Lidosta ir un būs

Liepājas lidosta ir ļoti nozīmīga Liepājas attīstībai un ekonomikai, tā ir viens no pilsētas ilgtspējīgas attīstības faktoriem. Pašvaldība arī turpmāk iecerējusi nodrošināt lidostas darbību.

Jauni uzlabojumi infrastruktūrā un pasažieru apkalpošanā plānoti, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Ir jau izstrādāts Liepājas lidostas tehniski ekonomiskais pamatojums. Lidostas attīstībai plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu aktivitātē Lidostu infrastruktūras attīstība. Galvenie pasākumi, kurus plānots īstenot, ir skrejceļa rekonstrukcija un pagarināšana, vēl modernāku navigācijas un drošības sistēmu uzstādīšana, manevrēšanas laukuma rekonstrukcija, pasažieru termināļa izveide. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir 2010.–2013. gads.