RSU – labākā reputācija Latvijā un darba devēju novērtēta izglītība

 
©RSU

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstskolām Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU deviņās fakultātēs vairāk nekā 9000 studentu apgūst 69 medicīnas un veselības aprūpes, kā arī modernas sociālo zinātņu studiju programmas.

Tās ļauj kļūt par augsti kvalificētiem ārstiem, zobārstiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, farmaceitiem, sabiedrības veselības speciālistiem, audiologopēdiem, mākslas terapeitiem, uztura speciālistiem, politologiem, diplomātiem, žurnālistiem, komunikācijas un multimediju speciālistiem, juristiem, antropologiem un citiem darba vidē pieprasītiem profesionāļiem.

Praktiskām iemaņām bagāta un darba devēju novērtēta izglītība Latvijā un ārzemēs

RSU piedāvātās studiju programmas nodrošina praktiskām iemaņām bagātu izglītību, kas ļauj absolventiem veiksmīgi startēt darba tirgū. Šie faktori, kā arī izglītības kvalitātes augstais novērtējums ļāvis RSU divus gadus pēc kārtas ierindoties Latvijas augstskolu reputācijas topa līderpozīcijā*. RSU diploms tiek augstu vērtēts ne vien Latvijā, bet arī ārvalstīs, par ko liecina fakts, ka katrs ceturtais RSU students ir no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Somijas un vēl teju 50 valstīm.

RSU mācībspēki - vietēji un starptautiski eksperti

RSU studiju kvalitāti veido augstvērtīgs programmu saturs un docētāji, kas ir savas jomas profesionāļi un viedokļu līderi, kas ir guvuši atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Studentu un docētāju attiecība RSU ir 13:1. Tas nozīmē, ka augstskola spēj nodrošināt individuālu pieeju katram studentam. Savukārt RSU ārvalstu docētāji ir 16% no kopējā akadēmiskā personāla, kas ļauj studentiem iegūt plašāka un starptautiski aktuālas zināšanas izvēlētajā studiju jomā.

Inovatīva, pētniecībā un simulācijā balstīta izglītība

RSU arvien vairāk attīsta simulācijā balstītas studijas. Pirms doties uz slimnīcu pie reālā pacienta, medicīnas un veselības aprūpes studenti apgūst nepieciešamās prasmes, izmantojot mulāžas, manekenus un 3D anatomijas iekārtas Anatomikumā, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un Zobārstniecības fakultātes pirmsklīnikā. Topošie ārsti, zobārsti, rehabilitologi, māsas un citi veselības aprūpes speciālisti virtuālā vai simulētā vidē apgūst zobu plombēšanas un pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, mācās veikt injekcijas, ultrasonogrāfiju un citus izmeklējumus.

Arī topošie sociālo zinātņu speciālisti attīsta savas praktiskās iemaņas jau studiju procesā. Piemēram, topošie juristi, kuri RSU specializējas medicīnas, sociālajās un policijas tiesībās, izspēlē tiesu procesu speciāli aprīkotajā zālē, bet topošie Eiropas studiju fakultātes politologi izspēlē augsta līmeņa diplomātisko sarunu simulācija. Savukārt Komunikācijas fakultātes studenti darbojas multimediju studijā un, iesaistoties RSU studentu medija Skaļāk! veidošanā, gūst praktisku pieredzi mediju darbībā - domāt, plānot un veidot saturu radio, TV un interneta platformās, vadīt reportāžas no pasākumiem, izstrādāt savas rubrikas, rakstīt publikācijas. Kopš 2015. gada RSU izdod studentu žurnālu Inquisitio - vienīgo studentu pētnieciskajai žurnālistikai veltīto izdevumu Latvijā. Līdzšinējo RSU studentu veikumu atzinīgi novērtējuši vairāki augsta līmeņa mediju eksperti un pētnieciskie žurnālisti.

Labi attīstītā pētnieciskā infrastruktūra - 35 studiju bāzes, institūti un laboratorijas visā Latvijā, kā arī iespēja jau studiju procesā piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs padziļina jauniešu zināšanas un ļauj tiem atsperties zinātniskiem sasniegumiem.

Studentcentrēta pieeja

RSU studiju process ir centrēts uz studentu. Tas nozīmē, ka RSU izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas studiju metodes un veicina studējošo patstāvīgumu. RSU rūpējas arī par abpusēju cieņu studējošā un mācībspēka attiecībās. RSU ņem vērā un respektē studentu vajadzību daudzveidību, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā plašo un starptautisko universitātes vidi.

RSU studenti piedalās būtisku lēmumu pieņemšanā, kā arī regulāri ierosina uzlabojumus studiju saturā. Pilnveidojot jau esošās studiju programmas un veidojot jaunas, akcents tiek likts uz to, lai students iegūtu tās zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir un būs pieprasītas mūsdienu darba tirgū. Studentiem ir iespēja darboties Studējošo pašpārvaldē un nodrošināt studentu interešu pārstāvniecību ar studijām saistītajos jautājumos gan augstskolas, gan valsts mērogā.

Aktīva studentu dzīve

Brīvajā laikā RSU studenti aktīvi iesaistās sportiskajās un mākslinieciskajās aktivitātēs. Augstskolā darbojas starptautisku atzinību guvušais jauktais koris Rīga un tautas deju kolektīvs Ačkups. RSU ir arī savs sporta klubs, kurā kvalificētu treneru vadībā studenti trenējas vīriešu un sieviešu basketbolā, volejbolā, florbolā, peldēšanā u. c. Tieši RSU aizvadītajos gados ir bijusi lielākā maratona komanda starp Latvijas augstskolām, bet pārstāvēto valstu ziņā Lattelecom Rīgas maratonā RSU pērn bija nepārspēti līderi. Iesaistoties RSU Studējošo pašpārvaldes darbā, studentiem ir plašas iespējas attīstīt prasmes argumentācijā, projektu vadībā un pasākumu organizēšanā.

***

Satiec un iepazīsti Rīgas Stradiņa universitāti izstādē Skola un Atvērto durvju dienā!

Starptautiskajā izglītības izstādē Skola no 1. līdz 3. martam

RSU stendā varēs:

• uzzināt aktuālo informāciju par studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem;

• klātienē satikt visu fakultāšu studentus un mācībspēkus;

• izmēģināt gan karjeras testu, gan arī virtuālās realitātes spēli Vai tev ir #iekšasstudētRSU?. Spēle vedīs aizraujošā ceļojumā caur medicīnas un veselības aprūpes un sociālo zinātņu studiju labirintiem un atraktīvā veidā ļaus atrast piemērotāko profesiju un studiju programmu;

• iepazīt studiju procesā izmantotās mulāžas, simulācijas ierīces un praktiski izmēģināt zobu urbšanu, injekciju veikšanu un pirmās palīdzības sniegšanu.

RSU Atvērto durvju dienā 30. martā topošie studenti aicināti:

• iepazīt RSU studiju vidi;

• satikt un iztaujāt studentus un mācībspēkus no visām RSU fakultātēm;

• uzzināt aktuālāko informāciju par studiju programmām, uzņemšanas prasībām un darba iespējām pēc absolvēšanas;

• praktiski izmēģināt dažādas medicīniskās manipulācijas ar simulācijas iekārtām - labot zobus 3D vidē, injicēt zāles manekena rokā, pieņemt simulētas dzemdības, atdzīvināt pacientu, veikt laparoskopiskās operācijas un ultrasonogrāfijas simulācijas u.c.;

• apmeklēt RSU Komunikācijas fakultātes studentu medija Skaļāk! multimediju studiju un piedalīties radio tiešraides veidošanā, kā arī piedalīties spēlēs un konkursos, lai iepazītu jurista, politologa u.c. sociālo zinātņu profesijas;

Vairāk informācijas - www.rsu.lv un RSU sociālo mediju kontos.

*2017. un 2018. gada Kantar TNS Latvijas augstskolu reputācijas pētījums