Latvijā regulāri asinis ziedo vien 16% iedzīvotāju

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Latvijā regulāri asinis ziedo 16% iedzīvotāji, to izpratne par asins ziedošanas nepieciešamību ir augsta, 77% donoru būtu gatavi atteikties no donoram pienākošās kompensācijas, 5% iedzīvotāju asinis nebūtu gatavi ziedot nekad, šie un citi rezultāti atspoguļojas VADC un GEMIUS veiktajā aptaujā par Latvijas iedzīvotāju motivāciju ziedot asinis.

Aptauja tika veikta laika posmā no 30. maijam līdz 3. jūnijam, atbildes sniedza 1120 interneta lietotāji vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Pētījumā analizētas trīs iedzīvotāju grupas - regulārie donori, donori, kuri asinis ziedojuši kādreiz, taču nav regulāri donori, kā arī tie iedzīvotāji, kuri asinis nav ziedojuši nekad.

Dati liecina, ka 16% Latvijas iedzīvotāju asinis ziedo regulāri (vismaz vienu reizi gadā), 41% iedzīvotāju asinis ziedojuši kādreiz, taču nav pastāvīgi donori, savukārt 43% asinis nav ziedojuši nekad.

Regulāros asins donorus galvenokārt motivē ziedot izpratne par asiņu nepieciešamību dzīvību glābšanā - 85,2%, starp atbilžu rezultātiem dominē arī tādi kā: “Vēlme izdarīt kaut ko labu un nozīmīgu” - 62,8%, apziņa, ka pašam kādreiz var būt nepieciešamas asinis - 53%. Finansiāls vai cits materiāls ieguvums ir sekundārs, tas ziedot motivē mazāk nekā 10% donoru.

Lielākā daļa jeb 81% darba devēju atbalsta savu darbinieku iniciatīvu ziedot asinis, kā arī neiebilst pret brīvdienas izmantošanu. 13% respondentu norāda, ka viņu darba devējs nav informēts par to, ka darbinieks ir donors, Savukārt 3% darba devēju nelabprāt piešķir donoram pienākošos brīvdienu un neatbalsta, ka darbinieks asinis ziedo darba laikā. Vēl 3 % norādīja, ka darba devēja attieksme ir neitrāla, vai asinis mēdz ziedot ārpus darba laika.

Donori, kuri asinis nav ziedojuši nekad, to būtu gatavi darīt, ja asinis būtu nepieciešamas to tuviniekiem vai paziņām - 68%. Visbiežāk šos donorus ziedot attur veselības stāvoklis - 50%, daļu arī bailes no procedūras - 14% vai ķermeņa reakcijas pēc asins ziedošanas - 16%.

5% respondentu, kuri vēl pirms tam nav ziedojuši asinis, norādīja, ka asinis nebūtu gatavi ziedot nekad, to pamatojot ar bailēm, iepriekš saņemtu atteikumu, regulāru ceļošanu, slikti redzamām vēnām vai ierobežojumiem ziedot veselības stāvokļa dēļ.

Valsts asinsdonoru centrs iegūtos rezultātus vērtē pozitīvi, viens no būtiskākajiem mudinājumiem ziedot asinis ir izpratne par asins komponentu nepieciešamību dzīvību glābšanā. Tāpat iepriecinoši ir dati par darba devēju atsaucību, to Valsts asinsdonor centrs novērojis arī praksē - uzņēmēji ne vien iesaistās Donoru dienu rīkošanā, bet arī piedāvā darbiniekiem papildu bonusus. Savukārt donoru augstā gatavība atteikties no kompensācijas liecina par pozitīvām iezīmēm bezatlīdzības donoru kustības kontekstā.