Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Pasaulē

Vēstniecībā notiks Vīnes vietējās latviešu skolas mācību gada noslēguma pasākums

2.jūnijā Latvijas vēstnieks Indulis Bērziņš vēstniecībā ir ielūdzis vietējās Latviešu biedrības pārstāvjus un latviešu bērnu skolas audzēkņus saistībā ar mācību gada noslēgumu Vīnes latviešu skoliņā.

Atklājot tradicionālo pasākumu vēstniecībā, vēstnieks sveiks bērnus, vecākus un skolas brīvprātīgās skolotājas, iepazīstinās ar ārvalstu vēstnieku akreditācijas tradīcijām un paražām dažādās valstīs, kā arī izdalīs audzēkņiem pusgada sekmju apliecības. Jau otro gadu bērni saņems Latvijas izglītības un zinātnes ministra parakstītus Pateicības rakstus par latviešu valodas un kultūras apguvi un zināšanu pilnveidi. Atsaucoties bērnu paustajai vēlmei, viņi pēc tam tiks iepazīstināti ar vēstniecības konsulārā darba aspektiem. Noslēgumā sekos bērnu muzikālie priekšnesumi un kopīgas rotaļas.

Latviešu bērnu skoliņa Austrijā darbojas jau trešo mācību gadu. Tajā mācās bērni vecumā no 3 līdz 16 gadiem. Skoliņas mērķis ir kopīgiem spēkiem radīt latvisku vidi, kurā visi piedalās latviešu tradīciju, Latvijas vēstures un dabas izzināšanā, latviešu valodas apgūšanā. Valodas mācīšanās notiek pa grupām, kurās bērni sadalīti atbilstoši vecumam un valodas prasmei. Skoliņā darbojas 6 brīvprātīgie skolotāji. Vairāki valodas skolotāji ir apmeklējuši LVAVA vadītos diasporu skolu skolotāju seminārus un kursus Latvijā.