Turpina izzust mazās lauku skolas: beidz pukstēt Stāmerienas skolas sirds

 
PĒDĒJOREIZ. 6. jūlijā Stāmerienas pamatskola pēdējo reizi pie sevis aicināja absolventus un pedagogus, lai kopīgi gremdētos atmiņās par skolas laiku. 7. jūlijā plāksnīte ar skolas nosaukumu no ēkas bija jau noņemta. Savu simtgadi mācību iestāde tā arī nesagaidīja ©Līga NESTERE-NIKANDROVA

Pēdējo 20 gadu laikā Latvijā vispārizglītojošo dienas skolu skaits samazinājies par vairāk nekā 300 mācību iestādēm. Skolu tīkla reforma vēl nav galā – arī šogad pašvaldības lēmušas par 13 skolu slēgšanu un 40 izglītības iestāžu reorganizāciju (vārda «likvidēšana» ausij tīkamāks apzīmējums). Arī Stāmerienas pamatskola ir iekļauta šajā sarakstā un septembrī vairs pie sevis nesauks izglītojamos.

Oficiāli lēmums par skolas likteni tika pieņemts jau pavasarī, bet praktiski skolas sirdspuksti apstājās 6. jūlijā - uz skolu bija salidojuši tās absolventi un pusnaktī, kad izskanēja pēdējais zvans, visi bija iznākuši laukā savu mācību iestādi apskaut pēdējo reizi (burtiskā nozīmē). Jau 7. jūlija rītā plāksnīte ar skolas nosaukumu bija noņemta. Palikusi vien bezpersoniska ēka. Jācer, ka tā sev ar laiku atradīs jaunu identitāti, nevis kļūs par līdzinieci piecus kilometrus attālajai ēkai - kādreizējai Kalnienas pamatskolai, kas jau kopš 2004. gada stāv pamesta, ar skaidu plāksnēm aizsistiem logiem…

ATMIŅĀM. Skolas pagalmā ilgus gadus ziedējušas rozes. Lai pedagogiem viņu sētā allaž būtu kāda piemiņa no skolas, salidojumā katram tika dāvināts rožu stāds / Līga NESTERE-NIKANDROVA

Reiz bija pat trīs skolas

Pāršķirot vēstures lapaspuses, jāteic, ka aizsākumi izglītībai Stāmerienas pagastā meklējami jau pirms 172 gadiem, kad vienlaikus Stāmerienā pastāvējušas trīs skolas. 1921. gadā tās visas tika apvienotas vienā. 1922. gadā Stāmerienas pagastā sākās jaunās pamatskolas celtniecība, un pēc četriem gadiem tajā sākās mācības. Tuvākajos gados Stāmerienas pamatskolai vajadzēja svinēt savu simtgadi, taču savu 100. jubileju tā tomēr nepiedzīvos. Šogad Gulbenes novada dome nolēma - skola ir jāslēdz (Stāmerienā uz citu ēku pārceļ vienīgi pirmsskolu). Domes pārstāvji teic, ka diskusijas par pārmaiņām ilgušas vismaz gadu, vietējie iedzīvotāji gan norāda - viņi par plāniem uzzinājuši vien šā gada sākumā un tā esot bijusi negaidīta un ļoti pēkšņa vēsts - tik tikko skola bija izgājusi piņķerīgo akreditācijas procesu, lai varētu turpināt darbu, un, lūk, kāds rezultāts! Vietējie bija gatavi cīnīties par savu skolu, vienu brīdi pat šķitis - novada deputāti viņus sadzirdējuši, taču šī sajūta bija mānīga. Gala verdikts bija nelokāms - skola beidz pastāvēt. Iemesls? Mērķis jau cēls - novada bērniem nodrošināt konkurētspējīgu izglītību. Esošais skolēnu skaits Stāmerienas pamatskolā (53 izglītojamie) jau šobrīd neļauj pilnvērtīgi īstenot pamatizglītības programmu, ko būs vēl sarežģītāk izdarīt, kad dzīvē būs jāievieš jaunā izglītības satura prasības, lasāms Gulbenes novada pašvaldības februāra paziņojumā.

Mērķis jau nav peļams

«Mums rūp katrs mūsu novada bērns, tāpēc meklējam veidus, lai spētu viņiem piedāvāt pēc iespējas labākas izglītības iespējas. Tuvāko trīs četru gadu laikā mums ir plāns izveidot vienu divas spēcīgas vidusskolas, kas piedāvā kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības programmas, modernu mācīšanas pieeju, ir aprīkotas ar dažādiem digitāliem risinājumiem. Skatīsimies, kādi būs Izglītības un zinātnes ministrijas uzstādījumi, piemēram, attiecībā uz izglītojamo skaitu klasēs, un tad arī pieņemsim attiecīgus lēmumus,» norāda Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Viņaprāt, ir labāk, ja skolēni, labākie pedagogi, finansējums tiek koncentrēti dažās, bet spēcīgās skolās, nevis katram tiek pa drusciņai. «Vēlamies, lai mūsu skolēni paliek novadā, tieši tādēļ tik ļoti iestājamies, piemēram, par to, lai saglabātu profesionālo skolu Rankā [mācību iestāde Rankā turpmāk būs viena no Ogres tehnikuma struktūrvienībām, mazā skolēnu skaita dēļ to bija iecerēts slēgt],» skaidro N. Audzišs.

MODERNS, CERAMS - NODERĪGS ARĪ NĀKOTNĒ. 2012. gadā svinīgi tika atklāts Stāmerienas pamatskolas sporta laukums - moderns un plašs stadions. Par tādu daudzas skolas var tikai sapņot. Skolēni tajā vairs nerosīsies, cerams, ka vietējie iedzīvotāji to turpinās izmantot savām sportiskajām aktivitātēm / Līga NESTERE-NIKANDROVA

Vēl neatrasināti jautājumi

Argumenti par skolu tīkla sakārtošanu, no vienas puses, ir saprotami un akceptējami, taču pārmaiņas nes sev līdzi arī virkni neskaidru un vēl neatrisinātu jautājumu. Piemēram, kā skolēns no Stāmerienas un Kalnienas nokļūs skolā Gulbenē? Ne visi vecāki strādā, un, ja strādā - ne visiem darbavieta ir Gulbenē, lai, braucot uz un no darba, parūpētos arī par atvases nokļūšanu skolā un mājās. Vietējie apgalvo - Gulbenes novada vietvara pateikusi, lai brauc ar sabiedrisko transportu. N. Audzišs stāsta, ka Autotransporta direkcijā drīz tiks izsludināts jauns konkurss par lotēm katrā reģionā. Piemēram, viena lote pienākas Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadiem. SIA Gulbenes autobuss piedalīsies šajā konkursā. Ir maršrutu tīkli, kas ir valsts subsidēti. Ja kādu posmu, kurā pašvaldība redzēs skolēnu plūsmu, nenosegs valsts atbalstītais maršruts, pašvaldība sola nākt palīgā, nodrošinot, lai skolēns līdz jaunajai mācītu iestādei tiek. Bet interesanti - 1. klases skolnieks viens pats tagad pulksten 7 kāps sabiedriskajā transportā un pulksten 18 un vēlāk atbrauks mājās? Šoferis taču nebūs vienlaikus arī aukle, viņa uzdevums ir pasažierus nogādāt no punkta A līdz punktam B, nevis pieskatīt braucējus. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs apgalvo, ka par šo aspektu ir padomāts - tikšot nodrošināts, lai autobusā ir persona, kas mazos pieskatīs, gādās, lai visi ir piesprādzējušies. Cerams, ka šajā gadījumā solīts makā kritīs.

Drošības spilvens un kompensācija

Stāmerienas pagasta pārvaldes pārstāve Gaida Vīksniņa zina stāstīt, ka visi Stāmerienas skolas bērni ir atraduši sev jaunu izglītošanās pieturu. Turklāt uz to aicina līdzi arī savus mīļākos skolotājus. Attiecībā uz pedagogiem, par visiem 100% vēl nevarot apgalvot, ka darbs savā specialitātē vai citā profesijā ir atrasts. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs mierina - tiem, kuriem darbu neizdosies atrast, tiks izmaksātas kompensācijas, kā to paredz likumdošana. Der atgādināt arī par valsts piedāvāto drošības spilvenu, proti, tas pienākas pirmspensijas vecuma pedagogiem (trīs un mazāk gadus pirms pensijas) ar vismaz 25 gadu stāžu, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti skolā, kuru slēdz vai reorganizē. 2019. gadā kopējā atvēlētā summa šim mērķim ir 372 316 eiro. Pabalsta izmaksu un tās pārtraukšanu administrē pašvaldība.

Pagasts novecos

Bet kas notiks ar pašu skolas ēku? «Stāmerienas pagastu saredzam kā novada tūrisma meku. Mums ir skaista baznīca, tiek atjaunota Stāmerienas pils. Tiks restaurētas arī tās iekštelpas. Visapkārt ir ezeri, skaista daba. Arī skolas ēka nākotnē varētu iekļauties šajā tūrisma kartē, piemēram, tur varētu tapt viesnīca vai vieta, kur rīkot dažādas nometnes,» prāto N. Audzišs. Pagaidām gan tās ir tikai ieceres, jo vēl neviens konkrēts ēkas pircējs nav uzradies.

Skola tur vairs noteikti nebūs, taču zinību pils slēgšana neveicina pagasta attīstību, ir pārliecināta G. Vīksniņa. Pat ja izdodas veiksmīgi piesaistīt tūristus, ciemiņi paliek ciemiņi, viņi atbrauc un aizbrauc, bet pamatiedzīvotāju tādēļ vairāk nekļūst. «Ja nav skolas, tas noteikti atstās ietekmi uz to, ka Stāmerienu par savu dzīvesvietu mazāk izvēlēsies jaunas ģimenes, jo cilvēki taču meklē mājvietu tur, kur tuvumā ir bērnudārzs, skola. Pagasts novecos,» domā G. Vīksniņa.

Paliks atmiņas

Rūgtumu par skolas slēgšanu neslēpa arī uz Stāmerienas pamatskolas salidojumu sabraukušie. Lai arī, protams, valdīja atkalredzēšanās prieks, skanēja pateicības vārdi pedagogiem, tika raisīts atmiņu kamols par skolas dienas ēverģēlībām, jaukiem kopā būšanas brīžiem, skolas tradīcijām, tomēr kaut kur dziļi sirdī vairumam bija smeldze par skolas likteni. Skola paliks vairs tikai atmiņās. Pozitīvās atmiņās. Absolventu vidū gan izskanēja atziņa, ka daļēji vaina par šādu iznākumu - skolas slēgšanu - jāuzņemas katram no mums, jo, ja demogrāfijas līkne virzītos augšup, Latvijā dzimtu bērni, skolas nebūtu masveidā jālikvidē. Taču par savu vainas daļu būtu jāpadomā arī valsts politikas veidotājiem - kāpēc bērni nedzimst un kādēļ daudz vairāk netiek atbalstītas ģimenes, kas nolemj par labu bērna laišanai pasaulē.

Uzziņai!

Skolu tīkla sakārtošana Gulbenes novadā šogad:

Darbu pārtrauc Galgauskas un Stāmerienas pamatskola, K. Valdemāra un Gulbenes sākumskola. Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolai šis būs pēdējais mācību gads, iestāde pārstās eksistēt ar 2020. gada 1. jūliju. Vakarskolas programmās pēc tam varēs mācīties Gulbenes 2. vidusskolā, vēsta dzikstele.lv. Turklāt skolu tīkls Gulbenes novadā vēl nav sakārtots, arī turpmākajos gados pārmaiņas klauvēs pie citu skolu durvīm.