Trešdiena, 4.oktobris

redeem Francis, Modra

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Meklē ambiciozus profesionāļus vadošiem amatiem Rīgas domē

© Gints Ivuškāns/F64

Rīgas pašvaldība 11.aprīlī izsludinājusi atklātus konkursus uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD), Mājokļu un vides departamenta (MVD) un Ārtelpas un mobilitātes departamenta (ĀMD) direktoru amatiem, kā arī Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amatu.

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis: "Vēlamies atrast pieredzējušus un ambiciozus profesionāļus, kuri ir gatavi virzīt Rīgu gan cauri dažādiem izaicinājumiem, gan pretī nospraustajiem mērķiem. Izglītības reforma, klimatneitralitātes sasniegšana, pilsētvides uzlabošana, satiksmes un mājokļu jomas sakārtošana Rīgā - tie ir tikai daži no izaicinājumiem un uzdevumiem, kas būs šo jauno vadītāju pārziņā. Aicinu pieteikties līderus, kuri vēlas un ir gatavi vadīt nozīmīgas pārmaiņas Rīgā!"

Jaunizveidotā ĀMD direktora amatam tiek meklēts pieredzējis un ambiciozs līderis, kurš attīstīs mobilitātes un pilsētvides jomu pārvaldību Rīgā, īstenojot apjomīgus satiksmes infrastruktūras attīstības projektus un ieviešot viedus, videi draudzīgus mobilitātes risinājumus. ĀMD darbu sāks šī gada septembrī. Jaunajā departamentā iecerēts apvienot Rīgas domes Satiksmes departamentu un Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas gaisma", kā arī pievienot tam Rīgas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi un Teritorijas labiekārtošanas pārvaldi. Tāpat jaunajam departamentam tiks pievienotas atsevišķas publiskās ārtelpas uzturēšanas funkcijas, kuras šobrīd veic Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

IKSD direktora pienākumos būs uzlabot izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot veiksmīgu pāreju uz "Skola2030" mācību saturu un vienotu izglītību latviešu valodā. Tāpat jaunā direktora pārziņā būs veidot daudzveidīgāku sporta un kultūras iestāžu piedāvājumu rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Svarīgs uzdevums būs palielināt jauniešu līdzdalību pašvaldības norisēs. IKSD ir atbildīgs par vairāk nekā 300 izglītības, kultūras un sporta iestādēm. Iepriekšējais departamenta direktors Māris Krastiņš atkāpās no amata š.g. 23.februārī.

MVD direktoram būs jāspēj virzīt Rīgu uz klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2030.gadam, padarīt pilsētu zaļāku un iedzīvotājiem draudzīgāku, kā arī aktīvi iesaistīties mājokļu pieejamības un kvalitātes veicināšanā pilsētā. Kopš 2021.gada 9.aprīļa MVD vada direktora pienākumu izpildītājs Edijs Pelšs.

Rīgas pašvaldības Centrālā administrācija ir izveidota 2023.gada sākumā saskaņā ar jauno Pašvaldību likumu. Centrālās administrācijas uzdevums ir nodrošināt Rīgas domes, tās pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, vienotu dokumentu un arhīvu pārvaldību, personāla politikas plānošanu un ieviešanu, publisko iepirkumu centralizētu pārvaldību, vienotas klientu apkalpošanas, sabiedrības iesaistes un pašvaldības pakalpojumu sistēmas pārvaldību, civilās aizsardzības sistēmas izveidi un tās darbības uzraudzību. Centrālās administrācijas vadītājam būs jānodrošina moderna un efektīva administratīvo procesu pārvaldība, jāstiprina pašvaldības kā darba devēja tēls, jāattīsta klientorientēta pieeja pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus, pašvaldības iestāžu vadītāji tiek izvēlēti atklātā konkursā. Pretendentus vērtēs īpaši izveidota atlases komisija, kurā darbojas gan pašvaldības speciālisti, gan valsts, nevalstiskā un privātā sektora eksperti. Lai nodrošinātu atlases procesa caurspīdību, piesaistīts arī neatkarīgs novērotājs no biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna".

Vakancēm var pieteikties līdz 9.maijam. Vairāk informācijas par departamentu direktoru vakancēm un pieteikšanos riga.lv.