VAKARA ZIŅAS. Nesaskaņas Finanšu izlūkošanas dienestā?

 
©F64 Photo Agency

Vai Finanšu izlūkošanas dienestā (FID) nobriedušas nesaskaņas? Kāpēc dienesta priekšnieces Ilzes Znotiņas vietnieks jau ilgstoši nevēlas atgriezties darbā? Par to pēdējo nedēļu laikā dažādās «nometnēs» neoficiālas runas izskanējušas vairākkārtīgi.

»Vakara Ziņām« kļuvis zināms, ka dienesta priekšnieces vietniekam Sandijam Vectēvam pirms aptuveni diviem mēnešiem saspringtajā «Moneyval» un FATAF (Finanšu darījumu darba grupa ‒ neatkarīga starpvaldību organizācija, kas izstrādā un sekmē politiskās nostādnes pasaules finanšu sistēmas aizsardzībai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu) darbu cēlienā kādas oficiālas prezentācijas laikā palicis slikti. Viņš pārtraucis prezentāciju. To turpinājis un veiksmīgi pabeidzis cits speciālists. Pēc šī notikuma Sandijs Vectēvs paņēmis slimības lapu, taču darba pienākumus nepilda joprojām. Sazināties ar viņu »Vakara Ziņām« neizdevās, taču, pēc dienesta darbinieku teiktā, neatgriešanās iemesli vairāk tomēr izskatās pēc nesaskaņām ar savu priekšnieci Znotiņu.

»Vakara Ziņas« lūdza Ilzi Znotiņu pastāstīt par attiecībām ar kolēģi Sandiju Vectēvu un atklāt, vai viņš ilgstoši neatgriežas darbā slimības dēļ vai tomēr nesaskaņu dēļ ar savu priekšnieci. Jautājumi Ilzē Znotiņā raisīja patiesu sašutumu: «Sakiet, vai es drīkstu uzzināt, kādā veidā pie jums nonāk informācija par manu darbinieku veselības stāvokli?» Pēc skaidrojuma saņemšanas, ka izdevuma žurnālisti nepiekopj praksi atklāt savus informācijas avotus, viņa ķērās pie nākamā argumenta. «Bet vai jūs praktizējat pārbaudīt to, vai šie nav sensitīvi dati?» Uz šo jautājumu viņai tika sniegts skaidrojums, ka sazināšanās ar viņu notiek tieši tādēļ, lai noskaidrotu patiesos vietnieka darbā neierašanās iemeslus, bet attiecībā par valsts amatpersonu veselības stāvokli - sabiedrībai to ir tiesības zināt.

«Es domāju, ka šoreiz jūs pārkāpjat tās tiesības, kuras jūs šobrīd deklarējat. Mēs dosim jums atbildi rakstveidā. Bet es tiešām lūdzu jūs vēlreiz pārliecināties, ka jebkura cilvēka tiesībās ietilpst tas, ka nav tiesības prasīt par veselības stāvokli. Es šo informāciju par to, ka zvanījāt, nodošu mūsu preses cilvēkam, un viņa jums sagatavos atbildi.» »Vakara Ziņas« vēlreiz atgādināja, ka jautājums nav par Sandija Vectēva slimības vēsturi, bet gan par nesaskaņām starp priekšnieci un viņas vietnieku. «Pat ja tā, mēs jums sniegsim rakstveida atbildi,» norādīja Ilze Znotiņa.

Žurnālam ir neoficiāli zināms, ka domstarpības briedušas ilgāku laiku un iespējamais konflikta iemesls ir dažādas izpratnes par darbu organizāciju, komandas vadīšanu un subjektīvismu, kas nereti izpaudies dienesta vadītājas rīcībā. Faktiskais dienesta vadītājs bijis Sandijs Vectēvs, kamēr Znotiņa vairāk strādājusi ar politiskiem jautājumiem. Līdzīgi kā ministrijās - tās vada valsts sekretārs, bet politisko jautājumu risināšanu organizē ministrs.

Finanšu izlūkošanas dienestu pārrauga Ministru kabinets ar iekšlietu ministra starpniecību. »Vakara Ziņas« iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam nosūtīja šādus jautājumus: «Vai esat lietas kursā par nesaskaņām Finanšu izlūkošanas dienestā starp Ilzi Znotiņu un Sandiju Vectēvu? Vai, jūsuprāt, ir pieļaujams, ka tik svarīgā iestādē kā FID valda nesaskaņas un tās kļūst publiskas? Vai tas neapgrūtina iestādes darbu, īpaši «Covid-19» apstākļos? Vai plānojat veikt pārrunas ar šo uzraudzībā esošo iestādi? Vai tādas jau ir notikušas? Vai par notiekošo FID esat saņēmis dienesta ziņojumus vai citu informāciju? Vai ir rosinātas disciplinārlietas?»

Atbildi no ministra līdz publikācijas nodošanai tipogrāfijā nesaņēmām.

FID darbinieki, kuri vēlējās palikt neminēti, žurnālam skaidroja, ka vadības konflikts briedis ilgāku laiku. Tas aktualizējies pārslodzes brīžos, kad notikušas «Moneyval» un FATAF sēdes un dokumentu sagatavošana, lai aizstāvētu Latviju no iekļaušanas tā sauktajā pelēkajā sarakstā. Virkni darbinieku pārsteidzis Ilzes Znotiņas vadīšanas stils, kas ne tikai neesot klātesošs, bet nereti ir pat darbiniekus iebiedējošs. Tas atgādinājis reiz PSRS laikā piedzīvoto, kad darbinieki viens uz otru skatījušies ar lielām aizdomām.

Savukārt deputāts no Saeimas opozīcijas partijām, kurš arī nevēlējās izpaust savu vārdu, »Vakara Ziņām« norādīja: «Par FID atraktīvo vadības stilu runā jau ilgi. Par dienesta peripetijām nezinu, bet specifiskus norādījumus Znotiņa dod ne tikai saviem padotajiem, bet arī ministrijām, policijai, prokuratūrai, «fuktukam» [Finanšu un kapitāla tirgus komisija] un pat valdībai. Ne velti viņas iesauka ir «ģenerālprokurore Znotiņa».»

Izsmeļošāku atbildi par nesaskaņām Finanšu izlūkošanas dienesta vadībā »Vakara Ziņām« saņēma vakar, kad žurnāls jau bija nodots iespiešanai tipogrāfijā:

"Atbildot uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniecei Ilzei Znotiņai nosūtīto jautājumu par priekšnieka vietnieka Sandija Vectēva prombūtni, informējam:

Personas datu apstrāde ir atļauta, ja ir vismaz viens no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Datu regula) 6. panta 1. punktā noteiktajiem pamatiem. Vēl jo vairāk, datus, kas atklāj tostarp fiziskās veselības datus apstrādāt ir atļauts, ja ir vismaz viens no Datu regulas 9. panta 2. punktā noteiktajiem pamatiem vai datu apstrāde paredzēta ārējā normatīvajā aktā atbilstoši Datu regulas 9. panta 4. punktam.

Ievērojot to, ka šajā situācijā nav konstatējams neviens no Datu regulā minētajiem pamatiem, kā arī, publiskojot šādus datus, tiktu pārkāpts personas privātās dzīves neaizskaramības princips, Finanšu izlūkošanas dienests informāciju, kas saistīta ar Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieka Sandija Vectēva personas datiem, nesniegs."