Toms Grīnfelds

Publisko un politisko diskusiju krustugunīs ir nonākusi dzērienu depozīta sistēma, kuras ieviešana Latvijā nu jau ir tikai laika jautājums. Diskusijā iesaistīto pušu viedokļi nereti ir atšķirīgi, tostarp arī sarunās par tehnisko risinājumu, lai depozīta sistēmas iepakojumu varētu efektīvi un ekonomiski sašķirot un apsaimniekot. Tas ir vērtīgi, jo ļauj iespējas un problemātiku apzināties no dažādiem skatpunktiem. Vispusīga izpratne ir galvenais faktors, lai iepakojuma depozīta sistēmu ieviestu vislabākajā iespējamā veidā, arī izmantojot to inženiertehnisko un intelektuālo kapacitāti, ko Latvijas uzņēmumi ir attīstījuši. Latvijā ir pasaules līmeņa mašīnbūves un IT uzņēmēji, un šīs zināšanas noteikti ir jāizmanto, plānojot iepakojuma depozīta sistēmu, turklāt izmantojot rītdienas, nevis vakardienas tehnoloģiju iespējas. Nedrīkstam arī aizmirst Eiropas Savienības (ES) izstrādātos ambiciozos plānus iepakojuma apsaimniekošanā, kas tuvā nākotnē radīs ne mazumu problēmu vairākās ES dalībvalstīs, arī Latvijā.