Steidzamības kārtā virza grozījumus vienota dabasgāzes tirgus atvēršanai ar 2020.gadu

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Ekonomikas ministrija (EM) steidzamības kārtā virza grozījumus Enerģētikas likumā, lai jau 2020.gadā atvērtu vienotu reģionālas dabasgāzes tirgu.

2014.gada decembrī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Ministru prezidenti pieņēma lēmumu par efektīvi funkcionējoša reģionālā dabasgāzes tirgus izveidi.

Savukārt 2015.gada februārī tika izveidota Reģionālā gāzes tirgus koordinācijas darba grupa, kuras sastāvā ir Baltijas valstu un Somijas ministriju, nacionālo regulatīvo iestāžu un reģionālās nozīmes dabasgāzes infrastruktūras uzņēmumu pārstāvji. Minētās darba grupas izstrādātais Reģionālā dabasgāzes tirgus attīstības plāns paredz vienotas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidi, dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu noteikšanā

2016.gada decembrī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjerministri parakstīja deklarāciju par reģionālā dabasgāzes tirgus izveidi ar mērķi līdz 2020.gadam izveidot vienotu un reģionālu Baltijas valstu dabasgāzes tirgu, lai veicinātu ekonomisko attīstību reģionā, sniedzot labumu visiem dabasgāzes patērētājiem, nodrošinot konkurētspējīgu dabasgāzes cenu un augstas kvalitātes pakalpojumus.

EM norādīja, ka, lai īstenotu minēto vienošanos un novērstu šķēršļus pilnvērtīgai reģionālā dabasgāzes tirgus funkcionēšanai, steidzami ir nepieciešams papildināt Enerģētikas likumu ar normām, kas paredz reģionāla dabasgāzes tirgus izveidošanu, dabasgāzes pārvades sistēmas operatora, pārvades sistēmas lietotāju, tirgus dalībnieku, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) tiesības un pienākumus reģionālajā tirgū.

Likuma grozījumi paredz, ka dabasgāzes pārvades sistēmas operators varēs vienoties ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem par vienotas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidi, kas ir reģionālā dabasgāzes tirgus pamats.

Attiecīgi tiks arī izstrādāti un savstarpēji saskaņoti vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumi, kā arī sistēmas balansēšanas noteikumi. Pārvades sistēmu operatori saskaņos savstarpējās kompensācijas kārtību un par to informēs SPRK.

Likumprojekts tiek virzīts steidzamības kārtībā, lai tas stātos spēkā šā gada 30.septembrī, bet vienotais reģionālais dabasgāzes tirgus varētu sākt darboties 2020.gada 1.janvārī.