Eksperti nosauc, kuras profesijas tuvakajā laikā būs vispieprasītākās darba tirgū

 
©pexels.com

Kvalitatīvas studijas un absolventu iespējas darba tirgū ir vieni no galvenajiem kritērijiem, pēc kādiem topošie studenti izvēlas, kurā augstskolā studēt, liecina pētījumu centra SKDS aptauja.

Jaunākās darba tirgus prognozes rāda, ka tuvāko piecu gadu laikā īpaši pieprasīti darba tirgū būs inženierzinātņu un augsto tehnoloģiju, kā arī dabaszinātņu speciālisti.

Aptaujā 62% respondentu atzinuši, ka izvēlētos studēt augstskolā, kas nodrošina kvalitatīvas studijas. Tas liecina, ka Latvijas iedzīvotāji novērtē kvalitatīvu augstāko izglītību un iegūtās zināšanas, kas noderēs nākotnes karjeras veidošanā.

Tieši ar karjeru ir saistīti arī nākamie kritēriji, pēc kuriem iedzīvotāji izvēlētos sev tīkamāko augstskolu. 11% respondentu ir svarīgi, lai augstskola piedāvā darba tirgū pieprasītas profesijas, savukārt 10% izvēlētos augstskolu, kuru iesaka darba devēji.

Ekonomikas ministrijas (EM) jaunākās, 2020.gadā publicētās, darba tirgus prognozes vidējā un ilgtermiņā liecina, ka tuvākajos gados darba tirgū būs liels pieprasījums pēc inženierzinātņu, dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas speciālistiem.

"Atbilstošās kvalifikācijas speciālistu iztrūkums līdz 2025.gadam varētu pārsniegt 17 tūkstošus, galvenokārt tādās jomās kā enerģētika, datorzinātnes, būvniecība un civilā celtniecība, kā arī elektronikā un automātikā," teikts EM darba tirgus prognozēs.

Tomēr vienlaikus EM norāda arī norāda, ka pamazām pieaug STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) virzienu absolventu skaits - no 2008.gada līdz 2017.gadam tas ir pieaudzis no 13% līdz 20%, kopumā palielinot jauno speciālistu piedāvājumu darba tirgū.

Arī RTU novērojumi liecina, ka pēdējos gados jaunieši ir sadzirdējuši darba devēju aicinājumu studēt inženierzinātnes, dabaszinātnes un augstās tehnoloģijas, jo interese par studijām RTU ir palielinājusies.

Aptaujā respondenti atzinuši, ka viņu uztverē RTU nodrošina kvalitatīvas studijas, ir uzticama un stabila, kā arī piedāvā darba tirgū pieprasītas profesijas un ir inovatīva un mūsdienīga.