Māmiņu un pensionāru organizācijām piešķir 150 tūkstošus latu

20.jūnijā Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķirs papildu finansējumu 50 tūkstošu latu apmērā pensionāru un jauno māmiņu organizācijām Latvijas reģionos.

Sniegtais atbalsts šī gada otrajā pusē un nākamajā gadā ļaus tām īstenot aktivitātes Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) administrēto programmu „Veselībai un dzīvotpriekam” un programma „Palīdzēsim māmiņai” ietvaros. Fondu līdzšinējās sadarbības ietvaros organizācijām reģionos un Rīgā pieejami 150 tūkstoši latu.

Līgums starp Borisa un Ināras Teterevu fondu un Latvijas Kopienu Iniciatīvu fondu (LKIF) par papildu finansējuma piešķiršanu tiks parakstīts šā gada 20.jūnijā, pulksten 11.00, Alojas novada domē, Jūras ielā 13. Fondu līdzšinējās sadarbības ietvaros organizācijas no visiem Latvijas reģioniem jau īstenojušas 35 projektus. Kopējais organizācijām piešķirtais finansējums sasniedz vairāk kā 150 tūkstošus latu.

Līguma ietvaros LKIF tuvākajās dienās izsludinās projektu pieteikumu pieņemšanu no visiem Latvijas novadiem, kā arī nākotnē veiks to atlasi un finansējuma izlietošanas kontroli.

Pēc līguma parakstīšanas abu fondu pārstāvji iepazīsies ar sasniegto divās iepriekš atbalstītās organizācijās –biedrībā „Alojas seniori” un Staiceles radošo sieviešu klubā „Stazele”.

Biedrība „Alojas seniori” programmā „Veselībai un dzīvotpriekam” piedalījās ar projektu „Kustībā ir veselība!” un saņēma 1757 latus. Par piešķirtajiem līdzekļiem iegādāts veselības uzlabošanas pasākumiem nepieciešamais inventārs - trenažieri, velotrenažieri, vingrošanas paklājiņi, „Nordic walking” nūjas. Projekta mērķis bija padarīt aktīvākus Alojas pārvaldes teritorijā dzīvojošos pensionārus, pilnveidojot veselības aprūpes pasākumu organizēšanu un popularizējot aktīvu dzīvesveidu. Projekta rezultātā izveidotas treniņu programmas, veikta apmācība un regulāri notiek veselības nodarbības, noorganizēts nūjošanas pasākums visiem Alojas novada iedzīvotājiem.

Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele” akcijā „Palīdzēsim māmiņai” piedalījās ar projektu „Bērnu lasītprieka attīstīšana” un saņēma 1725 latus. Par piešķirtajiem līdzekļiem Staiceles pilsētas bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts, iegādāti – soliņi, galdiņi, plauktiņi, grāmatas, lauzīši u.tml., tādējādi izveidojot vietu, kur mazie lasītāji iepazīstas ar bibliotēku, grāmatām, ieklausās pasakās, rotaļājas un vienlaikus ir ciešā kontaktā ar vecākiem.

Sadarbība starp Borisa un Ināras Teterevu fondu un LKIF uzsākusies 2010.gadā, Talsos parakstot līgumu par finansējuma piešķiršanu pensionāru un māmiņu organizācijām Latvijas reģionos. Līgums par atbalstu senioru organizācijām Rīgā parakstīts šā gada pavasarī.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010.gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. Uzsākot darbību, Borisa un Ināras Teterevu fonds jau atbalstījis "Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmu 2010-2014". Privātmecenātu Teterevu ģimene vēlas ar sava fonda darbību izplatīt un veicināt labdarības idejas uzņēmēju vidū Latvijā.

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (LKIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka un atbalsta nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, tādējādi veicinot kopienu iniciatīvu veidošanos.

Kopienas iniciatīva ir aktivitāte, kas tiek īstenota, lai uzlabotu vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitāti, un top sadarbībā starp nevalstisko organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Tā ir aktivitāte, kas padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.