Kā rīkoties, ja noticis nelaimes gadījums uz nenotīrītas ielas Rīgā?

 
©Kaspars Krafts/F64

Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Edīte Matuseviča:

Palīdzības saņemšanai nelaimes gadījumos, kas saistīti ar nenotīrītām ietvēm, zvaniet mediķiem - 113.
Mediķi nodos informāciju Rīgas pašvaldības policijai.
Tad var vērsties pret personu, kuras vainas dēļ nodarīts kaitējums un lūgt kaitējuma atlīdzības izmaksu.
Lai palīdzētu operatīvāk sazināties ar namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem par nesakoptām ietvēm, aizpildiet e-pieteikumu, pievienojot fotogrāfijas un norādot konkrētu adresi: bit.ly/sniega_tirisana.

Pašvaldība atbalsta Rīgas piegulošo teritoriju apsaimniekotājus, nodrošinot tos ar pretslīdes kaisāmo materiālu (smilti) cietā seguma gājēju ietvju kopšanai. Kaisāmo materiālu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais valdītājs vai apsaimniekotājs, kurš kopj piegulošo teritoriju, ja piegulošajā teritorijā atrodas gājēju ietves ar cieto segumu. Viena persona var saņemt kaisāmo materiālu 50 kg apjomā.

Lai saņemtu pretslīdes kaisāmo materiālu:

  • iepriekš jāpiesakās Apkaimju iedzīvotāju centrā, rakstot uz e-pastu: aic@riga.lv vai zvanot pa tālruni +37180000800;
  • dodoties saņemt smilts materiālu, nepieciešams iesniegt aizpildītu un parakstītu anketu, apliecinot smilts saņemšanas nepieciešamību (anketa pieejama šeit).

Par nenotīrītām ietvēm vai jumtiem iedzīvotāji aicināti ziņot pašvaldībai:

  • Apkaimju iedzīvotāju centram - +37180000800 vai aic@riga.lv;
  • Rīgas pašvaldības policijai (RPP) - 110 vai RPP aplikācijā.

Rīgas dome