Sadales tīkls Rīgas elektrotīkla atjaunošanā šogad ieguldīs 10 miljonus eiro

 
©publicitātes

AS Sadales tīkls (ST) turpina Rīgā pakāpeniski atjaunot padomju laikā izbūvēto elektrotīklu, un šogad pilsētā kopumā paredzēts rekonstruēt zemsprieguma elektrolīnijas 33 km garumā, vidējā sprieguma elektrolīnijas 26 km garumā un veikt 46 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

Lai nodrošinātu klientiem nepieciešamo elektrotīkla pieslēgumu jaudu, pilsētā turpinās sadales elektroietaišu pārbūve apakšstacijā Jāņciems, kas pēc elektroenerģijas patēriņa ir lielākā apakšstacija Latvijā, Mīlgrāvis un TEC-1. Ieguldot elektrotīkla attīstībā 10,1 miljonu eiro, elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies vairāk nekā 85 000 klientu.

ST izpilddirektors Sandis Jansons: «Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais uzdevums, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi un nepieciešamo pieslēguma jaudu. Investīcijas tiek ieguldītas mērķtiecīgi, jo jebkurš elektroapgādes pārtraukums Rīgā var izraisīt krīzes situāciju - uzņēmējiem pārstāj darboties iekārtas, tiek traucēts iestāžu darbs, cieš ne vien iedzīvotāji, bet arī tūristi un galvaspilsētas viesi. Īpaši svarīgi tas ir ražošanas nozares uzņēmējiem, kur aizvien vairāk tiek izmantotas digitālas un jutīgas tehnoloģijas un pat dažu sekunžu elektroapgādes pārtraukums var radīt būtiskus zaudējumus. Tādēļ, plānojot investīcijas, ņemam vērā virkni faktoru - elektrotīkla stāvokli, vecumu, noslodzi, pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību un elektrotīkla nozīmīgumu, kā arī mūsu finansiālās iespējas rekonstrukcijas veikšanai.»

Apjomīga elektrotīkla pārbūve turpinās pilsētas vēsturiskajā centrā, kur jau no 2014. gada ST pakāpeniski atjauno 20. gadsimta 30. gados izbūvēto elektrotīklu. Elektrotīkla pārbūve nepieciešama, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un sprieguma kvalitāti, īpaši tajās pilsētas daļās, kur elektrotīkls ir pārslogots, un nodrošinātu klientu vajadzībām nepieciešamo pieslēgumu jaudu. Vēsturiskā elektrotīkla uzturēšanai ST nepieciešamas īpašas iekārtas un elektroietaises, bet tīkla tehniskais stāvoklis apgrūtina gan jaunu elektrotīkla pieslēgumu izbūvi, gan lietotāju iespējas izmantot mūsdienīgas iekārtas, kā arī tajā nav iespējama viedo skaitītāju uzstādīšana. Pēc elektrotīkla pārbūves jaunajiem klientiem ir iespēja ierīkot jaunus elektrotīkla pieslēgumus ar zemākām pieslēguma ierīkošanas izmaksām un samazinās arī elektroenerģijas zudumi, ko izraisa savu laiku nokalpojušas elektrolīnijas. Elektrotīkls pilsētas vēsturiskajā centrā atjaunots jau 98 km garumā, tomēr, lai lietotāji pilnībā spētu izmantot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu elektroenerģiju un paaugstināt savu īpašumu energoefektivitāti, liela nozīme ir ēku iekšējo elektrotīklu sakārtošanai atbilstoši šim spriegumam, jo lielākajai daļai denacionalizēto vai privatizēto namu elektroinstalācija ir saglabājusies no pagājušā gadsimta un sākotnēji bija paredzēta vien apgaismojuma nodrošināšanai dzīvokļos. Paredzēts, ka vēsturiskā elektrotīkla pārbūve Rīgā turpināsies vēl nākamos četrus gadus.

Elektrotīkla rekonstrukciju apgrūtina īpašumi, kuri vēsturiski ir veidojušies kā kopīpašumi un kuros elektrotīkla izbūves projekts jāsaskaņo ar vairākiem desmitiem kopīpašnieku. Nereti plānoto elektrotīkla rekonstrukciju nav iespējams veikt, jo kāds no kopīpašniekiem atrodas ārzemēs vai īpašniekiem ir savstarpējie strīdi, bet kāds cits nevēlas, lai viņa īpašumu šķērso elektrolīnija. Šādos gadījumos plānotā elektrotīkla rekonstrukcija ir jāatceļ, jo nav iespējama projekta saskaņošana, un cieš tie klienti, kuriem elektrotīkla rekonstrukcija ir nepieciešama dzīves komforta paaugstināšanai vai uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Rīgā turpinās arī 110/20/10 kV (kilovoltu) apakšstaciju rekonstrukcija, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus. Šogad turpinās sadales elektroietaišu rekonstrukcija un pārbūve apakšstacijās Jāņciems Dārzciema ielā, kas pēc elektroenerģijas patēriņa ir lielākā apakšstacija Latvijā, Mīlgrāvis Tvaika ielā, TEC-1, kas atrodas Viskaļu ielā.

Lai elektrotīkla atjaunošanas process būtu efektīvs un saimniecisks, ST par plānotajiem projektiem regulāri informē Rīgas pašvaldības uzņēmumus un organizācijas un katru gadu vairāki elektrotīkla rekonstrukcijas darbi tiek veikti vienlaikus ar pašvaldības plānoto ielu un ceļu rekonstrukciju. Šogad šādi projekti tiks realizēti Aleksandra Čaka ielā, kur vienlaikus ar ielas seguma maiņu ST atjaunos elektrotīklu, un Bruņinieku ielā, kur šogad ST ieguldīs zemē rezerves caurules, lai nākotnē bez sarežģījumiem būtu iespēja veikt elektrotīkla izbūvi. Rezerves caurules nodrošina to, ka, veicot elektrotīkla izbūvi, nav jābojā asfalta segums, ko atbilstoši Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumiem aizliegts veikt trīs gadus pēc asfalta seguma atjaunošanas. Šādu risinājumu ST izmantoja jau 2016. gadā Lāčplēša ielā, tādēļ šogad, noslēdzoties projektēšanas darbiem, uzņēmums var veikt elektrotīkla rekonstrukciju, nebojājot ielas segumu. Savukārt 2017. gadā caurules tika ieguldītas Stabu ielā, K. Valdemāra ielā, Duntes ielā, Dzirnavu ielā, Elizabetes ielā, Merķeļa ielā un Brīvības ielā, lai šogad veiktu nepieciešamo elektrotīkla izbūvi.

Nozīmīgs projekts gan elektroapgādes, gan sabiedrības drošības paaugstināšanai tiek realizēts Vārnukrogā, kur vidējā sprieguma 10 kV gaisvadu elektrolīnija, kas atrodas paralēli Buļļupei, tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 6,6 km garumā. Elektrolīnijas posmi, kurus plānots pārbūvēt, ir ekspluatācijā kopš 1963. un 1966. gada un ir savu laiku nokalpojuši. Ņemot vērā, ka Buļļupes krasts ir iecienīta makšķernieku vieta, gaisvadu elektrolīnijas vadi regulāri tiek aizķerti ar makšķerēm. Piemēram, 2016. gadā ir notikuši divi nelaimes gadījumi, kur viens makšķernieks guva smagus ķermeņa apdegumus, bet otram makšķerniekam iestājās klīniskā nāve. Elektrolīnija tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot drošību un novēršot nelaimes gadījumu risku.

Šogad kopumā Rīgā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma 10 kV kabeļu līnijas 26 km garumā, izbūvēt jaunas zemsprieguma 0,4 kV kabeļu līnijas 33 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 46 transformatoru apakšstacijas. Ielas, kurās šogad plānots veikt elektrotīkla rekonstrukciju, ikviens var apskatīties Digitālajā kartē, kas pieejama mājaslapā www.sadalestikls.lv.

Ralfs Nemiro, Ekonomikas ministrs:

Ģirts Ozoliņš/ F64 Photo Agency

- Patērētāju elektroenerģijas rēķinu mazināšana ir viena no Ekonomikas ministrijas galvenajām prioritātēm, un tīklu atjaunošana un optimizēšana atbilstoši mūsdienu standartiem, kā arī viedo skaitītāju uzstādīšana ir būtiski faktori, risinot šo jautājumu, ņemot vērā to, ka jauniem elektrotīkla pieslēgumiem būs zemākas ierīkošanas izmaksas. Raugoties nākotnē, paralēli valsts un Eiropas līmeņa iniciatīvām arvien svarīgāka kļūs arī katras mājsaimniecības iesaiste klimata pārmaiņu mazināšanā, un ir apsveicami, ka a/s Sadales tīkls iegulda līdzekļus risinājumos, kas ļaus uzlabot patērētāju energoefektivitāti, kā arī samazinās elektroenerģijas zudumus.

 

Abonē