Piektdiena, 19.aprīlis

redeem Fanija, Vēsma

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Ilgtspējīgām ēkām Rīgā būs zemāks nekustamā īpašuma nodoklis

© Dmitrijs Suļžics/MN

Rīgā no 2024. gada stājušās spēkā vairākas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā, tostarp no šī gada iespējams saņemt atvieglojumus par ilgtspējīgām jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām. Rīgas pašvaldība atgādina, ka NĪN atvieglojumu saņemšanai jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei vai Finanšu departamentā reģistrētam epastam.

Rīgas pašvaldības Finanšu departaments ir veicis NĪN aprēķinu 2024.gadam un nosūtījis 279 870 maksāšanas paziņojumus. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksāšanas paziņojumā norādītajam NĪN aprēķinam, to var apstrīdēt viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas Finanšu departamenta direktoram.

Par 2024.gadu NĪN aprēķināts 123,8 miljonu eiro apmērā 278 007 nodokļu maksātājiem, no kuriem atvieglojumi piemēroti 7,4 miljonu eiro apmērā 63 833 nodokļu maksātajiem.

Jaunumi no 2024.gada

No 2024.gada NĪN atvieglojumus 50% apmērā piemēro par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGNB sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu un kuras ir nodotas ekspluatācijā pēc šā gada 1. janvāra. Atvieglojumi tiek piešķirti pamatojoties uz nodokļu maksātāja pieteikumu, kas iesniegts Finanšu departamentā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas paredz piespiedu dalītā īpašuma gadījumos pašvaldībai turpmāk neaprēķināt NĪN par pašvaldības zemi, bet dzīvokļa/ēkas īpašniekam paredz pienākumu maksāt lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām. Pēc Finanšu departamenta šobrīd rīcībā esošās informācijas, no 2024.gada apmēram 45 000 zemes lietotāju vairs nav NĪN maksātāji, bet gan zemes likumiskās lietošanas maksas maksātāji. Rēķinus par likumiskās lietošanas maksu par zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām sagatavos un izsūtīs Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, bet par zemi zem citiem objektiem izsūtīs Īpašuma departaments.

Plašāka informācija par zemes likumiskās lietošanas maksu var apskatīt Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tīmekļa vietnē - https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim/informacija-par-zemes-likumiskas-lietosanas-maksu. Ja īpašuma tiesības uz zemi tiks nostiprinātas Zemesgrāmatā uz dzīvokļa/ēkas īpašnieka vārda, tad tie atkal kļūs par NĪN

maksātājiem. Vēršam uzmanību, ka sakārtot īpašuma tiesības ir svarīgi gadījumos, ja persona ietilpst to nodokļu maksātāju kategorijā, kam tiek piemēroti NĪN atvieglojumi.