LBTU darbu sāk jaunā rektore

© f64.lv, Romāns Kokšarovs

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) no šodienas darbu sāk rektore, profesore Irina Arhipova un kopā ar viņu arī jaunā vadības komanda - zinātņu prorektors Gatis Vītols, studiju prorektore Ilze Beitāne un finanšu prorektors Linards Sisenis, aģentūra LETA uzzināja Jelgavas pašvaldībā.

Kā galveno darbības prioritāti turpmākajiem gadiem Arhipova izvirzījusi LBTU kā zinātnes universitātes statusa nostiprināšanu un ekosistēmas veidošanu universitātes stratēģiskās specializācijas jomās - biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs.

22.maijā LBTU Konventā par jauno universitātes rektori ievēlēja profesori Arhipovu. Viņa bija līdzšinējā LBTU zinātņu prorektore un universitātes vadības komandā strādā nepilnus piecus gadus, pirms tam pildot arī Konventa priekšsēdes pienākumus.

Profesore augstāko izglītību ieguvusi matemātikas nozarē un ir inženierzinātņu doktors. Profesionālo darbību LBTU Rhipova sākusi no 1991.gada, pakāpeniski attīstot gan akadēmiskā, gan administratīvā darba karjeru, vadījusi tolaik universitātes Zinātnes daļu un bijusi ilggadēja jaunizveidotās Informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāne.

Vēlāk plašu profesionālā darba pieredzi viņa ieguvusi, vadot Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu. Paralēli administratīvajam darbam profesore visus gadus nepārtraukti ir lasījusi lekcijas studentiem, ir vairāku mācību grāmatu autore augstākajā matemātikā un statistikā, kā arī bijusi aktīva zinātniskajā pētniecībā.

Zinātņu prorektors, profesors un vadošais pētnieks Vītols ir līdzšinējais Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns. Augstāko izglītību ieguvis Jelgavā, studējot bijušajā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģijas fakultātē pamatstudiju programmā "Datorvadība un datorzinātne" un augstākā līmeņa studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas". Aizstāvot promocijas darbu 2012.gadā, viņš ieguvis inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijās.

Profesionālo darbību universitātē Vītols sācis maģistra studiju laikā 2007.gadā un pakāpeniski attīstījis gan akadēmiskā, gan administratīvā darba karjeru LBTU. Jau studiju laikā ir vadījis fakultātes studējošo pašpārvaldi un darbojies Studiju padomē un Konventā kā students. Vēlāk ieguvis universitātes kolektīva uzticību un kā darbinieks ievēlēts LBTU Senātā un Konventā.

Vītolam ir plaša pieredze starptautisku zinātnisku projektu vadībā, kā arī sadarbībā ar uzņēmējiem un Jelgavas pašvaldību pētniecisko projektu īstenošanā. Viņa zinātniskās intereses saistītas ar digitālo risinājumu ieviešanu transporta sektorā, pilsētvides mobilitātes jautājumiem un informācijas sistēmu attīstīšanu, zinātniskās darbības rezultāti apkopoti vairāk nekā 50 zinātniskajās publikācijās.

Studiju prorektore, profesore un vadošā pētniece Beitāne jau nepilnu gadu ir LBTU studiju prorektore un augstākajā vadībā sākusi darbu iepriekšējās rektores Irinas Pilveres komandā. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvusi LBTU, bakalaura līmenī absolvējot bijušo Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un maģistra līmenī studējot programmā "Ekonomika", kur specializējusies virzienā "Uzņēmējdarbība un vadība". Inženierzinātņu doktora grādu 2008.gadā ieguvusi pārtikas zinātnē.

Akadēmisko karjeru mācībspēka statusā Beitāne sākusi doktora studiju laikā un no 2005.gada pakāpeniski attīstījusi studiju virzienu un kursus, kas saistīti ar uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem. Lasa lekcijas gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē, turklāt izglīto uztura jautājumos dažādu nozaru pārstāvjus. Savu profesionālo kompetenču dēļ iekļauta Veselības ministrijas Uztura padomē. Viņa ir aktīva LBTU Senāta un Konventa locekle.

Administratīvā darba pieredzi Beitāne ieguvusi, vadot LBTU Zinātnes un projektu attīstības centru. Turklāt pēdējos gados profesores pārraudzībā īstenoti universitātes attīstībai būtiski projekti "LLU Pārvaldības pilnveide" un "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās".

Finanšu prorektors, profesors un vadošais pētnieks Sisenis līdz šim ir bijis Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) dekāns. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvis LBTU, izvēloties studijas mežzinātnē, kas 2013.gadā noslēdzās ar promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda ieguvi mežzinātnē. Savulaik universitātē darbu sācis savu bakalaura studiju laikā, būdams pirmā kursa students, tobrīd kā Medību laboratorijas vadītājs un vēlāk kļuvis par bijušās Meža fakultātes dekāna vietnieku saimnieciskajos jautājumos.

Paralēli izglītības ieguvei jaunais prorektors attīstījis universitātē gan akadēmiskā darba, gan saimnieciski administratīvā darba karjeru, un jau 25 gadus nepārtraukti universitāte ir profesora vienīgā darba vieta. Fakultātē izveidojis Tālākizglītības centru un bijis tā vadītājs.

Sisenis ir ieguvis LBTU kolektīva uzticību un divus sasaukumus pilda arī Konventa priekšsēža vietnieka pienākumus. Pēdējo septiņu gadu laikā Siseņa vadībā MVZF galvenajā ēkā un tās teritorijā īstenoti vērienīgi atjaunošanas darbi, uzbūvēta un iekārtota LBTU Starpnozaru laboratorija, attīstot studiju un zinātnes infrastruktūru gan fakultātes, gan universitātes līmenī.

Jaunās rektores un viņas komandas pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Latvijā

Eiropas Savienības (ES) finanšu perioda no 2021.gada līdz 2027.gadam trešajā uzsaukumā Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) apstiprinājusi finansējumu 346,1 miljona eiro apmērā "Rail Baltica" projekta īstenošanai Latvijā, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā (SM).

Svarīgākais