Tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu saistībā ar atkritumu stāvvadu slēgšanu Rīgā

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Tiesībsargs Juris Jansons ir lēmis ierosināt pārbaudes lietu saistībā ar Rīgas domes iepriekš pieņemto lēmumu slēgt atkritumu stāvvadus.

Kā aģentūru LETA informēja šīs iniciatīvas autors Oļegs Zadoreckis, tiesībsargs ir atsaucies uz viņa iesniegumu, kurā minēts iespējams cilvēktiesību pārkāpums, proti, par Rīgas domes saistošo noteikumu "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā" 38.punkta neatbilstību Satversmes 105.pantā noteiktajām tiesībām uz īpašumu.

Atbildes vēstulē, ko saņēmis Zadoreckis, teikts, ka atbilstoši Tiesībsarga likumam tiesībsarga pamatfunkcijas cita starpā ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību un jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu, atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināt šo trūkumu novēršanu. Izskatījis personas iesniegumu, tiesībsargs var ierosināt pārbaudes lietu, ja tas atbilst tiesībsarga funkcijām un uzdevumiem un personas norādīto jautājumu ir iespējams risināt.

Ņemot vērā Zadorecka iesniegumā minēto, tiesībsargs ir pieņēmis lēmumu ierosināt pārbaudes lietu.

Atbildes vēstulē Zadoreckim teikts, ka pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta vai arī citu objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesībsargs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem no pārbaudes lietas ierosināšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.

Kā ziņots, pērnā gada nogalē sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par iespēju namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem lemt par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Zadoreckis.

Iniciatīvā pausta vēlme grozīt Rīgas domes saistošo noteikumu "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā", ļaujot namu apsaimniekotājiem Rīgā pašiem izlemt jautājumu par atkritumu stāvvadu turpmāko izmantošanu.

Saskaņā ar minētajiem notikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1.janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu. Līdz ar to visiem atkritumu stāvvadiem Rīgas pilsētā bija jābūt slēgtiem līdz 2021.gada 1.janvārim.

Zadorecskis skaidroja, ka, atbildot uz iesniegumu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde pamato šo punktu ar argumentu, ka patlaban daudzviet atkritumu stāvvadi nav higiēniski tīri, kā arī netiek veikta dezinfekcija, kas apdraud cilvēka veselību pretēji Atkritumu apsaimniekošanas likumam. Kā arī vasarā un karstā laikā, iemetot stāvvados atsevišķus pārtikas produktus, veidojas nepatīkamas smakas.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!