Biznesa inkubatora uzņēmēju idejas uzņem straujus apgriezienus
 
Biznesa inkubators apvieno jaunos uzņēmējus, kuri rada gan ļoti praktiskas preces un pakalpojumus, gan atbalsta radošās industrijas, gandarīta ir Gundega Vanaga-Janberga ©Publicitātes foto

Kopš pagājušā gada 1. septembra darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori. Tajā skaitā arī Siguldā. Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

Gada laikā vēlmi uzsākt savu biznesu vai testēt biznesa idejas dzīvotspēju Siguldas biznesa inkubatorā izteikuši 27 jaunie uzņēmēji, no tiem 18 tā sauktajā pirmsinkubācijas procesā. Tas ir jaunums biznesa inkubatoru praksē, jo ne vienmēr visas idejas realizējas un ne vienmēr ir mērķtiecīgi tās attīstīt, bet pamēģināt vienmēr ir vērts. Tāpēc biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb openoffice, kur uzņēmēji var gan strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai. «Panākumi slēpjas neatlaidībā. Kalna virsotni var sasniegt soli pa solim,» uzsver inkubatora uzņēmēji.

Vaicāta par uzņēmēju interesi veidot savus uzņēmumus, inkubatora vecākā projektu vadītāja Gundega Vanaga-Janberga uzsver: «Uzņēmēju interese tiešām ir liela - mums ir daudz radošu un darboties gribošu cilvēku. Dažiem ar biznesa inkubatora speciālistu, mentoru vai cita veida atbalstu ir izdevies no idejas nokļūt līdz produktam un, ceram, līdz eksportspējīgiem uzņēmumiem. Daudziem inkubatora uzņēmējiem ir unikāli produkti un pakalpojumi ar lielu pievienoto vērtību. Protams, ir arī tādas jomas, kuras paredzētas vietējam tirgum - arī tās ir svarīgas un attīstāmas. Ja jūs jautājat, kāda ir mūsu misija un darba ikdiena, es saku: mēs esam kā telefona centrāle, kas zina, kur meklēt un ar ko savienot cilvēkus, kuri var palīdzēt uzņēmējam augt un attīstīties.»

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

Siguldas biznesa inkubatoram izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vietējo pašvaldību, kas augstu vērtē inkubatora ietekmi uz uzņēmējdarbības vides attīstību ne tikai novada ietvaros, bet visās 12 apkārtnes pašvaldībās. Uzņēmēju augstu vērtēti ir arī inkubatora organizētie semināri un forumi, kas brīvi pieejami ne tikai inkubatora ietvaros strādājošajiem uzņēmumiem, bet visiem interesentiem. Novembrī noritēs Uzņēmēju forums, kas ir teicama platforma informācijas apritei un kontaktu dibināšanai. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators ietvaros.