Trešdiena, 22.maijs

redeem Emīlija

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Izsludināta vakance uz Rīgas 1.slimnīcas valdes locekļa amatu; alga - 4950 eiro

© f64.lv, Kaspars Krafts

Rīgas pašvaldība izsludinājusi publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu vadības, korporatīvās pārvaldības un stratēģiskās attīstības jautājumos, piedāvājot 4950 eiro atalgojumu, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

No valdes locekļa amata kandidātiem pašvaldība pieprasa valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni, augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītība uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, finanšu vai ekonomikas jomā.

Nepieciešama arī vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā finanšu vadības, iekšējās kontroles sistēmas, stratēģiskās vadības un attīstības, vai juridiskā atbalsta jautājumos kapitālsabiedrībā, iestādē vai citā organizācijā, kurā šajā periodā nodarbināti vairāk nekā 250 darbinieki vai kurai gada neto apgrozījums bijis ne mazāks kā desmit miljoni eiro.

Valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze pēdējo piecu gadu laikā šādās jomās - finanšu vadībā, stratēģiju izstrādē un īstenošanā, korporatīvās pārvaldības politikas ieviešanā. Tātap valdes locekļa pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas vadības kompetences - stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz attīstību, plānošana un organizēšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, kā arī nevainojama reputācija.

Tiks vērtēta arī pieredze pēdējo piecu gadu laikā iekšējās kontroles sistēmas izveidē un pilnveidošanā. Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistē un attīstības projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību un novērtēta ar papildu punktiem.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā".

Dokumentus dalībai atlases procesā var iesniegt līdz 4.jūlijam.

"Rīgas 1.slimnīcas" valdes locekļa amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija. Tajā darbojas Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, departamenta direktores vietniece Inga Solovjova, Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas valdes loceklis Jānis Birks, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta deleģēts pārstāvis, AS "Repharm" valdes loceklis un korporatīvais vadītājs Jānis Vanags. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina.

Rīgas 1.slimnīca ir Rīgas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras darbības mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 2021.gadā Rīgas 1.slimnīcas neto apgrozījums pārsniedza 22 miljonus eiro un tajā ir nodarbināti vairāk nekā 790 darbinieki.

Slimnīcas valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Pašlaik tajā darbojas valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina un valdes loceklis Andrejs Pavārs.