Ventspilnieki ar mākslu grib būt uz tu

 
©Kaspars Krafts, f64

Ventspils Mākslas skola ar svinīgo pēcpusdienu tās pagalmā uzsāka savu 26. mācību gadu. Šo gadu laikā daudzi ventspilnieki ir ieguvuši Mākslas skolas diplomus un devušies turpināt mācības kādā no Latvijas mākslas vidusskolām, kļuvuši par mākslas mīļotājiem, profesionāliem māksliniekiem visdažādākajās jomās vai arī iegūtās prasmes izmanto savā hobijā.

Priecē, ka ar mākslas pasauli saistītie cilvēki, skolas absolventi, atgriežas Ventspilī, tostarp greznotāja Inga Insberga, kas nu kļuvusi par Mākslas skolas pedagoģi. Jāpiebilst, ka arī pilsētas galvenā māksliniece Anda Mendriķe pirmo mākslas izglītību ir ieguvusi Ventspils Mākslas skolā.

Māksla kā personības attīstības pamats

Ir zinātniski pierādīts, ka bērni, kuri mācās mūziku un mākslu, vieglāk apgūst arī citus mācību priekšmetu - pat matemātiku un fiziku. Ne visiem, kuri mācās zīmēt, gleznot vai veidot, ir jākļūst par profesionāliem māksliniekiem - darbošanās radošā vidē attīsta personību - tā ir ceļa maize, kas iemāca domāt plašāk, savādāk, drosmīgāk.

Mākslas skola realizē divas profesionālās ievirzes un divas interešu izglītības programmas. Septiņgadīgā profesionālās ievirzes programma Vizuāli plastiskā māksla ir paredzēta bērniem no 8 gadu vecuma. Savukārt bērniem no 15 gadu vecuma ir paredzēta profesionālās ievirzes programma trīs gadu garumā, kad mācības Mākslas skolā norit paralēli mācībām vidusskolā. Kopumā profesionālās ievirzes programmās mācās 208 bērni. Savukārt interešu izglītības programmā tiek uzņemti bērni no 5 gadu vecuma - patlaban šajā programmā ir 68 audzēkņi. Diemžēl ne visus interesentus iespējams uzņemt skolā - tās kapacitāte ir mazāka par lielo pieprasījumu, tāpēc uzņemšana norit tikai divas nedēļas gadā, turklāt kārtojot iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījumi galvenokārt kalpo kā atskaites punkts pedagogiem, lai viņiem būtu labāks priekšstats par jauno skolēnu - ko viņš prot, kas viņam patīk, kas padodas, un varbūt ir samanāma unikāla talanta klātbūtne.

Ventspils Mākslas skolas direktore Sanda Jaunbelzēja stāsta: «Interešu izglītības posmu mēs dēvējam par sagatavošanas klasītēm, jo ļoti bieži šie bērni turpina izglītību septiņgadīgajā profesionālās ievirzes programmā. Nereti arī pēc šīs programmas pabeigšanas jaunie mākslinieki vēlas turpināt mākslas apguvi un paliek mūsu skolas trīsgadīgajā studiju programmā vai aiziet uz kādu no Latvijas mākslas vidusskolām, tostarp Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu vai Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.»

Iziet ārpus skolas telpām

Viens no Mākslas skolas uzdevumiem ir parādīt, cik daudzveidīga var būt māksla, sākot no zīmējuma un gleznojuma, līdz pat animācijai un arhitektūrai. Tāpēc Ventspils Mākslas skolas vadība un pedagogi meklē arvien jaunas un jaunas iespējas, lai bērni spētu radoši izpausties ārpus obligātā mācību satura - apgūst jaunas foto tehnoloģijas, aicina ciemos lektorus par specifiskām tēmām, apglezno molu, bērnudārza un slimnīcas sienas, un pat Lieldienu olas pilsētas svētku rotai. Mācību saturā iekļauts darbs ar materiālu - tas nozīmē arī aušanu Ventspils amatu mājā un veidošanu no dažādiem materiāliem, iespiedgrafiku. Direktore lepojas, ka skolā ar pašvaldības un VKKF atbalstu ir laba līmeņa mākslinieku grafiskās planšetes programmas, lai mācītos datorgrafiku. Jau otro gadu mācību programmā kā atsevišķs priekšmets ir ieviesta animācija, bet šogad akcentēta būs scenogrāfija. «Ir svarīgi saglabāt bērnos interesi par mākslu, izprast tās dažādību, tāpēc visu laiku ir jāatrod kas jauns un nebijis, kā arī aktuāls mūsdienu laikmeta mākslai. Tajā pašā laikā vislielākā uzmanība tiek pievērsta bērna praktisko iemaņu un talantu attīstībai. Arī teorētisko zināšanu apguve ir sasaistīta ar praktiskiem uzdevumiem,» tā direktore.

Ventspils centīgi audzina jauno mākslinieku paaudzi, lai pilsēta būtu bagātāka ar radošiem un pārmaiņām atvērtiem cilvēkiem.