Amatus atstāj vairākas Talsu novada pašvaldības iestāžu vadītājas un viens pagasta pārvaldes vadītājs

© Ģirts Ozoliņš/MN

Amatus atstās Talsu Kultūras centra, Kolkas pagasta pārvaldes un Pūņu pamatskolas vadītāji, ceturtdien nolēma Talsu novada domes deputāti.

Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti lēmumprojekti par Daces Obodovskas atbrīvošanu no Talsu Kultūras centra direktores amata, Jura Orinska atbrīvošanu no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amata un Montas Jēkabsones atbrīvošanu no Pūņu pamatskolas direktores amata.

Talsu Kultūras centra vadītāja Obodovska nepiekrita pašvaldības piedāvājumam turpināt darbu saīsināto 32 stundu darba nedēļu un amatu atstās 31.maijā. Pašvaldības rīkotais Talsu Kultūras centra vadītāja amata konkurss noslēdzās 24.maijā. Uz darba interviju uzaicināts viens kandidāts.

Darba attiecības ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Orinski tiks pārtrauktas 31.maijā. Kā vēstīts, Talsu novada pašvaldība sāks pilsētu un pagastu pārvalžu reorganizāciju, līdz ar to plāns paredz Rojas apvienības pārvaldes izveidi, kurā ietilps gan Kolkas, gan Rojas pagasts. Reorganizāciju plānots pabeigt līdz 31.augustam, un jaunizveidotā iestāde darbu varētu sākt 1.septembrī.

Pūņu pamatskolas direktore Jēkabsone amatu atstās 25.jūnijā, savstarpēji vienojoties.

Kā vēstīts, Talsu novada pašvaldība finanšu taupības dēļ lielākai daļai pašvaldībā strādājošajiem noteikts nepilns darba laiks, tas ir, 32 stundas nedēļā.

Pieņemtais lēmums ietekmēs arī atsevišķu iestāžu un struktūrvienību darbu, piemēram, izmaiņas būs bibliotēku, kultūras un tautas namu darba laikā. Katra no iestādēm un struktūrvienībām pati noteiks atbilstošāko darba laika organizāciju, pirms tam izvērtējot apmeklētāju paradumus.

Pilsētu un pagastu pārvaldes iedzīvotajiem būs atvērtas no pirmdienas līdz ceturtdienai, ar darba laiku no plkst.8 līdz 17, bet otrdienās no plkst.9 līdz plkst.18.

Samazinājums no ierastajām 40 darba stundām nedēļā līdz 32 netiek piemērots pedagogiem un atsevišķiem amatiem, uz ko darba specifikas dēļ nav iespējams attiecināt šo nosacījumu. Piemēram, konkrētu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, dežurantiem, garderobistiem, administratoriem, tehniskajiem darbiniekiem, saimniecības pārziņiem, skolotāju palīgiem, pavāriem un pavāru palīgiem, apkopējiem.

Arī pašvaldības policijas vecākie inspektori un inspektori, pansionāta "Lauciene" darbinieki, dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un vadītāja vietnieki, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, strādās normālo darba laiku, proti, 40 stundas nedēļā.

Centrālajai pārvaldei nepilnais darba laiks būs noteikts no 1.jūnija, kad būs noslēgusies reorganizācija.

Centrālās pārvaldes speciālisti no 1.jūnija strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai. Pirmdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8 līdz 17, bet otrdien no plkst.9 līdz 18. Piecas darba dienas nedēļā, piemērojot maiņu darbu, būs noteiktas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Informācijas un Komunikāciju tehnoloģiju un Tūrisma nodaļas darbiniekiem, kā arī autobusu un mikroautobusu vadītājiem.

Izmaiņas iestāžu, struktūrvienību, Centrālās pārvaldes darba laikā tiks publicētas pašvaldības tīmekļvietnes "www.talsunovads.lv" kontaktinformācijas sadaļā.

Latvijā

Epidemiologi vērsuši uzmanību, ka Latvijā, kā arī dažās citās Eiropas Savienības valstīs nedaudz pieaug saslimstība ar Covid-19. TV3 raidījuma “900 sekundes” veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju pieaugošā saslimstība ar Covid-19 nesatrauc.

Svarīgākais