Rīgas domē iesniegta portāla "Manabalss" iniciatīva "Par Āgenskalna tirgus glābšanu"
 
©f64

Šodien Rīgas domē iesniegta Andas Baidekalnas izveidotā iniciatīva "Par Āgenskalna tirgus glābšanu", par kuru portālā "Manabalss" parakstījušies vairāk nekā 2000 cilvēku. Tādējādi Rīgas domei pēc iniciatīvas iesniegšanas būs jālemj par iniciatīvas apstiprināšanu un jāizstrādā Āgenskalna tirgus attīstības plāns, saglabājot tirgus funkcionalitāti.

Iniciatīvas "Par Āgenskalna tirgus saglabāšanu" iesniedzēja Anda Baidekalna saka paldies visiem iniciatīvas atbalstītājiem, kuri ar savu balsi ir pierādījuši, ka viņiem ir svarīga Āgenskalna tirgus esamība, saglabājot tirgus funkciju.

"Valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss ēkai divkāršo atbildību, ar kādu jāizstrādā Āgenskalna tirgus attīstības projekts. Apšaubu, ka piedāvātais variants ar īpatnējo, sēnei līdzīgo piebūvi, ko piedāvāja Rīgas Centrāltirgus, uzskatāms par atbildīgi izstrādātu attīstības projektu. Atbildīgajām personām ieteiktu konsultēties ar apkaimes iedzīvotājiem, jo, piemēram, Pārdaugavas radošajam centram jau ir izstrādāta vīzija tirgus attīstībai, kas RCT piedāvātajā variantā tika pilnībā ignorēta." norāda Baidekalna.

Vienlaicīgi Baidekalna skaidro, ka atbildība par tirgus nolaišanu līdz esošajam stāvoklim jāpieprasa kā no amatpersonām, tā arī no nomniekiem un apakšnomniekiem. Jo, kā apgalvo Baidekalna, ir svarīgi, lai Rīgā saimnieko, ievērojot labas pārvaldības principu, nevis vadās pēc izsaimniekošanas principiem.

Iniciatīva paredz Rīgas pašvaldības atbildīgajam departamentam uzlikt par pienākumu esošajam Āgenskalna tirgus apsaimniekotajam izstrādāt tā attīstības plānu līdz noteiktam termiņam, taču ne vēlāk kā 2018. gada 31. janvārim. Ja apsaimniekotājs tirgus attīstības plānu nav izstrādājis, vai arī izstrādātais plāns neatbilst Āgenskalna tirgus vēsturiskajai funkcijai, noteikt, ka atbildīgais pašvaldības departaments Āgenskalna tirgus attīstības plānu izstrādā patstāvīgi saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 2018. gada 28. februāris, nosakot par pienākumu apsaimniekotājam to realizēt ne vēlāk kā 2-3 gadu laikā. Kā arī, ievērojot to, ka Āgenskalna tirgus ēka ir novesta līdz avārijas stāvoklim, izmantot likumā paredzētās tiesības un piedzīt no nomnieka zaudējumus par ēkas nolaišanu līdz esošajam stāvoklim, kas tālāk izmantojami, Āgenskalna tirgus attīstības plāna realizācijai.

Sabiedrība iegūs vienas no Rīgas apkaimju - Āgenskalna vēsturiskā un kultūras centra saglabāšanu, kas ir nozīmīga daļa no Rīgas pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma.