PVN kāpums sagrautu izdevējdarbību
 

Paaugstinot grāmatniecības nozarei PVN likmi, ir apdraudēta grāmatu izdošana Latvijā, Neatkarīgajai pieļāva aptaujātie grāmatizdevēji. Piepildoties šīm pesimistiskajām prognozēm, jaunas grāmatas latviešu valodā tiktu izdotas reti, un tās maksātu ļoti dārgi.

Ar cerībām, ka grāmatniecība Latvijā pastāvēs, vakar no Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdes atgriezās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes locekle, izpilddirektore Dace Pugača. Viņa Neatkarīgajai stāstīja, ka visi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti, kas piedalījās sēdē, kategoriski iestājušies pret Finanšu ministrijas ieceri grāmatniecības nozarei piemērot 21% PVN likmi pašreizējo 10% vietā. "Deputāti bija vienoti, ka nodokļa paaugstināšana sagrautu jau tā trauslo Latvijas grāmatniecības un izdevniecības nozari, ko pierādīja pagājušā gada eksperiments," atzina arī komisijas priekšsēdētājs Jānis Strazdiņš. "Grāmatas ir vitāli nepieciešamas nacionālās kultūras attīstībai, un jāapzinās šīs jomas neaizskaramība, jo īpaši oriģinālliteratūra un mācību grāmatas nostiprina mūsu nacionālo identitāti un nodrošina valsts attīstību."

Savukārt Finanšu ministrija saredz, ka, atceļot PVN samazinātās likmes grāmatām, būtu iespēja papildināt valsts budžetu nākamgad par 3,5 miljoniem latu.

"Grāmatu izdošana nav klasiska uzņēmējdarbība. Līdzekļu aprite šajā nozarē ir daudz lēnāka nekā citās nozarēs. Ne velti citās valstīs grāmatniecībai tiek piemēroti saudzējošāki nodokļi nekā vispārējā uzņēmējdarbībā," Neatkarīgajai norādīja SIA Jāņa Rozes apgāds direktore Renāte Punka. Piemēram, Lietuvā un Igaunijā PVN grāmatām nepārsniedz 9%, savukārt Lielbritānijā, Īrijā un Polijā nodoklis grāmatniecībai un izdevniecībai vispār netiek piemērots.

Grāmatniecība Latvijā joprojām izjūt ietekmi, ko izraisīja PVN pacelšana pagājušajā gadā uz septiņiem mēnešiem – tika atlaisti darbinieki, iesaldēti projekti un bankrotēja vairākas izdevniecības. Tādā situācijā visvairāk cieta oriģināldarbi un akadēmiskie izdevumi. Pērn Latvijā tika izdots par 22 procentiem mazāk jauno grāmatu nekā 2008. gadā, savukārt grāmatu kopējais metiens saruka par 33 procentiem.

"Grāmatu izdošana ir nospiesta uz ceļiem, un izskatās, ka valsts zāģē zaru, uz kura pati sēž," ar rūgtumu atzina arī Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule (PS). Tā kā ir skaidrs, ka par to, vai saglabāt vai atcelt samazināto PVN likmi grāmatām, lems jaunā Saeima, grāmatu izdevēji jau vasarā centušies noskaidrot Saeimas 10. vēlēšanās kandidējošo partiju un partiju apvienību domas šajā jautājumā.

"Diemžēl mums atbildēja tikai retā partija. Protams, pirms vēlēšanām neviena no tām neteica, ka nodoklis būtu jāpaaugstina," sacīja D. Pugača.

Pēdējo gadu laikā nedaudz ir samazinājusies grāmatu cena Latvijā. 2008. gadā Latvijā vidējā grāmatas cena bija aptuveni 7 lati, 2009. gadā – 5,50 lati, bet šogad – 5 lati. Lai gan pircējus šī vēsts varētu iepriecināt, grāmatizdevēji norāda, ka līdz ar to grāmatu kopējā apjomā pieaudzis salīdzinoši mazvērtīgākas literatūras apjoms, bet daudz mazāk tiek izdotas vārdnīcas, enciklopēdijas, zinātniskā un populārzinātniskā literatūra, mākslas izdevumi.

***

UZZIŅAI

Izdevniecību nodokļos nomaksātā summa 1. pusgadā, tūkstošos latu

2008. gads (PVN 5%) 2009. gads (PVN 21%) 2010. gads (PVN 10%)

PVN 74 419 107

UIN 262 107 47 begin_of_the_skype_highlighting              262 107 47      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 262 107 47 end_of_the_skype_highlighting

Sociālais un IIN* 983 742 675

Kopā 1319 1267 829

* ieskaitot atlaišanas pabalstus