\\Sports

Plānots piecu gadu laikā palielināt Latvijas sportistu skaitu augsta līmeņa sacensībās

 
©Romāns Kokšarovs / F64

Tuvāko piecu gadu laikā vajadzētu palielināt Latviju pārstāvošo sportistu skaitu augsta līmeņa sacensībās, šāda apņemšanās pausta nesen valdībā apstiprinātajās Sporta politikas pamatnostādnēs līdz 2027.gadam.

2019.gadā tikuši fiksētā 6654 Latvijas sportisti, kuri piedalījās Eiropas un pasaules čempionātos pieaugušajiem un tiem līdzvērtīgās sacensībās, bet līdz 2027.gadam Latvijas pārstāvju skaitu iecerēts palielināt līdz aptuveni 7150.

Latvijas paralimpiešu skaitu vasaras paralimpiskajās spēlēs ir icerēts aptuveni dubultot, bet ziemas paralimpiskajās spēlēs - vismaz uzturēt nemainīgu.

Sporta pamatnostādņu viens no mērķiem ir veicināt augstus sasniegumus sportā un nodrošināt, lai augsta līmeņa sportisti un valsts izlases varētu sagatavoties un startēt olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un pasaules līmeņa prāta sporta spēlēs.

Starp sporta politikas mērķiem minēta arī apņemšanās uzlabot Latvijas vietu medaļu kopvērtējumā olimpiskajās spēlēs.

Valsts finansēto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaitu plānots palielināt no 89 līdz 100 iestādēm, turklāt mērķis ir palielināt arī izglītojamo skaitu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, kas apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

Dokumentā valsts ir apņēmusies nodrošināt līdzfinansējumu treneru atalgojumam profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, vienlaikus pilnveidojot dotāciju sadales kārtību un kritērijus, kā arī paaugstinot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas kvalitātes un efektivitāti.

Kā prioritārs uzdevums tiek novirzīts finansiāli atbalstīt talantīgo jauniešu un pieaugušo sportistu un valsts izlašu sagatavošanos un dalību olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, un citos pielīdzināmos sporta pasākumos, kā arī jauniešu un pieaugušo sportistus ar invaliditāti sagatavošanu dalībai paralimpiskajās spēlēs, Eiropas un pasaules čempionātos un citos pielīdzināmos sporta pasākumos.

Starp sporta politikas uzdevumiem minēts arī nodrošināt pietiekamu dopinga kontroļu skaitu, dopinga kontroļu pieprasīšanā līdzdarbojoties sporta federācijām, kā arī veicināt antidopinga izglītošanu sporta jomā.