Maikapara namā atradīsies Japānas vēstnieka rezidence
 

Vēsturiskais Maikapara nams (Aristida Briāna iela 3, Rīga) ir iznomāts Japānas vēstniecībai.

Nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmuma "LASCO Invesment" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors atzīmē: "Maikapara nama nomas darījums apliecina, ka arī nelabvēlīgos tirgus apstākļos pieprasījums pēc kvalitatīviem nekustamā īpašuma objektiem saglabājas. Noslēgtais darījums nodrošinās ilgtermiņa stabilus nomas ieņēmumus, tādējādi palielinot investīciju atdevi un radot pievienoto vērtību akcionāriem. Vienlaicīgi tas kalpo kā pierādījums izvēlētās a/s "Latvijas kuģniecība" koncerna nekustamā īpašuma ieguldījumu attīstības stratēģijas efektivitātei."

Maikapara nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un viens no vērtīgākajiem nekustāmā īpašuma objektiem un greznākajiem reprezentācijas namiem Rīgā.

Grezno savrupnamu pēc arhitekta Roberta Pflūga projekta 1876.gadā cēla Kārlim Heinriham Vāgneram. Nams laiku griežos, saglabājot ēkas sākotnējo arhitektūru un vēsturiskos veidojumus, ir piedzīvojis stilu pārveidi un funkcionālu pilnveidi atbilstoši laikmeta prasībām. Tajā manāmi eklektikas, neorenesanses un neobaroka stili. Aizvadītā gadsimta laikā nams ir piedzīvojis dažādus saimniekus un iemītniekus - rūpniekus, vācu varas pārstāvjus, padomju funkcionārus, šeit atradusies Lielbritānijas sūtniecība, atjaunotās republikas prezidentu Gunta Ulmaņa un Vairas Vīķes-Freibergas rezidences. Tagad Maikapara nams ir a/s "Latvijas kuģniecība" nekustamā īpašuma portfeļa sastāvdaļa, kuru pārvalda SIA "LASCO Investment".