Nav skaidrības par tautas skaitīšanas finansēšanu no budžeta
 

Pagaidām nav skaidrības par 2011. gada tautas skaitīšanas finansēšanu no valsts budžeta.

Tā norāda Centrālajā statistikas pārvalde (CSP).

CSP uzsver, ka līdzekļu taupīšanas nolūkā tautas skaitīšanas veidlapas projektā ir iekļauti tikai tie temati, kuri ir obligāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas prasībām.

Nevienā no valsts reģistriem nav ietverta informācija par iedzīvotāju izglītības līmeni, tāpēc iedzīvotājiem būs jāsniedz atbildes par augstāko pabeigto izglītības līmeni. Savukārt aktuālajai migrācijas tēmai veltītie jautājumi ir iekļauti atsevišķā programmas projekta sadaļā.

Sadaļā par mājsaimniecības un ģimenes rādītājiem noskaidros mājsaimniecības īpašumtiesību statusu, kā arī radnieciskās attiecības starp mājsaimniecības locekļiem un ģimenes lielumu.

Plaša sadaļa veltīta informācijas iegūšanai par iedzīvotāju mājokļiem. Tie ir jautājumi par mājokļa tipu, piederību, labiekārtotību, kopējo platību un istabu skaitu un citi jautājumi.

CSP plāno, ka iedzīvotājiem būs iespējams tautas skaitīšanas aptaujas lapu aizpildīt arī internetā, tā ietaupot šim pasākumam nepieciešamos līdzekļus.