Svarīgi! Rīgā dzīvojamās ēkās bez skaitītājiem mainījusies norēķinu kārtība par ūdeni

 
©Publicitātes foto

No septembra SIA “Rīgas ūdens” divdesmit SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldītajos dzīvojamos namos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma noteikšanai piemēros pašvaldības noteiktās ūdens patēriņa normas iedzīvotājam diennaktī. Līdz šim tajās tika ņemti vērā pārvaldnieka sniegtie dati par dzīvokļos ierīkoto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, diemžēl šajās ēkās joprojām netiek risināts jautājums par komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvi. Ar pilnu šo objektu sarakstu var iepazīties SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā.

Ministru kabineta 2016. gada 22. martā pieņemtie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu paredz, ka objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, ūdens patēriņa noteikšanai piemēro pašvaldības noteiktās ūdens patēriņa normas iedzīvotājam diennaktī, kā arī informāciju par personu skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. SIA “Rīgas ūdens” jau pērn oktobrī vērsa pārvaldnieku uzmanību uz nepieciešamību risināt jautājumu par mezgla izbūvi, sākotnēji dodot termiņu līdz šā gada 1. februārim, vēlāk to pagarinot līdz 1. augustam. Jāuzsver, ka dzīvokļu īpašnieku pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi ēkas ievadā ir noteikts Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un citi dzīvojamo māju pārvaldnieki ir lūguši līdz 2020. gada 1. janvārim pagarināt šo termiņu un turpināt ņemt vērā dzīvokļos ierīkoto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Attiecībā uz 436 dzīvojamām mājām šāds termiņa pagarinājums bija iespējams, jo saņemta informācija par tajās veiktajām darbībām komercuzskaites mēraparātu mezglu izbūvei, savukārt 20 mājās dzīvokļu īpašnieku pretestības vai citu apstākļu dēļ šāda izbūve netiek plānota. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informēts, ka attiecībā uz šiem objektiem lūgums pagarināt termiņu minēto mezglu ierīkošanai nav pamatots ar objektīviem apstākļiem.

Izprotot nepieciešamību savlaicīgi par norēķinu kārtības izmaiņām informēt attiecīgo namu dzīvokļu īpašniekus, SIA “Rīgas ūdens” vēl ņems vērā dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumus līdz 1. septembrim (jauno norēķinu kārtību bija paredzēts piemērot no 1. augusta). SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” lūgts nekavējoties informēt iedzīvotājus par izmaiņām norēķinu kārtībā. Attiecībā uz citām dzīvojamām mājām, kuru ūdensvada ievadā vēl nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi tiks ņemti vērā līdz 2020. gada 1. janvārim.