NRA atbild: Vai veikt dzīvokļa kadastrālo uzmērīšanu?

 
©Dmitrijs Suļžics, F64 Photo Agency

Pēc tam, kad 2018. gada decembrī pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) klienti saņēma informatīvu vēstuli ar aktualizētajiem datiem par nekustamā īpašuma kopējo lietderīgo platību, daļa dzīvokļu īpašnieku uzzināja, ka uz papīra īpašuma platība ir mainījusies. Tomēr, izrādās, dzīvokļa platība dažam ir mainījusies ne tikai uz papīra.

RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs Latvijas radio 1 raidījumā Krustpunktā stāstīja, ka kāda dzīvokļa īpašnieks ir pasūtījis atkārtotu dzīvokļa uzmērīšanu un iegūtie rezultāti ir bijuši viņam par labu - dzīvokļa reālā platība ir bijusi par 2,9 kvadrātmetriem mazāka. Tas gan pagaidām ir vienīgais gadījums Rīgā, kad dzīvokļa īpašnieks, RNP klients, nav piekritis Valsts zemes dienesta (VZD) sniegtajai informācijai un «pārmērījis» savu īpašumu.

Kā tiek iegūta aktuālā informācija? RNP skaidro, ka līdz pagājušā gada nogalei uzņēmuma rīcībā nebija pilna informācija par visu dzīvokļu īpašumu platībām, tika izmantota RNP rīcībā esošā informācija, kas iegūta no noslēgtajiem īres, pārvaldīšanas vai nomas līgumiem un Zemesgrāmatu apliecībās reģistrētajiem datiem. Dzīvojamo māju lietderīgā platība, kas izmantota pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas plānošanai 2019. gadam, iegūta no Nekustamā īpašuma valsts kadastra, sadarbojoties ar VZD.

Kas mainījies? Pēc datu aktualizēšanas tika secināts, ka 20 procentiem RNP klientu nekas nemainīsies, jo RNP rīcībā līdz šim esošie dati atbilst VZD Kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem. Toties 60 procentiem platība samazināsies, bet tikai 20 procentiem platība palielināsies atbilstoši VZD datiem. Vairāk nekā puse no visām izmaiņām ir saistīta ar platību līdz vienam kvadrātmetram.

Kāpēc dzīvokļa platība uz papīra var mainīties? Savulaik neprecīzi veiktu mērījumu dēļ, kā arī izmainītas metodikas dēļ. No 1999. gada 1. janvāra lodžijām un balkoniem vairs netiek piemēroti samazinājuma koeficienti, un šī platība tika aprēķināta dzīvokļu platībā. Vēl viena atšķirība ir noapaļošana. Vēsturiski inventarizācijas gadījumu apgabals tika norādīts ar divām zīmēm aiz komata. Kad kadastrālās informācijas sistēmas reģistrs tika reģistrēts, šī zona tika reģistrēta ar vienu ciparu aiz komata. Tas nozīmē, ka katras istabas platība ir noapaļota.

Ko darīt iedzīvotājam? Ja iedzīvotājs kategoriski nepiekrīt jaunajiem zemes dienesta aprēķiniem, viņš var pasūtīt atkārtotu kadastrālo dzīvokļa izmērīšanu. Ja tiek konstatēts, ka ir mainījusies lietderīgā platība, RNP Klientu apkalpošanas centrā var iesniegt rakstveida iesniegumu, tam pievienojot aktuālo kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Cik bieži aktualizēs datus? RNP turpmāk reizi gadā pieprasīs VZD aktuālus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un veiks to salīdzināšanu ar RNP rīcībā esošajiem datiem. Provizoriskais atkārtotās datu salīdzināšanas periods - 2019. gada septembris - oktobris.