Ceturtdiena, 30.novembris

redeem Andrejs, Andrievs, Andris

arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Trīsstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība Mežaparkā netiks uzsākta

© Kaspars Krafts / F64

Pēc iedzīvotāju iebildumiem attīstītājs atteicies no trīsstāvu dzīvojamās ēkas celtniecības Mežaparkā, Stokholmas ielā.

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja priekšlikumu atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes lēmumu par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Kā tika skaidrots deputātiem, grozījumus lokālplānojumā ierosināja SIA "GP Pluss". Lokālplānojuma izstrādes mērķis bija pārskatīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto maksimālo apbūves intensitāti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Mežaparks" teritorijā.

"GP Pluss" bija iecerējis revitalizēt vidi degradējošu teritoriju bijušā sadzīves pakalpojumu kombināta vietā.

Publiskās apspriešana slaikā raisījās liela rezonanse un tika iesūtīti 130 iesniegumi, tostarp daļai no tiem bija vairāki parakstītāji. Iesniegumos galvenokārt tika izteikta neapmierinātība ar apbūves augstuma un apbūves tehnisko rādītāju palielinājumu, pieprasot atstāt nemainīgas esošo Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

Pēc tam tika mēģināts vienoties par kompromisa risinājumiem, panākot lokālplānojuma teritorijas attīstītāja un apkaimes iedzīvotāju interešu saskaņošanu, tomēr neizdevās.

Pēc notikušās sanāksmes attīstītājs lūdza laiku pārdomām un lokālplānojuma izstrādes process bija apstājies.

Savukārt šī gada 4.oktobrī saņemta SIA "GP Pluss" vēstule ar lūgumu pārtraukt lokālplānojuma turpmāko izstrādi.

SIA "GP Pluss" plānoja padomju laika grausta vietā būvēt trīsstāvu dzīvojamo, bet pret to iebilda Mežaparka attīstības biedrība

Patlaban uz 2803 kvadrātmetru lielā zemesgabala Stokholmas ielā 26A, atrodas trīs padomju laika divstāvu būves.

Attīstītājs "GP Pluss" šo zemesgabalu iegādājās 2016.gadā atklātā izsolē no AS "Reverta" par 531 000 eiro. Zemesgabalam jau bija akceptēts trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas projekts.

Patlaban šis projekts ir pārstrādāts, lai plānotās ēkas arhitektūra vairāk atbilstu Mežaparka videi. Attīstītājs plāno uzbūvēt 13-14 dzīvokļu ēku ar četrām ieejām, kuras augstums nepārsniegs trīs stāvus, bet Stokholmas ielas pusē - deviņus metrus.

Teritoriju bija plānots iežogot, apzaļumot, kā arī izveidot stāvvietas 16 automašīnām.

Mežaparka attīstības biedrība uzskata, ka lokālplānojuma izstrādi nav vērts turpināt, bet teritoriju nepieciešams sakārtot, ievērojot esošos normatīvos aktus un pieļaujamo apbūves intensitāti.