"Latvenergo" aug ar praktikantiem

 
©Ekrānuzņēmums no Neatkarīgās

Vasara ir izklaides, vilinājumu, bezrūpības, piedzīvojumu un atpūtas laiks, bet vienlaikus tas var būt arī lielo iespēju laiks ikvienam augstākās un profesionālās izglītības iestādes audzēknim mūsu uzņēmumā, izmantojot iespēju pārbaudīt teoriju praksē un turpinot mācīties no labākajiem enerģētikas nozares speciālistiem.

AS Latvenergo praktiskās apmācības studējošiem jauniešiem piedāvājusi visā savā darbības laikā, bet kopš 2007. gada darbaudzināšanas jautājumiem pievēršam īpašu uzmanību. Esam daudz mācījušies un pilnveidojušies šajā laikā periodā, līdz ar to varam apgalvot, ka sagatavojam kvalitatīvas praktiskās apmācības programmas un speciālistus - nākotnes darbiniekus, vienlaikus jauniešiem sniedzot noderīgu pieredzi visam mūžam.

Mācās ne tikai jaunieši, kuri nokļūst pie mums praksē, bet arī darbaudzinātāji apgūst jaunas zināšanas gan no jauniešiem, gan uzņēmuma veidotās apmācību programmās, kas paredzētas kvalifikācijas celšanai. Šīs savstarpējās mijiedarbības rezultātā paaugstinās prakses kvalitāte uzņēmumā. Darbaudzinātājs realizē praktiskās apmācības procesu saskaņā ar prakses programmu, kura izveidota atbilstoši konkrētās profesijas standartam un uzņēmuma vajadzībai. Būt darbaudzinātājam mūsu uzņēmumā nozīmē rūpēties par to, lai ar savu pedagoģisko darbu veicinātu profesijas atpazīstamību un prestižu. To mēs saucam par misijas darbu, un ikvienam darbiniekam, kurš ir iesaistījies jauniešu apmācībā, deg acis un ir milzīga vēlme nodot zināšanas jauniešiem. Šis pienākums ir izaicinošs, jo darbaudzinātājam savā darbībā jābūt vērstam uz praktikantu interesējošā rezultāta sasniegšanu un tas maksimāli jāsabalansē ar uzņēmuma interesēm un nākotnes darba spēka nepieciešamību, proti, sagatavot speciālistu, kuru jebkurā brīdī varam integrēt mūsu darba vidē, tā veicinot profesijas pēctecību un progresu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu praksi, ir svarīga atgriezeniskā saite: praktikants - uzņēmums - praktikants. Mums šī informācija ļauj saprast, kas apmācību procesā ir pilnveidojams, savukārt jaunietim ir iespēja saskatīt savas priekšrocības, stiprās puses un apzināt nepieciešamās kompetences, kuru pilnveidošanai jāpievērš lielāka uzmanība. Tādējādi, nepārtraukti kopā attīstoties, nonākam pie motivējošas apmācību vides, kas balstīta uz uzticību un paļāvību, vienlaikus izrādot savstarpēju cieņu un godīgumu, sasniedzam gan uzņēmuma mērķus, gan katra praktikanta individuālos mērķus.

Ņemot vērā darba tirgus attīstības tendences, darba devēji šobrīd cīnās ne tikai par katru kandidātu darba tirgū, lai aizpildītu vakanci, bet sīva cīņa notiek arī par katru praktikantu, jo šī ir vienreizēja iespēja apmācīt un izaudzināt uzņēmumam nepieciešamo speciālistu. Līdz ar to jauniešiem rodas plašākas izvēles iespējas atrast un apgūt izvēlēto profesiju uzņēmumā, kura kultūra ir saistoša jaunietim, un atrodot savu lielisko nākamo darba devēju. Neskatoties uz iepriekš minēto par saspringto situāciju darba tirgū, mēs kā apmācību nodrošinātājs un iespējamais nākotnes darba devējs vēlamies, lai labākais darbaudzinātājs satiekas ar labāko audzēkni. Lai to realizētu, praktikantu atlases procesā pretendentus vērtējam pēc vairākiem kritērijiem, kas saistīti ar jaunieša akadēmisko sniegumu jeb sekmēm, motivāciju un interesi apgūt praktiskās iemaņas, kā arī komunikācijas prasmēm, spēju iesaistīties sarunā, veidot dialogu. Pat ja konkursa ietvaros jaunietis neiegūst prakses vietu, arī atlases intervija ir kā pirmā vērtīgā pieredze jaunietim, ieejot darba tirgū.

Motivāciju praktikantos rada apziņa, ka viņi ir kāda nozīmīga un jēgpilna uzdevuma izpildītāji, arī novērtējums no kolēģiem būtiski palielina jauniešu iesaisti procesā, un, protams, ikviens praktikants augstu novērtē iespēju prakses laikā saņemt atalgojumu jeb stipendiju par savu paveikto darbu. Šobrīd mūsu uzņēmumā tā ir 400 eiro mēnesī (neto).

Praktikantu piesaisti Rīgas un Pierīgas reģionā izvietotajām prakses vietām varētu raksturot kā samērā viegli izpildāmu uzdevumu, kas skaidri apliecina faktu par ekonomikas koncentrēšanos ap šo Latvijas teritoriju, bet, ņemot vērā to, ka uzņēmuma ražotnes atrodas arī ārpus Rīgas un Pierīgas, proti, Ķeguma HES un Pļaviņu HES, studentiem, kuri nolems iesaistīties praksē un iziet to reģionos izvietotajās ražotnēs, piedāvājam paaugstinātu stipendiju. Izskatot individuāli katra kandidāta pieteikumu uz prakses vietām ražotnēs reģionos, nosakām stipendijas apmēru līdz 600 eiro mēnesī (neto). Prakses laikā pret jebkuru praktikantu izturamies kā pret līdzvērtīgi darbinieku, un tas liek saprast, ka tiek gaidīts tāds sniegums, kā rezultātā iespējama ilgtermiņa sadarbība un veidojas cita attieksme pret veicamajiem uzdevumiem, un paaugstinās atdeve. Jo vairāk skaidrosim nozari, mūsu uzņēmuma darbības principus, procesus, jo vairāk veicināsim izpratni, un topošais profesionālis būs spējīgs ieteikt inovatīvus nākotnes risinājumus.

Mēs apzināmies savu atbildību pieredzes pārņēmēju un arī sabiedrības priekšā. Gada laikā uzņemot ap 100 praktikantiem, vienlaikus veicam sociāli atbildīgu aktivitāti, jo visus apmācītos praktikantus uzņēmums nevar pieņemt darbā, taču, apmācot jauniešus un attīstot kompetences, kas būs noderīgas Latvijas darba tirgum, uzņēmums veicina kvalificētu darbinieku skaita pieaugumu nozarei kopumā, palīdzot maziem un vidējiem uzņēmējiem, kuriem nav iespējas nodrošināt apmācības uzņēmumā ierobežoto resursu dēļ. Turklāt ikviens no šiem praktikantiem turpmāk var būt mūsu uzņēmuma klients, sadarbības partneris vai nozarē nodarbinātais, un, satiekoties citos apstākļos, jau būs izveidojies uzticības kredīts, kas balstīts uz lielisku iepriekšējo pieredzi - sadarbību prakses laikā.

Atbildot sev uz jautājumu, kāpēc mēs to darām un ieguldām daudz resursu, katru reizi nonākam pie secinājuma, ka galvenie ieguvumi ir jauni talantīgi darbinieki uzņēmumam, esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana savstarpējas mijiedarbības rezultātā un gandarījums par nozares attīstību kopumā.

Esam pārliecināti, ka teorija ir prakses bērns (Nasims Talebs) un nav iedomājami, ka tā viena bez otras varētu pastāvēt un radīt izcilus speciālistus nozarei.

Santa Ustrisova, AS Latvenergo Baltijas personāla vadītāja