Kā atrast labus darbiniekus vispārēja darbaspēka trūkuma apstākļos?

Bezdarba līmenis Latvijā šovasar bija 6,5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas uzskatāms par visai zemu rādītāju, un gada laikā faktiskā bezdarba līmenis ir sarucis par 0,4 procentpunktiem. Pieprasījums pēc dažāda veida speciālistiem – pieredzējušiem komplicētu pienākumu veicējiem un iesācējiem, kuri veiktu mazkvalificētu darbu – ir nemitīgi pieaugošs. Situācija, ko vērojām pirms dažiem gadiem, kad darbiniekus meklēja tehnoloģiju uzņēmumi, ir mainījusies, – šodien darbinieki ir vajadzīgi praktiski visu nozaru uzņēmumiem, kā arī institūcijām. Darba devēji konkurē par darbiniekiem, kas nozīmē, ka ir jāatrod precīzs un ieinteresējošs veids potenciālo darbinieku uzrunāšanai un motivējoša vide esošo speciālistu noturēšanai.

Nebūt formāliem, bet cilvēcīgiem

Pirmā nozīmīgākā pārmaiņa, kas ir jūtama darba tirgū - darbiniekus vairs nevar vienkārši “pārpirkt”, piesolot lielāku algu vai citus labumus. Šodienas darbiniekam, it īpaši tas attiecas uz gados jaunākiem speciālistiem, ir svarīgas uzņēmuma vai organizācijas vērtības. Tās vairs nav tikai must have frāzes, ko ierakstīt mājas lapas sadaļā “Par mums” - tā ir reāla nepieciešamība, ko pieprasa darba ņēmēji. Cilvēki šodien vēlas saprast, par un pret ko iestājas viņu darba devējs, kāds ir tā viedoklis, piemēram, par ilgtspējas principu ieviešanu, par dzimumu līdztiesību, par ģeopolitiskām aktualitātēm. Proti, darbinieks grib, lai ar viņu sarunājas kā līdzīgs ar līdzīgu, nevis uzlūko to kā vairāk vai mazāk vērtīgu inventāru. Un šī saruna sākas jau ar darba sludinājumu vai video par citu darbinieku pieredzi, kas demonstrē gan organizācijas iekšējo kultūru, gan attieksmi pret cilvēkiem un sabiedrību kopumā - jāizvairās no pārlieku formālas pieejas par labu cilvēcīgai, uzrunājošai.

Reputācijas nozīme

Otra svarīga iezīme ir uzņēmuma vai organizācijas reputācija. Šodienas darbiniekam ir svarīgi, ko par viņa pārstāvēto uzņēmumu domā citi. Šis aspekts ir cieši saistīts ar iepriekš minēto, - ja uzņēmumam nav savu vērtību, un tas ir gatavs uz jebkādiem kompromisiem, piemēram, turpinot eksportēt uz agresorvalsti Krieviju, darbinieka acīs tas var kļūt par iemeslu, lai mainītu darbavietu. Zināmu kustību darba tirgū izjutām pēc to uzņēmumu saraksta publiskošanas, kuri turpina ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, - dažu dienu laikā parādījās interese par darba piedāvājumiem līdzīgos uzņēmumos, jo cilvēki negrib strādāt pie šāda darba devēja un tikt jebkādā veidā ar to asociēti.

Darbinieku atlase - vērtīgi ir visi, ne tikai uzvarētāji

Pārmaiņas ir notikušas arī potenciālo darbinieku atlasē. Kandidāti sagaida, ka ar viņiem tiks uzturēta intensīva komunikācija, skaidrojot atlases norisi un formālas pieejas vietā piedāvājot cilvēcīgu, saprotamu sarunu. Svarīgi ir arī neaizmirst par kandidātiem, kuriem ir nepieciešams atteikt darbu, - uzņēmumi, kuri paši meklē darbiniekus, nereti aizmirst par cilvēkiem, kas nav uzvarējuši konkursā vai tikuši līdz intervijām. Ja netiek pienācīgi paziņots par atlases rezultātu, šiem cilvēkiem atkrīt vēlme kandidēt uz citām organizācijas amata pozīcijām, kur tie varētu būt atbilstoši kandidāti. Jāņem vērā, ka negatīva pieredze, kas bieži vien izriet no cilvēcīgas komunikācijas trūkuma, vēlāk var izplatīties un kaitēt organizācijas reputācijai.

Viedokļi

2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1].  Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.

Svarīgākais