Izglītības un izaugsmes iespējas – nākotnes panākumu atslēga karjerā

 
©Publicitātes foto

Izaugsmes un karjeras iespējas, mūžizglītība – tie ir ļoti būtiski aspekti darba tirgū. Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš tam, lai darbiniekiem būtu iespējas ne tikai pilnvērtīgi strādāt, atpūsties, bet arī izglītoties. To vidū ir arī Maxima Latvija – lielākais privātais darba devējs Latvijā.

Apmācības sistēma

Šobrīd Maxima Latvija nodarbina ap 7500 darbinieku, nodrošinot karjeras attīstības iespējas ne vien tirdzniecībā, bet arī pārtikas ražošanā, loģistikā un administrācijā - kopumā 240 dažādos amatos. Uzņēmums ir atvērts ne vien augsta līmeņa profesionāļiem, bet labprāt savā komandā aicina arī darbiniekus ar nelielu vai bez darba pieredzes, piemēram, studentus. «Ikvienam uzņēmuma darbiniekam atbilstoši darbības jomai un veicamajam darbam ir nodrošināta ievada mācību programma. Teorētisko zināšanu apguvei tirdzniecībā, pārtikas ražošanā un loģistikā strādājošajiem pamatā izmantojam e-apmācības, kas ir ērts veids saņemt apmācību jau pirmajā darba dienā. Savukārt praktiskā apmācība notiek pieredzējuša kolēģa, varam to saukt arī par mentoru, vadībā. Biroja darbiniekiem organizējam ievadsemināru, kurā ne vien iepazīstinām ar uzņēmuma kultūru, vērtībām un sadarbības principiem, bet rosinām arī pašiem dalīties ar pirmajiem iespaidiem jaunajā darbavietā un interaktīva veidā vizualizēt savas gaidas un mērķus mūsu uzņēmumā. Jāteic, ka komanda un kolēģu atbalsts, ne vien uzsākot darbu, bet arī ikdienā, ir viens no visaugstāk novērtētajiem faktoriem, kuru min mūsu darbinieki kā mūsu uzņēmuma priekšrocību,» skaidro Maxima Latvija Personāla attīstības daļas vadītāja Eva Bērziņa-Zommere.

Karjeras kāpnes

Neatkarīgi no darbības jomas un amata pozīcijas uzņēmumā strādājošajiem ir plašas profesionālo un personības kompetenču attīstības iespējas, kas, protams, veicina arī karjeras izaugsmes potenciālu. Piemēram, no darbiniekiem, kuri ir iesaistījušies iekšējo treneru programmā, vairāk nekā 10% īsā laikā ir mainījuši amata pozīciju uz augstāku. Straujākā karjeras izaugsme, protams, ir novērojama tieši tirdzniecības jomā strādājošajiem, jo veikals ir kā neliels uzņēmums ar pietiekami vertikālu struktūru un dinamisku darba vidi, kurā ikviens darbinieks, parādot teicamu darba sniegumu un izaugsmes vēlmi, var veidot veiksmīgu karjeras ceļu. Vadības procesa ietvaros tiek izvērtēts arī darbinieku izaugsmes potenciāls un veidoti pēctecības plāni. Tāpat izveidota arī īpaša attīstības programma tirdzniecības darbiniekiem, kuri ir saņēmuši augsta potenciāla novērtējumu. Sekmīgi absolvējot šo programmu un paplašinot savu kompetenču un prasmju loku, darbiniekam ir iespēja saņemt piedāvājumu darbam atbildīgākā vai ievērojami augstākā amatā.

Noteikti jāmin karjeras un izaugsmes iespējas jauniešiem un studentiem. Pērn Maxima Latvija atvēra pirmo Maxima Express veikalu Baltijā. Tā koncepts, kas paredz ātru un ērtu iepirkšanos steidzīgajiem pilsētniekiem, ir kļuvis īpaši aktuāls jauniešiem un studentiem, kuri papildus mācībām vēlas attīstīt savas komunikācijas un menedžmenta prasmes, esot patstāvīgi un nopelnot konkurētspējīgu atalgojumu aktuālākajām vajadzībām.

Vadītāju skola

Jau vairākus gadus viena no lielākajām apmācību programmām uzņēmumā ir Vadītāju skola, kura ir guvusi novērtējumu arī ārpus uzņēmuma, saņemot Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas Gada balvu 2017. gadā. Sākotnēji programma tika veidota kā pamata apmācības programma veikalu direktoriem un to pēctečiem jeb darbiniekiem ar augstu karjeras attīstības potenciālu, nodrošinot deviņu dienu apmācības gan par uzņēmuma darbības un vadības procesiem, gan vadītāja kompetenču attīstību. Pagājušajā gadā programma ir paplašināta ar vēl vienu līmeni, kas aptver četru dienu apmācību programmu veikala administrācijas darbiniekiem - vecākajiem kasieriem, maiņu vadītājiem, menedžeriem un administratoriem. «Šīs apmācības sniedz iespēju apgūt gan saskarsmes pamatprincipus komandā, gan komunikācijas prasmes ar klientu, kā arī apgūt ikdienas darba plānošanas principus un rīkus un iemācīties vadīt sevi stresa situācijās. Nenoliedzami šīs programmas lielākā vērtība ir tās pasniedzēji, jo tie ir mūsu uzņēmuma iekšējie treneri, kuri ikdienā veic to pašu darbu, ko mācību dalībnieki. Līdz ar to tā ir arī lieliska iespēja vērtīgai pieredzes apmaiņai,» akcentē Eva Bērziņa-Zommere.

Mūžizglītība un citi bonusi

Šobrīd viena no uzņēmuma personāla vadības stratēģijas vadlīnijām ir mūžizglītība, tāpēc īpašs akcents tiek likts uz mācīšanās kultūras attīstīšanu un veicināšanu. Tā, piemēram, katru ceturksni uzņēmums finansē iespēju ikvienam darbiniekam apgūt kādu no LU Open minded tiešsaistes kursiem. Kursu piedāvājumā ir visdažādākās tēmas - no mikroekonomikas līdz apzinātībai. Tā ir darbinieka izvēle, neveidojot sasaisti ar ikdienas darba pienākumiem. Atsaucība esot liela, un saņemti atzinīgi vārdi par šādu iespēju izglītoties. Priecējot, ka nu jau aktīvāk uz kursiem piesakoties ne tikai biroja darbinieki, kā tas bijis sākumā, bet aktīvāki kļūst arī veikala darbinieki. Tāpat otro gadu tiek rīkota Zinību nedēļa, kuras ietvaros ikviens darbinieks tiek aicināts piedalīties gan iekšējo, gan ārējo runātāju lekcijās par visdažādākajām tēmām. Tās tiek organizētas uzņēmuma telpās, bet tās ir vispārizglītojošas vai iedvesmojošas, liekot uzsvaru uz darbinieku personības izaugsmi un attīstību.

Uzņēmumā ir izveidota arī grāmatu bibliotēka. Šo iespēju vairāk izmanto biroja darbinieki, jo grāmatu krājums atrodas centrālajā biroja ēkā. Grāmatu klāstā lielāks akcents ir likts uz profesionālo kompetenču attīstību, bet bibliotēkas veidošanā var piedalīties ikviens, iesakot, ar kurām grāmatām tā būtu papildināma.

Kā būtisku ieguvumu darbinieki vērtē studiju maksas stipendijas programmu. Šīs programmas ietvaros darbiniekiem, kuri studē, ir iespēja saņemt studiju maksas kompensāciju 50% apmērā. Stipendijai var pieteikties ikviens uzņēmuma darbinieks, sākot jau ar ceturto darba mēnesi.

Uzņēmums labprāt piedāvā arī prakses iespējas - ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī citiem studentiem. Tostarp sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju tiek nodrošinātas arī darba vidē balstītās mācību prakses.

Arvien vairāk tiek domāts arī par darbinieku labsajūtu un viņu atbalstu, piemēram, tiek piedāvātas sporta nodarbības, dalība dažādos sportiskos pasākumos un veselīga dzīvesveida iniciatīvas, kas vērstas ne vien uz aktīvu dzīvesveidu, bet arī veselīgu uzturu un imunitātes stiprināšanu.

Svešvalodas un starptautiski projekti

Strādājot starptautiskā vidē, liela nozīme ir valodu zināšanām. Attiecīgi, ja darbinieka pienākumos ir ikdienas saziņa svešvalodā, darbinieka valodas apmācības tiek atbalstītas arī finansiāli. Darbinieku motivācija apgūt svešvalodas kļūst arvien lielāka, jo uzņēmums piedāvā arī starptautiskas pieredzes iespējas - dalību projektos ar starptautisku ekspertu komandās kā šeit Latvijā, tā arī dodoties uz citiem grupas uzņēmumiem, kas ir ne vien Baltijā, bet arī Polijā un Bulgārijā.