"Limbažu komunālserviss": Patērētāji izrāda sapratni

 
©F64 Photo Agency

«Esmu pateicīgs saviem darbiniekiem un godprātīgajiem maksātājiem, kuri saprotoši uzņēma ūdenssaimniecības tarifu paaugstinājumu pagājušā gada augustā. Tagad varam atļauties ieguldīt vairāk līdzekļu ūdenssaimniecības tehnoloģiju attīstībā,» teic Limbažu pašvaldības SIA Komunālserviss valdes priekšsēdētājs Normunds Zaķis.

Palielinātais tarifs ļauj investēt tehnoloģiju atjaunošanā

Limbažu novadā ūdenssaimniecības tarifu par 27% palielināja no 2018. gada augusta. Tarifu pieaugums ir visai ievērojams, taču jāņem vērā, ka tarifu izmaiņas Limbažos nebija notikušas kopš 2012. gada. Šajā laikā būtiski ir pieaugušas elektrības cenas, kā arī minimālā darba alga, vides kontroles izdevumi. Jāpiebilst, ka jau iepriekš pakāpeniski savā pārziņā SIA Komunālserviss ir pārņēmusi arī pagastu apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības - šobrīd ārpus Komunālservisa ietvara darbojas vien Bīriņu, Vidrižu un Skultes ūdenssaimniecības. Izstrādājot jauno tarifu, tika ņemti vērā reālie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izdevumi jau pieminētajās pozīcijās, kā arī ES projektu ietvaros realizēto projektu rezultātā no jauna izbūvēto tīklu apsaimniekošana. «Diemžēl ES projektu gaitā izbūvēto tīklu visas apsaimniekošanas izmaksas nedrīkst iekļaut tarifu plānā - sanāk, ka jauno tīklu uzturēšana izdevumus neprasa, bet tas neatbilst reālajai situācijai - lai tīkli kalpotu daudzus gadu desmitus, tiem ir nepieciešami regulāri uzturēšanas pasākumi,» skaidro Normunds Zaķis.

Limbaži bija viens no pirmajiem novadiem, kurš Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniedza jauno tarifu plānu, kas ir saskaņā ar reālo situāciju pēc ES fondu projektu realizēšanas, tāpēc šobrīd Limbažu novadā ir viens no augstākajiem ūdenssaimniecības tarifiem valstī. Taču zināms, ka arī daļa no citiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem ir iesnieguši regulatoram jaunos tarifu plānus, kas liek domāt, ka tarifu palielinājums jau tuvākajā laikā gaidāms virknē Latvijas pašvaldību.

Jo vairāk, jo lētāk

Mazajos ciematiņos, kur ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī ūdens patēriņš, reālās ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas ir ļoti augstas, jo tīkli ir jāuztur neatkarīgi no patēriņa, tāpat arī jādarbina sūkņi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas mēneša griezumā par elektroenerģiju vien veido lielu summu. Ja rēķinātu tarifu katrā ciematā atsevišķi, tad dažviet tas sasniegtu pat piecus eiro par kubikmetru ūdens. Izprotot situācijas nopietnību attiecībā uz reālajām ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām un iedzīvotāju maksātspējas disbalansu nelielajos lauku ciematos, SIA Komunālserviss saskaņā ar uzņēmuma kapitāldaļu turētāja lēmumu ir izstrādājis vienotu tarifu gan visu apdzīvotu vietu, gan pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumiem. «Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu ietekmē patēriņš - jo tas ir lielāks esošo tīklu ietvarā, jo lielāki ir ienākumi, kas savukārt nozīmē mazāku vidējo maksu par kubikmetru. Tāpēc mēs ļoti priecājamies gan par mūsu esošo ražošanas uzņēmumu klātbūtni pilsētā, gan arī par jauno uzņēmumu ienākšanu un industriālās zonas attīstību. Esam gatavi kopā ar pašvaldību veikt tīklu paplašināšanu šo uzņēmumu vajadzību nodrošināšanai,» saka Normunds Zaķis.

Tīklu paplašināšana turpināsies

Izstrādes stadijā iesniegšanai VARAM ir SIA Komunālserviss projekta pieteikums par kanalizācijas tīklu paplašināšanu Dūņezera dārziņu masīvā, kas pakāpeniski pārtop par dzīvojamajiem rajoniem. Atgādināsim, ka šajā finanšu plānošanas periodā ES Kohēzijas fonds atbalsta tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanu. Uzņēmums sadarbībā ar pašvaldību plāno rast finansējumu arī ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, lai piedāvātu iedzīvotājiem pilnu pakalpojumu ciklu - gan notekūdeņu savākšanu, gan kvalitatīva dzeramā ūdens apgādi.

Lai veicinātu iedzīvotāju interesi par pieslēguma izveidošanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir izstrādāta pašvaldības un uzņēmuma atbalsta sistēma, kas paredz saņemt pieslēguma izmaksu atbalstu līdz 1500 eiro.