Policija pēta ekspluatācijā vēl nenodota tilta atklāšanas ceremonijas likumību Ogrē

 
©No www.facebook.com Ēvalda Butāna FB konta

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde pieņēmusi lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu saistībā ar, iespējams, Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa organizēto publisko pasākumu, jaunā gājēju tilta pār Ogres upi, atklāšanas ceremoniju. Būvniecības informācijas sistēmas dati liecina, ka tilts vēl nav nodots ekspluatācijā.

Tas nozīmē, ka, teorētiski, atklāšanas ceremonijas laikā pasākuma dalībnieki ne tikai varēja inficēties ar Covid-19, bet tiltam iebrūkot varēja iegāzties ledainajā Ogres upes straumē.

Policija lēmumā Par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kurš pieņemts šā gada 8. maijā norādījusi, ka vēlas pārbaudīt vai līdz ar atklāšanas ceremonijas organizēšanu par godu jaunā gājēju tilta atklāšanai pār Ogres upi nav pārkāpts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, tā 50.panta pirmā daļa. Lēmumā teikts, ka “par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām”.

Tāpat policija apņēmusies pārbaudīt vai tilta atklāšanā nav pārkāpti Ministru kabineta noteikumu Nr.360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 14.punkts. Tajā teikts, ka Covid -19 epidēmijas laikā tiek “atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts, izņemot gājienus un piketus, kuros piedalās ne vairāk kā 10 personas.”

Iedzīvotāji pasākumu vērienīgi iemūžināja savos digitālos rīkos. Daži ar fotogrāfijām padalījās arī vietnē www.facebook.com.

Ogres novada interneta mājaslapā vēstīts, ka “4. maija pēcpusdienā, ievērojot šobrīd noteiktās distancēšanās prasības, pulcējās Ogres novada pašvaldības vadība un speciālisti, SIA “Būvinženieris” pārstāvji, kā arī iedzīvotāji. Pašvaldības vadība pateicās būvniekiem par kvalitatīvi izpildīto darbu un pauda gandarījumu par jauno satiksmes infrastruktūras objektu, kas, savienojot Ogres upes krastus, būtiski paplašinās iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās un pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un eksprezidents, ogrēnietis Raimonds Vējonis pārgrieza lentu, līdz ar to jaunais tilts tika oficiāli atklāts. Svinīgajā brīdī ogrēnieši Antra Stafecka kopā ar Ati Ieviņu izpildīja dziesmas “Brīvība” pirmatskaņojumu. Jauno tiltu iesvētīja Ogres Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Martiņš Kalējs un Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.” Tur norādīts, ka gājēju tilts savienos Pārogri ar Rībelītes apkaimi.

Tikmēr Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā redzams, ka gājēju tilts pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē nemaz vēl nav nodots ekspluatācijā.

Ilustrācijai dati no Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapas

Būvniecības lieta Nr. BIS-90768-2115

Lietas numurs

BIS-90768-2115

Objekts

Iekārtais (gājēju) tilts pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē

Būves dati

Būves nosaukums

Iekārtais gājēju tilts par Ogres upi starp J. Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

74800031001001

Zemes kadastra apzīmējums

74800031001

Būves nosaukums

elektropievads

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

-

Zemes kadastra apzīmējums

74800031001

Būves nosaukums

gājēju ietve

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

-

Zemes kadastra apzīmējums

74010040815

Būvniecības lietas stadija

Būvdarbi Būvniecības procesa posms no brīža, kad būvvalde veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz apliecinājuma saņemšanai par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai arī līdz aizpildītai paskaidrojuma raksta II daļai.

Lieta pieder

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde

Būvniecības kontroles institūcija

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde

Ieceres veids

Būvniecības iesniegums inženierbūvei

Ieceres reģistrācijas datums

17.07.2019.

Ieceres akceptēšanas datums

17.07.2019.

Ieceres statuss

Akceptēts

Lēmums

Būvatļauja (inženierbūvēm)

Lēmuma numurs

BIS-BV-4.2-2019-367

Lēmuma datums

16.07.2019.

Spēkā no

17.07.2019.

Būvdarbi veicami līdz

09.07.2028.

Pamatlēmumi

Ieceres akceptēšanas datums

17.07.2019.

Projektēšanas nosacījumi izpildīti

21.10.2019.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti

09.07.2020.

Būves pārbaudes, apturēšanas un pārtraukšanas:

11.07.2019 - veikta būves pārbaude.Būvniecības lieta Nr. BIS-90768-2115

Lietas numurs

BIS-90768-2115

Objekts

Iekārtais (gājēju) tilts pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē

Būves dati

Būves nosaukums

Iekārtais gājēju tilts par Ogres upi starp J.Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

74800031001001

Zemes kadastra apzīmējums

74800031001

Būves nosaukums

elektropievads

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

-

Zemes kadastra apzīmējums

74800031001

Būves nosaukums

gājēju ietve

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

Adrese

-

Kadastra apzīmējums

-

Zemes kadastra apzīmējums

74010040815

Būvniecības lietas stadija

Būvdarbi Būvniecības procesa posms no brīža, kad būvvalde veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, līdz apliecinājuma saņemšanai par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai arī līdz aizpildītai paskaidrojuma raksta II daļai.

Lieta pieder

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde

Būvniecības kontroles institūcija

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde

Ieceres veids

Būvniecības iesniegums inženierbūvei

Ieceres reģistrācijas datums

17.07.2019.

Ieceres akceptēšanas datums

17.07.2019.

Ieceres statuss

Akceptēts

Lēmums

Būvatļauja (inženierbūvēm)

Lēmuma numurs

BIS-BV-4.2-2019-367

Lēmuma datums

16.07.2019.

Spēkā no

17.07.2019.

Būvdarbi veicami līdz

09.07.2028.

Pamatlēmumi

Ieceres akceptēšanas datums

17.07.2019.

Projektēšanas nosacījumi izpildīti

21.10.2019.

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti

09.07.2020.

Būves pārbaudes, apturēšanas un pārtraukšanas:

11.07.2019 - veikta būves pārbaude.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!