Cik vērts ir Dailes teātris?

© Ziedonis Pumpurs/F64

Rīt valdība lems par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 75, Rīgā, nodošanu Kultūras ministrijas valdījumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" pamatkapitālā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst:
1) zemes vienība 1,4635 ha platībā - Brīvības ielā 75, Rīgā, kura kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri ir 1 499 338 eiro;
2) būve - teātris - ar kopējo platību 17 856,80 m2 un kadastrālo vērtību - 4 196 162 eiro;
3) inženierbūve - asfaltēts laukums - ar kopējā platību 1 146,9 m2 un kadastrālo vērtību - 1 958 eiro;
4) inženierbūve - laukums ar cieto segumu - ar kopējo platība 5357,4 m2, un kadasatrālo vērtību - 9 145 eiro.

Nekustamā īpašuma kopējā kadastrālā vērtība uz 2023.gada 1.janvāri ir 5 695 500 euro.

Latvijā

Valsts policijas koledža (VPK) ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu “Policija meklē Tevi!”, kuras laikā informēs par izglītības iespējām un priekšrocībām, kādas Valsts policijas koledža nodrošina saviem izglītojamajiem.