Komentāri / Bērnu tiesību aizstāvji pēdējā pārbaudē "Ainažos" pārkāpumus neatklāja
 

4 komentāri

IIeva
Piesieniet jansonu
2.februāris, 20:17 Atbildēt
SSalvija Krilova
Tad sanák, ka inspekcija parbauda dokumentus tikai... VBTAI tiek regulári informèta ká no bernunamiem,internatskolam ekskursijás aizved bernus uz Ainaziem, ká naktìs Ainazos lielie berni izvaro mazos, ká vecakiem iesaka nesatikt betnus, aizliedz dzivoties kopá brivdienàs vai naksnot kopà, psihologu var nesatikt 3 menesus, nav iespeja est kad sagribas piem maizi. Nekas tààds nav jaizdara, lai noklùtu Ainazos, pietiek tikai ar iestàzu zvanu, runà pretì, naktì nav màjá, iedzer. Fiziski veseliem berniem liek gulèt, atnem personìgàs mantas. Berni netiek apmácìt jauniem uzvefibas modeliem uz palavibas un pozitivá pastiprinajuma pieredzes. Sabiedriba ßos bernus nepazist, vini ir trausli, aprùpèjami un gaida palìdzìbu. Ja pec 3 menesu korekcijas nav efektiva rezultata, tad kàdam merkim kalpo šì iestàde... specifisks izolators tápat ká daudzas internàtskolas Latvijà.
4.februāris, 0:00 Atbildēt
IIlze
Iepriekšējā pārbaudē konstatēja cik liels kumos ir tā Ainažu trako māja, cik labi izremontēta, kāds peldbaseins uztaisīts, cik tuvu jūrai........ savākto info apstrādāja vajadzīgie badkāši un uzsāka izrēķināšanos ar dakteri Balodi!
Pēc gada tajā iestādē šiverēs Brogmaņtēva ielikteņi, slimnīca būs izformēta un atvērta sanatorija biezo galam!
4.februāris, 7:02 Atbildēt
SSalvija Krilova
Labák sanatorija kà izolators ar nederìgàm arstniecìbas metodèm. Ainaźu bèrni tikai sapņos redz jùru un baseinu reti.... Balode nepàrzin pieràdijumos bàzètas rehabilitàcijas metodes.
4.februāris, 15:07 Atbildēt