32 izglītības iestādes Rīgā nodrošinās 1.-6. klašu skolēniem mācības klātienē

 
©f64.lv, Romāns Kokšarovs

Kopumā 32 Rīgas skolas visiem 1.-6. klašu skolēniem nodrošinās mācības klātienē, informēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde.

Departamentā norāda, ka prasība paredzēt skolēnam trīs kvadrātmetrus telpas un skolotājiem gan mācību stundās, gan ārpus tām lietot mutes un deguna aizsegu, ir nopietns izaicinājums

Pašvaldība ir veikusi Rīgas skolu aptauju par plānoto mācību procesa īstenošanu 1.- 6. klašu skolēniem no 30.novembra. Ņemot vērā pedagogu resursus un epidemioloģiskās prasības, skolas mācību procesu 1.-3. klašu bērniem plāno galvenokārt organizēt klātienē.

Pēc iespējas mācības klātienē tiks nodrošinātas arī 4.-6. klašu skolēniem, tās kombinējot ar daļēji attālinātām mācībām, bet pieļaujot iespēju, ka mācības notiks tikai attālināti.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 98 Rīgas skolas elastīgi organizēs mācību procesa norisi 1.-6. klašu grupā.

32 skolas visiem 1.-6. klašu skolēniem katru dienu nodrošinās mācības klātienē skolas telpās.

Kopumā 36 skolās tikai 1.-4. klašu bērniem mācības notiks klātienē katru dienu, bet 5.-6.klašu grupā skolēni mācīsies daļēji attālināti vai tikai attālināti.

25 skolās 1.-4.klašu grupā kādā no klasēm mācības notiks klātienē, kādā daļēji attālināti, bet 5.-6.klašu skolēni mācīsies daļēji attālināti vai tikai attālināti.

Savukārt piecās skolās 1.-6.klašu skolēni mācīsies tikai attālināti.

33 skolas īstenos attālinātas mācības gan 5., gan 6.klašu grupā. Lai nodrošinātu mācību procesa kvalitāti klātienē, stundās kopā ar pedagogiem strādās arī pedagogu palīgi, kurus piesaistīs gan no interešu izglītības, gan no pagarinātās dienas grupu skolotājiem.

Piemēram, ja klase ir sadalīta grupās, tad vienu nedēļu klātienē mācās viena grupa, bet otra grupa mācās patstāvīgi mājās un pilda skolotāja norādītos uzdevumus, nākamajā nedēļā grupas mainās.

Kā norāda departaments, esot izprotama vecāku piesardzība un vēlme bērnus izglītot mājās pašiem. Gadījumos, ja ģimene izšķiras par šādu soli, vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums skolas direktoram.

Līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē, taču vienlaicīgi atbildību par mācību satura apguvi jāuzņemas vecākiem.

Vecākiem jānodrošina skolēna mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei, savukārt skolas nosaka apgūstamo mācību saturu, kā arī skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas kārtību.

Kā liecina departamenta informācija, Rīgas skolās mācās 37 030 1.-6. klašu skolēni.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!