Sabiedrība būs jāinformē par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem pārkāpumiem

Saeima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kas nosaka pienākumu konkrētām institūcijām informēt sabiedrību par valsts amatpersonas darbībā konstatētajiem pārkāpumiem. Grozījumi arī precizē kārtību, kā valsts amatpersonas var savienot amatus.

Turpmāk Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Valsts ieņēmumu dienestam būs pienākums informēt sabiedrību par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem interešu konflikta pārkāpumiem, ievietojot informāciju institūciju mājaslapās.

Par Satversmes tiesas tiesnešu pārkāpumiem sabiedrību informēs Satversmes tiesa, par pārējiem tiesnešiem - Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārkolēģija, bet prokuroru pārkāpumiem - Ģenerālprokuratūra. Likuma grozījumi nosaka konkrētus termiņus un informāciju, kas iestādēm jāievieto savās mājas lapās.

Grozījumi arī precizē to amatpersonu loku, kuras ir tiesīgas pieņemt diplomātiskās dāvanas, pildot amata pienākumus oficiālo un darba vizīšu ietvaros, ja dāvanu apmaiņa ir iepriekš saskaņota un notiek protokolā noteiktajā kārtībā. Tās ir - Valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētājs, Ministru prezidents, ārlietu ministrs un šo amatpersonu laulātie.

Grozījumi paredz paplašināt iespējas valsts amatpersonas amata savienošanai, iekļaujot nosacījumu, ka arī tiesneši, prokurori, zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji, un citas amatpersonas drīkstēs ieņemt amatu nozares arodbiedrībā vai biedrībā.

Likuma grozījumi precizē kārtību, kā var savietot amatus cilvēki, kas darbojas Valsts prezidenta izveidotajās komisijās un padomēs, kā arī Ordeņu kapitulā. Tāpat izmaiņas nosaka, kā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora locekļi var savienot darbu ar citiem darbiem un kādā veidā viņi saņem atļauju.

Latvijā

Augstākā tiesa (AT) atstājusi negrozītu spriedumu, ar kuru vīrietim par gredzena kontrabandu gandrīz 100 000 eiro vērtībā piespriests nosacīts cietumsods uz vienu gadu, kā arī uz diviem gadiem atņemtas tiesības veikt starptautiskus preču pārvadājumus.