Siguldā bērniem tomēr netiks liegtas brīvpusdienas vecāku nodokļu parādu dēļ

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Siguldas novada dome plāno atcelt saistošo noteikumu normu par bērnu brīvpusdienu sasaisti ar nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, informē novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA).

Politiķis uzsvēra, ka neviena bērna tiesības saņemt ēdināšanu vecāku vai vecvecāku parādsaistību gadījumā praksē nekad nav tikušas ierobežotas. Tāpēc esot pamats šo normu svītrot no saistošajiem noteikumiem un tas tiks darīts jau nākamajā domes sēdē tuvākajās dienās.

Saistošie noteikumi "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" pašlaik paredz, ka pabalsts ēdināšanas apmaksai nepienākas tiem izglītojamajiem, kuru vecākiem vai vecvecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds.

Minētā norma bijusi vēsturiski kopējā pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu saņemšanas nosacījums, nevis kritērijs tieši brīvpusdienu saņemšanai, skaidro pašvaldība.

Šī pati norma jeb prasība iedzīvotājam izpildīt saistības pret pašvaldību, lai saņemtu atvieglojumus, iekļauta arī saistošajos noteikumos par profesionālās izglītības līdzfinansējuma maksu. Izvērtējot šo normu, Tiesībsargs norādījis, ka "personu materiālais stāvoklis nevar būt par attaisnojumu, lai nepildītu savas saistības un neveiktu rēķinu apmaksu, jo sevišķi ņemot vērā, ka minētām personu grupām lielākoties ir pieejama atbalsta sistēma. Līdz ar to nav nekā netaisnīga noteikumā, par neizpildītām saistībām persona zaudē atvieglojumus. Turklāt bērni nezaudē iespēju turpināt iegūt izglītību par vispārējo maksu".

Pašvaldībā arī norāda, ka lielā daļā Latvijas novadu brīvpusdienu nav vispār un ēdināšanas izglītības iestādēs ir tikai par maksu. Siguldas novada pašvaldība esot viena no dažām, kas krīzes apstākļos izlēmusi par šāda atbalsta formu.

Lemjot par brīvpusdienu iekļaušanu kopējā pašvaldības atbalsta grozā, minētais ierobežojums ticis pārmantots no citām atbalsta formām. Šis ierobežojums savulaik tika izstrādāts, sadarbojoties juridiskai pārvaldei, sociālajam dienestam, izglītības speciālistiem un saņemot saskaņojumu no uzraugošās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Kā norāda domes priekšsēdētājs, minētie nosacījumi esot spēkā virknei pašvaldības atbalsta formu un ideja tiem ir vienkārša - ja iedzīvotājs vēlas saņemt tās priekšrocības, ko pašvaldība nodrošina brīvprātīgā kārtā un kādas nav pieejamas citur Latvijā, piemēram, brīvpusdienas vai dažādus atvieglojumus maksas pakalpojumiem, arī iedzīvotājam jāizpilda tas saistību minimums, ko nosaka likums, piemēram, jāsamaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Turklāt, esot jāņem vērā, ka nesamaksātie nodokļi un parādi pašvaldībai vai valstij nepieciešamo izdevumu segšanai gulstas uz to iedzīvotāju pleciem, kas cītīgi sedz savas saistības.

Turklāt šis ierobežojums neesot attiecināms uz grūtībās nonākušām personām, bet gan novada maksātspējīgajiem iedzīvotājiem, kas par nodokļu vai citu saistību izpildi mēdzot "aizmirst". Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības norēķināties ar pašvaldību par dažādiem pakalpojumiem, atbalstu sniedzot sociālais dienests.

Saskaņā ar pašvaldības apkopoto informāciju, šogad pirmo gadu ieviešot brīvpusdienu iniciatīvu pašvaldība šim mērķim paredzējusi miljonu eiro, ieskaitot līdzfinansējumu 1. - 4. klašu izglītojamo ēdināšanai. Ievērojot pārtikas un citu pozīciju cenu kāpumu, nākamajā budžetā šī suma būs vēl lielāka.

Šogad pašvaldības apmaksātu ēdināšanu saņem aptuveni 5300 bērnudārznieki un skolēni, kuri apmeklē Siguldas novada izglītības iestādes. Bērnudārzos tiek apmaksātas trīs ēdienreizes, savukārt skolēniem pašvaldība segs komplekso pusdienu izmaksas.

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem" atbalstu 100% apmērā var saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 5.-9. klašu skolēni, kuru dzīvesvieta ar vienu no vecākiem ir deklarēta Siguldas novadā;

Šo atbalstu var saņemt 10.-12. klašu skolēni, kuri ir no ģimenēm, kam piešķirts daudzbērnu, maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statuss.;

Savukārt 1.-4. klašu skolēni, šo atbalstu saņem neatkarīgi no vecāku deklarētās dzīvesvietas, un to daļēji finansē valsts, daļēji pašvaldība.