AS Sadales tīkls paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā
 
REKONSTRUĒTA. Liepājas 110/20/10 kV (kilovoltu) apakšstacija Zaļā birzs ©Publicitātes foto

Lai klientiem Liepājā ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS Sadales tīkls šogad pilsētas teritorijā plāno atjaunot vidējā sprieguma kabeļu līnijas 3,4 kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 2,9 kilometru garumā un rekonstruēt 11 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā un uzlabošanā ieguldot 622 000 eiro. Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 3200 mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

AS Sadales tīkls mērķtiecīgi atjauno, uzlabo elektrotīklu visā Latvijā. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas sadales pakalpojumu AS Sadales tīkls spētu sniegt augstā kvalitātē, tas kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, savlaicīgi jāatjauno, kā arī elektrotīklā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā, AS Sadales tīkls ik gadu pilsētā realizē apjomīgus elektrotīkla rekonstrukcijas un pārbūves projektus. Pakāpeniski pilsētā tiek atjaunotas gan vidējā sprieguma 10 kV (kilovoltu), gan zemsprieguma 0,4 kV kabeļu līnijas un rekonstruētas transformatoru apakšstacijas, kā arī vidējā sprieguma elektrotīklā tiek uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži. Nozīmīgs darbs liepājnieku elektroapgādes uzlabošanai paveikts iepriekšējos gados, veicot 110/20/10 kV apakšstaciju Zaļā birzs un Ezerkrasts rekonstrukciju. Abas apakšstacijas kopumā nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 23 000 klientu, tādēļ to rekonstrukcija bija ļoti nozīmīga, lai ilgtermiņā mājsaimniecībām un uzņēmumiem Liepājā nodrošinātu nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi un sprieguma kvalitāti.

AS Sadales tīkls turpina darbu, lai pakāpeniski atjaunotu pilsētas elektrotīklu, īpašu uzmanību pievēršot elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanai klientiem Karostā. Pērn Karostā viens no projektiem realizēts Laboratorijas ielā, kur veikta 1975. gadā izbūvētās vidējā sprieguma 10 kV kabeļu līnijas pārbūve 2,2 kilometru garumā, zemsprieguma 0,4 kV elektrolīnija pārbūvēta 0,1 kilometra garumā un rekonstruēta transformatoru apakšstacija. Līdz elektrotīkla pārbūvei piekļuve pie kabeļu līnijas AS Sadales tīkls darbiniekiem bija apgrūtināta, jo tā šķērsoja Beberliņu parku un mežainu apvidu. Kabeļu līnijai nebija iespējams piekļūt ar specializēto tehniku un elektrotīkla uzturēšanas, un remontu darbs uzņēmuma darbiniekiem sagādāja neērtības, savukārt klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos palielinājās elektroapgādes atjaunošanas laiks. Nereti elektrolīnijā, kura šķērsoja parku, bojājumus izraisīja saimniecisko darbu veicēji, kuri, veicot nesaskaņotus rakšanas darbus, bojāja kabeļu līniju, nodarot zaudējumus AS Sadales tīkls un radot elektroapgādes pārtraukumus klientiem. Rekonstrukcijas darbu laikā elektrotīklā uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļauj AS Sadales tīkls personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus elektrotīkla bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Elektrotīkla rekonstrukcija 2017. gadā veikta arī Piestātnes, Pulkveža Brieža, O. Kalpaka, Strazdu, Siļķu, Piltenes, Celmu, Šķēdes, Krūmu, Vānes ielās, kur kopumā vidējā sprieguma kabeļu līnijas atjaunotas 6 kilometru garumā, veikta 4 transformatoru apakšstaciju rekonstrukcija un izbūvēta jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,4 kilometru garumā. Elektrotīkla pārbūves darbu laikā transformatoru apakšstacijās uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži. Līdz ar elektrolīniju pārbūvi piegādātās elektroenerģijas kvalitāte un drošums uzlabosies vairāk nekā 2200 klientiem, kuru elektroapgādi nodrošina atjaunotais elektrotīkls, bet AS Sadales tīkls personāls spēs operatīvi piekļūt pie elektroapgādes infrastruktūras.

Arī šogad viens no plānotajiem projektiem tiks realizēts Karostā, Atmodas bulvārī un Pulkveža Brieža ielā, kur plānots atjaunot 1974. gadā izbūvēto vidējā sprieguma kabeļu līniju 1,2 kilometru garumā, zemsprieguma kabeļu līnijas 1,3 kilometru garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 3 transformatoru apakšstacijas, uzlabojot elektroapgādi. Elektrotīklu šogad paredzēts atjaunot arī Mežmalas un Viršu ielā, kur vidējā sprieguma kabeļu līnijas rekonstrukciju paredzēts veikt 0,5 kilometru garumā, zemsprieguma kabeļu līniju atjaunot 0,5 kilometru garumā un rekonstruēt vai izbūvēt 3 transformatoru apakšstacijas, savukārt Bāriņu ielā esošā transformatoru apakšstacija šā gada laikā tiks demontēta. Vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīklu plānots atjaunot arī Turaidas, Lazaretes un Britu flotes ielās. Šogad plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā transformatoru apakšstacijās tiks uzstādīti 6 attālināti vadāmi jaudas slēdži. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums, kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 3200 mājsaimniecībām un uzņēmumiem Liepājā, jo samazināsies elektroapgādes pārtraukumu skaits, kurus izraisa tehnoloģiski bojājumi novecojušās kabeļu līnijās.

AS Sadales tīkls turpina darbu, lai paaugstinātu sniegto sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma klientiem pilsētai blakus esošajos novados. Kopumā Liepājā, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Aizputes, Durbes, Vaiņodes un Priekules novados šogad AS Sadales tīkls atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 53,7 kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 37,5 kilometru garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 43 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 2,6 miljonus eiro.