Nevis darbiniekus atlaist, bet pārkvalificēt

 
©Publicitātes foto, Kristaps Liepa, www.liepa.me

Līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī bez darba palikušo skaits strauji pieaug: ja februāra beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti kopumā 58 247 bezdarbnieki, tad šobrīd jau gandrīz 70 000. Taču daļa darba devēju, ja vien tas ir iespējams, rīkojas tālredzīgāk: nevis atlaiž padotos, bet tos pārkvalificē, kā arī koriģē darbu organizēšanu, lai uzņēmuma darbība neapstātos un darbiniekiem tiktu saglabāts darbs un atalgojums.

Esošajā situācijā nestandarta risinājumi

Piemēram, tā rīkojās Tele2. «Kopš valstī izsludināja ārkārtējo situāciju, mēs pieņēmām atbildīgu lēmumu, ka šajā laika periodā visi 340 darbinieki strādās attālinātā režīmā no mājām, izņemot kolēģus no tehniskā departamenta, kuri fiziski veic bāzes staciju uzstādīšanas un remontdarbus. Bija skaidrs, ka esošā situācija prasa nestandarta risinājumus, lai veiksmīgi pārdzīvotu šo laiku, turklāt bija svarīgi jaunajiem apstākļiem pielāgoties maksimāli ātri, kas attiecas gan uz mums kā darba devēju, gan mūsu darbiniekiem,» norāda Tele2 personāla vadītāja Aija Bite-Ozere.

Tā kā uz ārkārtējās situācijas laiku Tele2 slēdza visus klientu apkalpošanas centrus, uzņēmums nolēma pārkvalificēt visus savus darbiniekus, kas līdz šim tajos strādāja - kopumā ap 150 darbinieku. «Ja biroja darbu attālinātā režīmā veiksmīgi pārcēlām faktiski vienas dienas laikā, tad klientu centru speciālistu pārkvalifikācija prasīja aptuveni vienu līdz divas nedēļas, ieskaitot apmācības un atbilstoša tehniskā nodrošinājuma pielāgošanu. Tas prasīja lielu cilvēkresursu ieguldījumu no uzņēmuma puses, jo bija nepieciešama dažādu funkciju sadarbība, kā arī papildu finansiālos ieguldījumus, lai digitalizētu atsevišķus procesus. Visas apmācības notika attālināti vairāku dienu garumā, izmantojot modernās tehnoloģijas, bet pēc tam sekoja jau pirmie testa zvani, un šajā laikā daudz palīdzēja ar padomu tie kolēģi, kuriem šie ir pamata darba pienākumi. Pašlaik esam veiksmīgi noslēguši klientu centru speciālistu pārkvalifikāciju, un, ņemot vērā viņu kompetenci, viņi šobrīd veic pārdošanu pa tālruni un palīdz apkalpot klientus pa tālruni, jo ienākošo zvanu daudzums palielinājies par 74%. Kā rāda mūsu pieredze, pārkvalifikācija ir labs risinājums, kā saglabāt augstā līmenī to darbinieku iesaisti, kuriem ārkārtas situācijas dēļ ir dīkstāve vai mazāka slodze. Šāda pārkvalifikācija ir ieguvums visiem, jo uzņēmums var novirzīt darbiniekus palīdzēt tām funkcijām, kurām ir nepieciešams vislielākais atbalsts, piemēram, klientu apkalpošanai pa tālruni. Savukārt darbinieki var izmantot savas esošās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi turpinātu strādāt citā pozīcijā. Protams, ir jāņem vērā, ka pārkvalifikāciju ir daudz vieglāk veikt, ja funkcijas ir līdzīgas un nav nepieciešamas ļoti specifiskas iemaņas,» akcentē A. Bite-Ozere.

Saglabāt darba efektivitāti

Strādājot attālināti, uzņēmuma lielākais izaicinājums ir saglabāt darba un privātās dzīves balansu, kā arī darba efektivitāti, „«jo pašreizējos apstākļos, kad mājās dzīvo arī bērni, kuriem ir jāmācās un kuri prasa uzmanību, ir sarežģītāk atsevišķos brīžos koncentrēties darba pienākumiem, kā rezultātā darba diena ieilgst. Par to mēs vadītājiem arī nepārtraukti atgādinām, cik svarīgi ir precīzi sadalīt darba uzdevumus. Mūsu priekšrocība gan ir tā, ka Tele2 darba organizācija un kultūra ir izteikti horizontāla, un jau iepriekš mudinājām darbiniekus strādāt patstāvīgi, līdz ar to šobrīd par darbinieku motivāciju strādāt nevaram sūdzēties. Ikdienas darba organizēšanai pamatā izmantojam Microsoft Team sniegtās iespējas, kas ļauj rīkot video konferences un nodrošina citas komunikācijas un darba organizācijas iespējas. Šobrīd arī norit darbs pie jauna iekšējā komunikācijas kanāla izveides - vēlamies ieviest Facebook Workplace, lai ikdienas komunikācija būtu dinamiskāka un ērtāka, kas ir ļoti svarīgi pašreizējos apstākļos», informē A. Bite-Ozere.

Simtiem jaunu darbinieku

Izmaiņas darba organizācijā piedzīvojusi arī Maxima Latvija, kas nodrošina aptuveni 7500 darba vietu. «Ļoti operatīvi spējām reaģēt uz pandēmiju visos līmeņos - gan vadības komanda, gan arī veikalu, loģistikas, e-komercijas un pārtikas ražošanas darbinieki. Lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu pārtikas produktu un citu ikdienas nepieciešamo preču pieejamību veikalos un interneta veikalā www.barbora.lv, darbā kopš 13. marta līdz šim brīdim Maxima komandai pievienojušies jau vairāk nekā 500 jaunu darbinieku. Pirmā atlases kārta notiek telefoniski, tās laikā noskaidrojam cilvēka veselības stāvokli, lai būtu droši, ka varam kontaktēties klātienē, neapdraudot citus kolēģus. Tad noskaidrojam kandidāta iepriekšējās darba gaitas un motivāciju strādāt pie mums. Nākamā tikšanās jau notiek klātienē, veikalā, protams, ievērojot drošības pasākumus - darba specifika veikalā neļauj iepazīstināt ar darba uzdevumiem nekā citādi. Tā kā pašlaik strādājam pilnīgi citā režīmā, arī Personāla departamenta darbs tiek pielāgots mainīgajiem apstākļiem. Piemēram, kolēģi, kas līdz šim nodarbojās ar darbinieku apmācību, tagad palīdz arī darbinieku atlasē, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu kandidātiem sniegt atbildes. Protams, darbiniekiem šī nav ierasta situācija, bet kolēģi veiksmīgi pielāgojas ārkārtas situācijas apstākļiem. Atlases komanda strādā attālināti - arī tā mums ir jauna pieredze, un ar šo jauno situāciju tiekam galā ļoti labi. Arī teju visa 400 cilvēku lielā administrācijas komanda strādā attālināti - vīrusa ierobežošanai kolēģi darbu no mājām sāka uzreiz pēc ārkārtas situācijas ieviešanas. Protams, ārkārtīgi svarīga ir darbinieku savstarpējā saziņa, tāpēc esam izveidojuši īpašu grupu Facebook, kur notiek vadības live video zvani, informācijas aprite, tāpat arī turpinām darbu uzņēmuma iekšējā platformā. Lai nodrošinātu ergonomiskus darba apstākļus arī mājās, kolēģiem ir izsniegti ērti biroja krēsli un ik dienu notiek on-line vingrošana. Rūpējoties par emocionālo labsajūtu, mums ir sava Īpašā palīdzības komanda - īpaši apmācīti uzņēmuma darbinieki brīvprātīgi sniegs kolēģiem atbalstu, kā tikt galā ar dažādiem emocionāliem pārdzīvojumiem, kas var rasties, strādājot ārkārtas situācijas apstākļos,» stāsta Maxima Latvija Personāla departamenta un tirdzniecības tīklu direktore Gunita Ķiesnere.