, ko sacīs citi, ir pamats iekšējai harmonijai.

1965 = 21 = 3 Ja jūs mīlat dzīvi, viegli to uztverat un dalāties optimismā ar citiem, tad dzīve ir skaista un tās centrā atrodaties jūs pats.

1966 = 22 Radošuma un radīšanas ģenerators, kas neļauj likteņa pavērsieniem atņemt šo misiju. Cilvēks neuzveļ visu atbildību citiem, bet arī neatsakās no palīdzības.

1967 = 23 = 5 Atmetiet visu, kas liek satraukties un traucē pieņemt īstenību. Radiet dzīvi, kurā būtu mīlestība un labklājība. Tieši tas cilvēkam ir nozīmīgi. Visas cilvēka dzīves šķautnes ir savstarpēji saistītas, un jūs atradīsiet to saskarsmes punktus.

1968 = 24 = 6 Vienveidīgā ģimenes dzīvē radiet apstākļus, kur varēsiet sevi izpaust pilnībā, mīlēt, rūpēties, cienīt sevi nevis par saviem nopelniem ģimenes labā, bet par to, ka jūs - esat jūs.

1969 = 25 = 7 Jūsu ciešā pārliecība par to, kas ir labs, pieklājīgs, patiess, var atslābt, pateicoties jūsu pastāvīgajai garīgajai aktivitātei. Vērtējiet situācijas pa jaunam, ņemot vērā visas nianses.

1970 = 17 = 8 Darba mīlestība, tiekšanās pēc ideāla un kalpošana tam var novest pie iekšējas vientulības. Nenorobežojieties no dzīves, bet gan piedalieties tajā. Ņemiet visu, ko dzīve dod. Ļaujiet tai ieraut sevi virpulī, un jums tas noteikti patiks.

1971 = 19 = 9 Spēcīga personība ar dziļām garīgām pārliecībām. Tā vietā, lai izmantotu to, ko jūs jau zināt, labāk padomājiet par to, kā dalīties savās zināšanās ar citiem.

1972 = 19 = 10 = 1 Jūs esat nācis pasaulē, lai dotu zināšanas citiem. Esat pārliecināts, ka zināšanas pasaulei nāks par labu.

1973 = 2- = 2 Attiecības ar cilvēkiem - noteicošais jūsu dzīvē. Pasaulei ir garīgi jāattīstās, vajag cienīt un pieņemt citus cilvēkus, nevis viņus mainīt. Jums jāmīl cilvēki, nevis jācenšas viņus vadīt.

1974 = 21= 3 Jūs esat nācis pasaulē, lai baudītu dzīvi. Patiesu baudu sagādā jūsu dzīves mīlestības garīgā izpausme un apkārtējo atzinība.

1975 = 22 Ar spēku un harmoniju apveltīts cilvēks. Labi orientējas materiālo vērtību pasaulē.

1976 = 23 = 5 Darba mīlestība ir pamats, kas dod iespēju baudīt dzīvi.

1977 = 24 = 6 Galvenais labas dzīves noteikums ir līdzsvara ievērošana.

1978 = 25 = 7 Ziņkārīgais prāts palīdzēs attīstīt spēju sajust līdzsvaru itin visā un pavērs izaugsmes iespējas.

1979 = 26 = 8 Iekšējais spēks dots tālab, lai cilvēks, būdams emocionāls, varētu saskatīt skaistumu un visu lietu savstarpējo sasaisti apkārtējā pasaulē.

1980 = 18 = 9 Šim cilvēkam piemīt iedzimts garīgums. Viņš izvairās no galējiem un tiešiem spriedumiem un garīgi attīstās ārpus jebkādas reliģijas vai garīgo mācību ietvara.

1981 = 19 = 10 = 1 Šis cilvēks katru savas dzīves notikumu uztver pa jaunam, nevadoties ne pēc kādiem pieradumiem un novecojušām morāles vērtībām.

1982 = 20 = 2 Garīgi attīstīts cilvēks, kurš, izmantojot savas zināšanas praksē un nododot tās citiem, mēģina rast saikni starp sevi un apkārtējo pasauli.

1983 = 21 = 3 Īstu pārliecību sajutīsiet tikai tad, kad sāksiet priecāties par dzīvi un dalīties priekā ar citiem.

1984 = 22 Iespēja radīt jums nodrošinās iekšēju brīvību un garīgu skaidrību.

1985 = 23 = 5 Vieglprātīgs cilvēks, kuram jākļūst prātīgākam. Nemieram ir jāpāraug saprātīgā zinātkārē, kas palīdzēs gūt panākumus.

1986 = 24 = 6 Veltot pūles un neļaujot mūžīgajām problēmām izjaukt mierīgu dzīves ritējumu, var radīt ģimenē siltu atmosfēru.

1987 = 25 = 7 Gudrība, ar kuru esat apveltīts, ļaus izprast jautājumus, uz kuriem cilvēce allaž meklējusi atbildes.

1988 = 26 = 8 Spēja nekļūdīgi prognozēt un pareizi rīkoties jebkurā situācijā pārveidojas par prasmi būt pašpietiekamam cilvēkam. Neviens nav vajadzīgs, lai šis cilvēks turpinātu sevis pilnveidošanu - viņš ar visu tiks galā pats.

1989 = 28 = 9 Dziļi jūtošs, garīgs cilvēks. Vajadzētu iemācīties uzticēties savām emocijām.

1990 = 19 = 10 = 1 Pirmajā vietā ir paša ES. Pēc viņa domām, viņš ir nācis pasaulē, lai dzīvotu, kā pats vēlas, un viņu neviens neierobežotu.

1991 = 20 = 2 Šajā gadā dzimušajiem ir daudz kopīgā, taču katram savs dzīves ceļš ejams. Un tas ir jāmeklē un jāatrod.

1992 = 21 = 3 Sapratne par to, ka visiem ir vienādas iespējas, dod iespēju sajust brīvību un kļūt par autoritāti.

1993 = 22 Jūs esat tendēts aprūpēt un mācīt citus. Jums vajag ļaut cilvēkiem pašiem atbildēt par viņu dzīvi un morālo stāju.

1994 = 23 = 5 Jūs pievienosieties viedoklim, ka darba mīlestība ir vērtība, tad, kad spēsiet brīvi realizēt darbā visas savas ieceres. Neķerieties pie darba, kas ierobežo jūsu spējas un fantāziju.

1995 = 24 = 6 Sarežģītā izvēle starp darbu un mīļoto cilvēku kļūs vienkārša tad, kad sāksiet pieņemt pārmaiņas dzīvē. Un dzīve pateikt priekšā, kurā virzienā doties.

1996 = 25 = 7 Mierīgais un ziņkārīgais prāts palīdzēs saprast, ko darīt, lai jūsu dzīve valdītu līdzsvars, uz kuru vienmēr tiecaties.

1997 = 26 = 8 Savu gudrību un emocionālo spēku virzāt attīstībai. Lai to pilnvērtīgi paveiktu, ir jānosaka prioritātes un to secība.

1998 = 27 = 9 Jūsu garīgo gudrību var salīdzināt ar avotu, kurš baro no iekšienes. Īsta gudrība ļauj saglabāt iekšējo harmoniju. Nebēdziet no dzīves pat tad, ja jūs no tās baidāties.

1999 = 28 = 10 = 1 Tiecieties pēc tā, kas bagātina jūs un dod dzīves pieredzi. Šie centieni ļaus labāk iepazīt sevi un paskatīties uz dzīvi citām acīm.

2000 = 2 Būt gudram nozīmē apstrādāt lielu informācijas daudzumu, ar kuru ne katrs cilvēks spēj tikt galā. Ļaujiet katram mācīties no viņa paša pieredzes. Nepārdzīvojiet par to, ka jūsu zināšanas nevienam nav vajadzīgas. Tā nav!

2001 = 3 Garīgā attīstība nenotiek, ja cilvēks sevi uztver ne pārāk nopietni. Saskarsme ar cilvēkiem ir jūsu svētki. Un šajos svētkos nevienam nepietrūkst uzmanības, visi tiek godināti.

2002 = 4 Vara un autoritāte padara jūs vientuļu, aizdomīgu un noslēgtu. Komunicējiet ar cilvēkiem. Jums tikai šķiet, ka visi ir novērsušies.

2003 = 5 Dzīvot ar pilnu krūti ir lieliski, bet šī sajūta neradīs gandarījumu tik ilgi, kamēr neiemācīsieties nonākt miera un apmierinājuma stāvoklī.

2004 = 6 Mīlestība un ģimene ir darbs. Dalieties savā harmonijā un talantos ar apkārtējo pasauli.

2005 = 7 Dzīve pastāvīgi mainās. Baudiet savu individualitāti, bet vienlaikus palieciet visu pārmaiņu centrā. Nepārdzīvojiet par sīkumiem.

2006 = 8 Ticiet tam, ka jūsu pūliņi tiks atalgoti. Esiet diplomātisks. Tiecoties radīt, neaizmirstiet par personīgo brīvību.

2007 = 9 Spēja organizēt un vadīt attīsta spēju dalīties ar citiem savā garīgumā, kurš ir nesaraujami saistīts ar līdzjūtību, mīlestību un prasmi saglabāt mieru jebkurā situācijā.

2008 - 10 = 1 Jūs varat rīkoties tā, kā jums gribas, bet vienmēr ir jāsaprot, kāda rezonanse būs jūsu rīcībai. Lai saglabātu mīlestību, jums kaut kas ir sevī jāmaina.

2009 = 11 Garīguma meistariem bieži nākas demonstrēt savu morāli reālajā dzīvē. Nepretojieties tam, kam ir jānotiek.

2010 = 3 Garīgs cilvēks. Visus mīl un saprot. Jācenšas nepazaudēt šīs īpašības, jo tās daudziem rada pozitīvas izjūtas. Esiet gudrs un mīlošs, bet neaizmirstiet priecāties par dzīvi.

Svarīgākais