Domnieki iepazīsies ar Ziemeļu transporta koridora trasi dabā

 

Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta Vadības komiteja šodien kopā žurnālistiem dosies izbraukuma sēdē, kuras laikā plānots iepazīties ar plānoto Ziemeļu koridora 1. un 2.posma trasi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Izbraukuma sēdes laikā klātesošie tiks informēti par Ziemeļu transporta koridora 2.posma variantu atšķirībām, tehniskajiem raksturojumiem un ietekmes uz vidi faktoriem.

Pasākums plānots no plkst.10 līdz 12.30.

Ziemeļu transporta koridors sastāv no četriem posmiem. Pirmais posms ir Brīvības ielas dublieris, otrais - Daugavas ziemeļu šķērsojums, bet trešais un ceturtais - rietumu pievedceļi. Pēdējais posms atrodas ārpus Rīgas robežām.

Nesen ir noslēgusies 1.posma skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde. Pašvaldība jau gada sākumā izvēlējās šī posma trases ģenerālvariantu.

Patlaban tiek aktīvi apspriests trases otrais posms. Austrumos tas sākas pie satiksmes pārvada ar Austrumu maģistrāli, šķērso pilsētas centra ziemeļu daļu, Daugavu un beidzas rietumos no Daugavgrīvas ielas. Līdz šim piedāvāti trīs izvietojuma varianti un tehniskie risinājumi.

2.posma skiču projekta izstrādātājs "Basler & Hofmann GmbH" iesniedzis 2.posma skiču projekta izstrādes 3.starpposma ziņojuma 1.daļu. Iesniegtā materiāla detalizācijas pakāpe pilnībā atbilst ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas prasībām.

Decembrī tiks sākta 2.posma ietekmes uz vidi darba ziņojuma jeb izstrādāto skiču variantu sabiedriskā apspriešana. Pašreiz norisinās sabiedriskās apspriešanas sagatavošana un procesa organizēšana, piesaistot gan atbilstošus speciālistus no dažādām Rīgas domes struktūrvienībām, gan arī projekta ekspertus.

Par 2.posma ģenerālvariantu pašvaldība lēmumu varētu pieņemt nākamā gada maijā.

Speciālisti konstatējuši, ka lētāks variants ir Ziemeļu koridora 2.posma trasē neskart kapu teritoriju un apiet to uz estakādēm, bet kā Daugavas šķērsojumu izvēlēties gandrīz 60 metru augstu tiltu.

Pēc Vācijas uzņēmuma "Basler&Hofmann" aplēsēm, šī trases varianta izvēles gadījumā Ziemeļu koridora izmaksas būtu tikai 995 miljoni eiro (aptuveni 700 miljoni latu), salīdzinot ar citiem, ievērojami dārgākajiem variantiem, kuros ir paredzēts būvēt tuneļus. Tādējādi atrasts veids, kā ietaupīt aptuveni 270 miljonus eiro (189 miljonus latu).

Tiesa gan, šī varianta izvēles gadījumā ievērojami pieaugtu nekustamo īpašumu atpirkšanas izmaksas.

Ziemeļu koridora projekta mērķis ir atslogot no transporta radītās slodzes Rīgas centru, uzlabot transporta sistēmas efektivitāti galvaspilsētā un Rīgas reģionā kopumā, iekļaut Eiropas nozīmes ceļu tīklā Rīgas ostu un palielināt Rīgas un Latvijas konkurētspēju.

Jau ir izvēlēts viens no trim piedāvātajiem skiču projekta variantiem Ziemeļu transporta koridora 1.posmam - Brīvības ielas dublierim.

Ziemeļu koridors tiks integrēts Rīgas ielu struktūrā ar 10 līdz 12 daudzlīmeņu krustojumiem. Autoceļš šķērsos arī Daugavu un būs uz ziemeļiem vistālāk esošais Daugavas šķērsojums.

Projekta sagatavošana tika sākta 2005.gada decembrī, plānotais būvniecības sākšanas laiks bija 2012.gads un plānotais būvniecības pabeigšanas laiks - 2018.gads.