VAKARA ZIŅAS: Vai caurkritušie deputāti izdzīvotu bez kompensācijām?

 
©F64

Beidzamajā laikā sabiedrībā skaļāk apspriestais jautājums ir kompensācijas aptuveni 400 000 tūkstošu apmērā, kas tiks izmaksātas nepārvēlētajiem sešdesmit sešiem 12. Saeimas deputātiem. Katram neievēlētajam tautas kalpam pienāksies kompensācija trīs mēnešalgu apmērā, vismaz astoņi tūkstoši eiro. »Vakara Ziņas« izpētīja, kāds ir nepārvēlēto deputātu finansiālais stāvoklis, balstoties uz valsts amatpersonu deklarācijām.

Saeimas preses dienesta pārstāvju komentārs »Vakara Ziņām« par piešķiramo kompensāciju kārtību:

«Saeimas deputāts, kura mandāts izbeidzas līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja viņš nav ievēlēts nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. To nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Pabalstu pilnā apmērā nevar saņemt Saeimas deputāts, kurš iestājies Saeimas sastāvā Saeimas kārtības ruļļa 6. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku) triju mēnešu laikā pēc deputāta pilnvaru izbeigšanās. Šādā gadījumā pabalsts Saeimas deputātam tiek izmaksāts apmērā, kas ir proporcionāls laikam, kas pagājis no dienas, kad viņa mandāts izbeidzies, līdz dienai, kad viņš iestājies jaunās Saeimas sastāvā. Pabalsts Saeimas deputātam tiek izmaksāts pa daļām — ne vairāk kā vienas mēnešalgas apmērā mēnesī. Pabalsta izmaksu izbeidz ar tā mēneša pirmo dienu, kas seko mēnesim, kad Saeimas deputāts atkārtoti iestājies Saeimas sastāvā. Ja deputātam izmaksāts pabalsts, tad attiecīgus ieturējumus veic no šā deputāta mēnešalgas.»

Zemļinskis citiem aizdod vairāk, nekā pats nopelna

Bijušais futbolists un 12. Saeimas deputāts Mihails Zemļinskis pēc darba Saeimā joprojām būs noslogots.

Viņš ir valdes priekšsēdētājs «Dzintara līgā», treneris Latvijas Futbola treneru asociācijā un Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejas loceklis Latvijas Futbola federācijā. Bijušajam deputātam pieder trīs nekustamie īpašumi - dzīvokļi Rīgā un Jelgavā un viens zemes gabals Jūrmalā. Viņam pieder 2002. gada izlaiduma BMW. Bijušais deputāts uzkrājis 5000 dolāru un 41 000 eiro. Viņa parādsaistības ir 149 000 eiro un 11 000 dolāru. Interesanti, ka viņš ir viens no retajiem deputātiem, kas citiem ir aizdevis vairāk, nekā pats ir parādā. Piemēram, kopējā summa dolāros, ko viņš ir aizdevis sešām personām, sasniedz 210 771 dolāru. Savukārt 99 610 eiro ir summa, ar ko viņš izlīdzējis piecām personām. Pērn Zemļinskis par darbu Latvijas Republikas Saeimā saņēma 32 871 eiro un 600 eiro lielu pabalstu.

Zaķis aktīvākais kompensāciju prasītājs

Uzņēmējam un bijušajam Saeimas deputātam Dzintaram Zaķim ir viens zemes īpašums Sutru pagastā. Viņam pieder kapitāla daļas SIA «Datoru centrs», kas reģistrēta Jēkabpilī un ir 2845 eiro vērtībā, kā arī 2011. gada izlaiduma «Volvo».

Zaķis AS «Swedbank» glabā savu 49 045 eiro lielo uzkrājumu. Par dzīvokļa īri pērnā gada garumā maksājis 7401 eiro. Kopējā summa, ko aizdevis divreiz, sastāda 31 000 eiro. Dzintars Zaķis, spriežot pēc viņa iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas, ir samērā pieticīgs cilvēks gan īpašumu ziņā, gan auto izvēlē, vienīgi kompensācijas viņš, kopš tika ievēlēts Saeimā, ir prasījis vienas no lielākajām, lai nosegtu īres un transporta izdevumus. Sākot no 2014. gada līdz 2018. gadam, pieprasītās kompensācijas kopēja summa bija 24 098 eiro. Jāpiemin, ka viņš nebija aktīvākais deputāts Saeimā.

Hosams Abu Meri strādājis vēl deviņos darbos

Gastroenterologam un bijušajam deputātam Hosamam Abu Meri par darba trūkumu pēc neievēlēšanas Saeimā nav jāsatraucas. Jāteic, ka viņš ir bijis viens no no nodarbinātākajiem deputātiem. Bez Saeimas viņam ir darba attiecības vēl ar deviņām vietām. Četrās no tām viņš strādā kā ārsts gastroenterologs - SIA «AMH», SIA «Veselības Centrs 4», AS «EZRA-SK Rīgas slimnīca «Bikur Holim»» un SIA «RSU Ambulance». Trīs vietās viņš ir arī valdes loceklis - Latvijas-Libānas kultūras biedrībā, Arābu kultūras centrā, kā arī Baltijas un Arābu valstu komercpalātā.

Divas līgumsaistības viņam ir lekciju lasīšanā SIA «BGP Products» un Austrijā «Quintiles Eastern Holdings GMBH», darbojies arī kā valdes loceklis partijā «Vienotība» un parlamentārais sekretārs Labklājības ministrijā.

Viņam pieder zeme Ropažu novadā kopīpašumā. Arī dzimtajā Libānā viņam ir zeme un būve kopīpašumā. SIA «AMH» viņam pieder 98 kapitāla daļas 2840 eiro vērtībā. AS «Luminor Bank» viņš glabā 29 259 eiro, bet AS «Swedbank P & C Insurance» 6708 eiro. Par darbu Latvijas Republikas Saeimā pērnajā gadā viņš ir saņēmis 32 236 eiro, Austrijas darba vieta «Quintiles Eastern Holdings GMBH» viņam izmaksāja 6537 eiro honorāru, SIA «Veselības Centrs 4» algu - 682 eiro apmērā. Savukārt SIA «AMH» alga sasniedza 18 000 eiro, SIA «BGP Products» izmaksātais honorārs bija 607 eiro.

Viņa parādsaistības sastāda 125 561 eiro.

Pilnu rakstu lasiet žurnālā "Vakara ziņas", www.vz.lv