Rīdzinieku sociālā aprūpe prasa miljonus
 
©F64 Photo Agency

Vispasaules sociālā darba diena tiek svinēta 19. martā. Jau šonedēļ Rīgas domes Labklājības departaments rīko atvērto durvju dienas, kuru laikā rīdziniekiem būs iespējams personīgi tikties ar sociālā darba speciālistiem, iepazīties ar Rīgas Sociālā dienesta darbu, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

Sociālo darbinieku svinamdienas priekšvakarā Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte un Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors Neatkarīgajai aktualizē problēmas vienā no nozīmīgākajām Rīgas sociālās palīdzības jomām - ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumos jeb tā dēvētajos pansionātos, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumos dzīvesvietā.

Rīga mākslīgi noveco

Pēdējos gados vērojama tendence, ka Rīgā tiek deklarēti veci un sevi aprūpēt nespējīgi cilvēki. I. Kondrāte pieļauj, ka ārpus Rīgas aprūpes pakalpojumi nav tik plaši un pieejami kā Rīgā, turklāt Latvijas galvaspilsētā tuviniekiem par pansionātu nav jāmaksā. Šo pakalpojumu pietiekamā apmērā līdzfinansē pašvaldība. Diemžēl Rīga vienlaikus lāpa to, ko neizdara valsts veselības aprūpes sistēma. «Valstī trūkst sociālās aprūpes gultu, mēs Rīgā šo trūkumu piesedzam ar savu īslaicīgo hronisko slimnieku aprūpi. Arī pansionātu darba organizācija lielā mērā ir saistīta ar to, ka mēģinām sakārtot aprūpes gultu trūkumu. Aktualizējies jautājums par paliatīvo aprūpi, kas ir valsts funkcija, bet tā mēģina to piedāvāt pašvaldībai,» atzīst I. Kondrāte.

Nevis tikai veci, bet arī slimi

Konstatēts, ka sociālās aprūpes iestādēs palielinās to personu skaits, kam ir demence un citi veciem cilvēkiem raksturīgi veselības traucējumi, kā arī personu ar invaliditāti skaits. M. Moors norāda, ka rindā uz vietu pansionātā gaida ap 60 procentu cilvēku ar medicīniski noteiktu diagnozi demence. Vienlaikus pieaug aprūpes mājās saņēmēju skaits. No viņiem apmēram puse ir cilvēki ar invaliditāti. Aprūpe mājās ļauj samazināt rindas uz vietu pansionātos, tomēr šādi klienti nav pašvaldību darba rezultāts. M. Moors vērtē, ka aprūpes pakalpojumu segments izjūt tās sekas, kas ir veidojušās daudzus gadus - nepieejama veselības aprūpe un rezultātā - dzīves kvalitāte vecumā. Drīzāk nekvalitāte.

Pansionātos pieaug gulošo klientu skaits. Tie vairs nebūt nav aktīvi vecīši, kuri ņipri vada vecumdienas, bet drīzāk slimi, pat hroniski slimi un aprūpējami cilvēki, kam vajadzīga regulāra ārstēšana, nevis tikai aprūpe un pieskatīšana. Tāpēc rodas pieprasījums pēc aprūpes pakalpojuma, kas ir jāapmaksā tikai pašvaldībai. Rīgā tam tiek izlietoti 25 miljoni eiro gadā. I. Kondrāte neslēpj, ka pašvaldība ir spiesta uzņemties valsts funkcijas, jo nereti sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem un tiem, ko sniedz mājās, ir veselības aprūpes funkcijas. «Bet mūsu sociālās aprūpes iestādes atrodas ārpus valsts finansējuma, piemēram, medmāsas, kuras strādā pansionātos. Pašvaldības pansionātu medmāsām algu pieaugums no valsts nepienākas. Tas jāpiemaksā pašvaldībai. Arī medikamentus valsts nesubsidē,» komentē I. Kondrāte.

Rīdzinieki var izvēlēties

Rīgā uz aprūpi mājās rindu nav. Tiklīdz tā ir nepieciešama, cilvēks to saņem. Taču rindas uz vietu pansionātos veidojas tāpēc, ka cilvēki vēlas vietu tikai konkrētā pansionātā. «Apmēram 80 procentu rīdzinieku gribētu pansionātu Rīgā, bet Rīgas teritorijā esošajos pansionātos vietu ir par maz,» saka M. Moors. Gadās, ka tās tiek palielinātas piespiedu kārtā. Savulaik pēc valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāles Ezerkrasti reorganizācijas pašvaldībai nācās atrast vietu citā mājvietā vairāk nekā 200 klientiem. Pašlaik citviet jāmeklē dzīvošana vēl apmēram 20 Ezerkrastu iemītniekiem.

Ikdienā rīdzinieki tiek mudināti izvēlēties un rīkoties paši. Klients, nevis Rīgas pašvaldība izvēlas pakalpojuma sniedzēju. Rīdzinieks var izvēlēties jebkuru pansionātu, kas reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Rīgas pašvaldībai pieder trīs pansionāti, bet publiskā iepirkumā ir noteiktas līgumorganizācijas, kam jāuzņem jebkurš rīdzinieks ar jebkāda apmēra pensiju, kā arī sadarbības līguma organizācijas - ja klients izvēlas kādu no tām, tad Rīgas pašvaldība apmaksā līdz 400 eiro mēnesī par uzturēšanos. Tādējādi Rīgā deklarēts cilvēks, kurš saņem vidējo vecuma pensiju, var izvēlēties jebkuru pansionātu Latvijā. Tikai atsevišķos gadījumos nākas piemaksāt, teiksim, par paaugstinātu komfortu vienvietīgā istabā.

Ekskluzīvāks piedāvājums

Pirms diviem gadiem Labklājības departaments organizēja tikšanos ar potenciālajiem investoriem, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas izveidot jaunus pansionātus. M. Moors saka: «Sarunu rezultātā nonācām pie izpratnes, ka pakalpojumu cenā vajadzētu iekļaut investīciju daļu. Tādējādi ģimeniska modeļa pansionātam Rīgas pašvaldība maksā līdzfinansējumu līdz 640 eiro par cilvēku. Šāda tipa pansionāts pagaidām ir viens - Babītes novadā, ar 14 vietām. Tā ir speciāli būvēta māja aprūpes vajadzībām. Paredzēts, ka šogad atvērsies vēl viena tāda aprūpes māja ar 14 vietām.»

GAIDA INTERESENTUS

Rīgas domes Labklājības departamentā un sešās pakļautības iestādēs strādā 1215 darbinieki, tai skaitā 406 sociālā darba speciālisti, pārsvarā sievietes.

Rīdziniekiem ir nodrošināti 17 sociālie pabalsti un 29 sociālo pakalpojumu veidi, kuri ietver 45 sociālos pakalpojumus. Rīgā dažādos rajonos darbojas 11 Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.

13. martā no pulksten 10 līdz 16 interesentus gaidīs dienas centrā Rīdzene, pulksten 13 dienas centrā Ābeļzars, Ķengarags un Daugava.

14. martā no pulksten 11 līdz 14 uz tikšanos gaidīs dienas centrā Kastanis un Čiekurs, kopienas centrā Ābeļzieds no pulksten 15 līdz 16.30 rīdzinieki aicināti uz kopīgu sadziedāšanos ar dienas centra Lustūzis aktīvistiem. Dienas centrs Kamene uzņems interesentus 14. martā no pulksten 13 līdz 16.

15. martā no pulksten 10 līdz 15 ir gaidīti bērni kopā ar vecākiem, lai iepazītos ar dienas centra Pļavnieki sociālā darba speciālistiem. No pulksten 9 Emmas ielā 3 uz kustību aktivitātēm labas dienas sākumam aicina dienas centrs Vecmīlgrāvis. Pulksten 11 ar prezentāciju par savu darbu iepazīstinās Sociālā dienesta teritoriālais centrs Ziemeļi, pulksten 12 būs iespēja piedalīties radošajā nodarbībā Pavasara ziedu darbnīca.

Visi Rīgas Sociālā dienesta pakalpojumi dienas centros bērniem un pieaugušajiem ir bez maksas. Ar dienas centru nodarbību grafiku var iepazīties RD Labklājības departamenta mājalapā: www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri.

Avots: Rīgas dome